ရွမ္းျပည္နယ္အတြင္း တအာင္းမိဘျပည္သူမ်ား လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္ခံရျခင္းအေပၚ တအာင္းအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္

 

ေန႔စြဲ။  ။ ၂၀၁၆-ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ ၂၈ ရက္

၁။ ရွမ္းျပည္ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးေကာင္စီ/ ရွမ္းျပည္တပ္မေတာ္ - RCSS/SSA သည္ ရွမ္းျပည္နယ္ ေတာင္ပုိင္းမုိင္းကုိင္ၿမိဳ႕နယ္ တအာင္းမိဘျပည္သူမ်ားကုိ တျပည္နယ္ထဲ ေနတုိင္းရင္းသားညီအစ္ကုိ ေမာင္ႏွမခ်င္းခ်င္း လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈ မရွိဘဲ ကုိယ္ထူကုိယ္ထပညာေရးေက်ာင္းမ်ားကုိ မတရားပိတ္ပင္ျခင္း၊ တပ္သားသစ္အတင္းအဓမၼေကာက္ခံျခင္း၊ မတရားဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းျခင္းႏွင့္ ၿခိမ္းေျခာက္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ေနျခင္းတို႔ကို ျပဳလုပ္ေနျခင္းအေပၚ မိမိတို႔တအာင္းအဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ မ်ားစြာစိုးရိမ္ပူပန္ရပါသည္။

Read more...

လား႐ႈိးၿမိဳ႕နယ္၊ မုိင္းေယာ္ေဒသ အျပစ္မဲ့ျပည္သူမ်ားအား ရက္စက္စြာသတ္ျဖတ္ျခင္းအေပၚ ရွမ္း၊ ကခ်င္၊ တအာင္း အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ သေဘာထားထုတ္ျပန္ခ်က္

ေန႔စြဲ။   ။ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ဇူလုိင္လ (၄) ရက္

 

၁။ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ (၂၅) ရက္ေန႔တြင္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္မွ လား႐ႈိးၿမိဳ႕နယ္၊ မုိင္းေယာ္တုိက္နယ္၊ မန္ကစ္ရြာႏွင့္ မန္တပ္ရြာေန အျပစ္မဲ့ရြာသား (၇) ဦးကုိ ရက္စက္စြာ ညႇင္းပန္းႏွိပ္စက္ျပီး သတ္ျဖတ္ ျခင္းသည္ လူ႕အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုလုံးအတြက္ တုန္လႈပ္ေျခာက္ခ်ားဖြယ္ေကာင္းေသာ လုပ္ရပ္တစ္ခု ျဖစ္သည္ဟု ယူဆသည္။

Read more...

အျပစ္မဲ့ တအာင္းရြာသားမ်ားကုိ လူသားမဆန္စြာ သတ္ျဖတ္ျခင္းအ​ေပၚ တအာင္းအမ်ိဳးသမီးအဖြဲ႔အစည္း၏ သ​ေဘာထားထုတ္ျပန္​ေၾကျငာခ်က္

ရက္စြဲ။  ။ ၉ရက္၊ ဇြန္လ၊ ၂၀၁၆

ဇြန္လ ၁ ရက္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္လည္း ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပုိင္း နမ့္ခမ္းၿမိဳ႕နယ္ ၾကဴဆုိင္းေက်းရြာေန အဘ ဦးယိုင္ခမ္း၊ အမိ ေဒၚအိုင္မြမ္း၏ သား ျဖစ္သူ မုိင္းလုမ္ေအာင္ၾကည္ အသက္(၂၂) ႏွစ္သည္ ေန႔လည္ ၁၁ နာရီအခ်ိန္တြင္ လက္ဖက္ခင္းရွိ မီးေသြးဖုိသို႔ သြားစဥ္တြင္ RCSS/SSA ေထာင္ထားသည့္ မုိင္းနင္းမိရာမွ ေသဆံုးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ မုိင္းဗုံးမ်ားေထာင္ျခင္း ရြာသားမ်ားအားေသေစႏုိင္ေသာ လက္နက္မ်ားအသုံးျပဳ ေနျခင္းကိုလည္း ျပစ္တင္ရွဳံ႕ခ်သည္။

Read more...

ညႇဥ္းပန္းႏွိပ္စက္ရန္ ေလ့က်င့္ထားသူမ်ား အစီရင္ခံစာသတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ ပိတ္ပင္တားဆီးသည့္အေပၚ တအာင္းအမ်ဳိးသမီးအဖြ႔ဲအစည္း၏ သေဘာထားထုတ္ျပန္ေၾကျငာခ်က္

တအာင္းအမ်ိဳးသမီးအဖြဲ႔အစည္းမွ “ညႇဥ္းပန္းႏွိပ္စက္ရန္ ေလ့က်င့္ထားသူမ်ား” အစီရင္ခံစာႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲျပဳလုပ္ရန္ Orchid Hotel ၌ ဇြန္လ ၂၅၊ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ စီစဥ္ထားျခင္းအေပၚ အာဏာပိုင္မ်ားမွ ပိတ္ပင္တားျမစ္ခဲ့သည္။ ကနဦးတြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ Orchid Hotel တြင္ ဇြန္လ ၂၅ ရက္ေန႔က ျပဳလုပ္ရန္စီစဥ္၍ သတင္းမီဒီယာမ်ားအား ဖိတ္ၾကားထားၿပီးျဖစ္ေသာ္လည္း အနီးကပ္မွ ခြင့္မျပဳႏိုင္ဟု အေၾကာင္းၾကားလာခဲ့ေသာေၾကာင့္ Excel Treasure Hotel တြင္ ၂၇ရက္ေန႔တြင္ျပဳလုပ္ရန္ ထပ္မံ စီစဥ္ခဲ့ျပန္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ Excel Treasure Hotel တြင္လည္း အားလံုးစီစဥ္ၿပီးခ်ိန္ ၂၆ရက္ ညဥ့္နက္ခ်ိန္တြင္မွ ပြဲခြင့္ျပဳမိန္႔ရွိမွသာလၽွင္ သတင္းစာရွင္းလင္းပဲြ လုပ္ခြင့္ျပဳမည္ဟု ဟိုတယ္မွ အေၾကာင္းၾကားလာပါသည္။

Read more...

ေက်ာက္မဲၿမိဳ႕ရွမ္းလူထု ဆႏၵျပမွဳအေပၚ တအာင္းအမ်ဳိးသမီးအဖြဲ႔အစည္းႏွင့္ တအာင္းေက်ာင္းသားႏွင့္ လူငယ္မ်ားအဖြဲ႔တုိ႔၏ သေဘာထားထုတ္ျပန္ခ်က္

ေန႔စြဲ။  ။ ၂၀၁၆-ခုႏွစ္၊ ေမလ ၂၉ ရက္

 

၂၀၁၆-ခုႏွစ္၊ ေမလ ၂၈ ရက္ေန႔ ေက်ာက္မဲျမိဳ႕ေပၚတြင္ တအာင္းအမ်ဳိးသားလြတ္ေျမာက္ေရး တပ္မေတာ္ - TNLA အား ေက်ာက္မဲရွိ ရွမ္းလူထုအင္အား (၂၀၀၀) ၀န္းက်င္မွ ေၾကြးေၾကာ္သံအမ်ဳိးမ်ဳိးျဖင့္ ကန္႔ကြက္ဆႏၵျပပြဲတစ္ရပ္ ျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္းသည္ လူမ်ဳိးေရးပ႗ိပကၡျဖစ္ပြားမည္ကုိ အထူးပင္ စုိးရိမ္မိပါသည္။

Read more...

မူးယစ္ေဆး၀ါးၾကားက ဒုကၡသံ
လစ္လ်ဴ႐ႈ႕ခံဘဝမ်ား

PWO အေၾကာင္း

PWO-Logo

 ပေလာင္အမ်ဳိးသမီးအစည္းအရံုးကို အမ်ဳိးသမီးမ်ားအား ပညာေပးရန္ႏွင့္ စြမ္းရည္ျမွင့္တင္ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ ရည္ရြယ္ဖြဲ႔စည္းျခင္းျဖစ္ပါသည္။ သို႔မွသာလွ်င္ သူတို႔၏ ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင့္ကို ပိုမိုခုိင္မာစြာ က်င့္သံုးလာႏုိင္ၿပီး လူမႈအဖြဲ႔အစည္းအတြင္း တန္းတူရည္တူပါ၀င္ေဆာင္ရြက္လာႏုိင္ေစရန္ျဖစ္ပါသည္။

Read More...

ေနာက္ခံသမုိင္း

မြန္ဂိုလြဳိက္လူမ်ဳိးႏြယ္ႀကီး၏ မူရင္းေဒသမွ အာရွတုိက္တြင္ အမ်ားဆုံးေနထိုင္ၾကၿပီး အထူးသျဖင့္ အာရွတုိက္ ေျမာက္ပုိင္း၊ အလယ္ပုိင္း၊ အေရွ႔ပုိင္းႏွင့္ အေရွ႔ေတာင္ပုိင္းတုိ႔၌ ပ်ံ့ႏွံ႔ေနထုိင္ၾကသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဗီယက္နမ္၊ ခမာ၊ မြန္၊ ဝ၊ ပေလာင္ (ရိအာန္) မု႑၊ ဆန္သာလ္၊ ခါဆီစေသာ လူမ်ဳိးတို႔သည္ မြန္ခမာအႏြယ္္မွ ေပါက္ဖြားလာေသာ

Read More...

မိုင္းအိုက္ပန္း(ခ) ကိုျမေမာင္

 မိုင္းအိုက္ပန္း(ခ) ကိုျမေမာင္    ၁၉၆၂-၂ဝဝ၂ ၇၁ ဦးေျမာက္ အက်ဥ္းေထာင္အတြင္း ေသဆံုးရသူႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားရဲေဘာ္ မိုင္းအိုက္ပန္းသည္ ၁၉၈၄ ခုႏွစ္တြင္ ပေလာင္ျပည္နယ္ လြတ္ေျမာက္ေရးပါတီ အဖြဲ႔ဝင္တစ္ဦးအျဖစ္ စတင္ ပါဝင္လာခဲ့ပါသည္။ ၁၉၈၆ ခုႏွစ္တြင္ ကရင္အမ်ဳိးသားအစည္းအရုံး မာနယ္ပေလာဌာနခ်ဴပ္ရွိ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီတပ္ေပါင္းစု (မဒတ) ဗဟိုဌာနခ်ဴပ္ရုံးသို႔ ပေလာင္ျပည္နယ္လြတ္ေျမာက္ေရးပါတီ၏ ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ေစလႊတ္ျခင္းခံခဲ့ရပါသည္။

Read more...