ရွမ္းျပည္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးေကာင္စီ- RCSS/SSA မွ တအာင္းျပည္သူလူထုမ်ားအား ဆုိးရြားစြာ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္မွဳ က်ဴးလြန္သည့္အေပၚ တအာင္းအမ်ဳိးသမီးအဖြဲ႔အစည္းႏွင့္ တအာင္းေက်ာင္းသားႏွင့္လူငယ္မ်ားအဖြဲ႔၏ သေဘာထားထုတ္ျပန္ခ်က္

ရက္စြဲ။ ။ ၂၀၁၆-ခုႏွစ္၊ ေဖဖၚ၀ါရီလ ၁၀ ရက္။ 

၁။ မုိင္းကိုင္ၿမိဳ႕နယ္ အေျခစုိက္ ရွမ္းျပည္ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးေကာင္စီ- RCSS/SSA တပ္ရင္း (၃၇၇)မွ ဖြဲ႔စည္းထားေသာ ျမိဳ႕နယ္ေကာ္မတီအတြင္းေရးမွဴး ဦးေပၚပြဲမွ ဦးေဆာင္သာ ေကာ္မတီ ၇ ဦးသည္ မုိင္းကိုင္ၿမိဳ႕နယ္ ေနာင္စံဖူးအုပ္စု ပန္ေလာ့ေက်းရြာ ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး၏အိမ္တြင္ တပ္သားစုေဆာင္းရန္အတြက္ ေနာင္စံဖူးအုပ္စု တအာင္းရြာ(၈)ရြာ၊ ေခးအုံေအြ႕အုပ္စု တအာင္းေက်းရြာ(၆)ရြာ၊ စုံေလာအုပ္စု တအာင္းရြာ(၃)ရြာ၊ ဖားေခါင္အုပ္စု တအာင္းရြာ(၈) ရြာမွ ဥကၠဌမ်ားကုိ အမိန္႔ေခၚစာျဖင့္ ဆင့္ေခၚကာ တစ္အုပ္စုလ်ွင္ တပ္သား(၁၀၀)၊ စုစုေပါင္းေက်းရြာ ၂၅ ရြာ တပ္သား(၄၀၀)ေက်ာ္ စုေဆာင္းေပးရမည္ဟု အမိန္႔ေပးျပီး ေဖေဖၚ၀ါရီလ ၂၀ ရက္ေန႔တြင္ စစ္သင္တန္းသြားတက္ရမည္ဟု အမိန္႔ထုတ္ခဲ့သည္။


၂။ ဤကိစၥႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ထိုအုပ္စု (၄) စုရွိ ရြာသူ၊ ရြာသားမ်ားမွ တပ္သားသစ္မ်ားမေပးႏုိင္ေပ။ အကယ္၍ တပ္သားသစ္မ်ားမေပးပါက ရြာသားမ်ား၏ အုိးအိမ္ပစၥည္းမ်ားကို ဖ်က္ဆီးမည္ဟု ၿခိမ္းေျခာက္ခဲ့သည္။ ရြာသား တစ္ဦး၏ ေျပာျပခ်က္အရ “ အရင္တုန္းကလည္း က်ေနာ္တုိ႔ဆီကို စစ္သားလာေကာက္တယ္။ စစ္သားမေပးႏုိင္ရင္ စစ္သားတစ္ေယာက္ေၾကးကို သိန္း(၃၀) ေပးရမယ္။ မေပးႏုိင္ဘူးဆုိရင္ ရြာမွာရွိတဲ့ က်ြဲ၊ ႏြားေတြကိုသိမ္းတယ္။ ၿခံေျမေတြကို သိမ္းတယ္။ အခုစစ္သားေကာက္တာက က်ေနာ္တုိ႔ တအာင္းအခ်င္းခ်င္း စစ္တိုက္ခုိင္းေနတယ္။ ရန္ျဖစ္ခုိင္းတယ္။ ဒါက ဘယ္လုိမွ တအာင္းတစ္ေယာက္အေနနဲ႔ ဘယ္လုိမွ လက္မခံႏုိင္ဘူး။ အခု RCSS နဲ႔ TNLA တုိက္ေနတယ္။ က်ေနာ္တုိ႔ တအာင္းအခ်င္းခ်င္းကို ျပန္တုိက္ခိုင္းေနတာ။” ဟု ေျပာျပခဲ့သည္။
၃။ ရွမ္းျပည္ေတာင္ပိုင္းရွိ တအာင္းရြာသူရြာသားမ်ားကို မတရားဖမ္းဆီးျခင္း၊ ၿခိမ္းေျခာက္ျခင္း၊ အတင္းအဓၶမ တပ္သားသစ္စုေဆာင္းျခင္း၊ ေက်းရြာမ်ား အိုးအိမ္မ်ားဖ်က္ဆီးျခင္းျပဳလုပ္သည့္အျပင္ ရွမ္းျပည္ေျမာက္ပိုင္းရွိ နမ့္ခမ္းၿမိဳ႕နယ္ ေလာေနာ္ေက်းရြာတြင္ ရွမ္းျပည္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးေကာင္စီ- RCSS/SSA တပ္ရင္း(၇၀၁) မွ အျပစ္မဲ့ ရြာသား မုိင္းလုမ္ေနာ္အား ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၈ ရက္၊ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ အေၾကာင္းျပခ်က္မရွိပဲ လူသားမဆန္စြာ ဖမ္းဆီးၿပီး ယခုအခ်ိန္အထိ (ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၀ ရက္၊၂၀၁၆) ရြာတြင္းတြင္ ႀကိဳးတုတ္ခ်ည္ေႏွာင္ထားကာ ညွဥ္းပမ္းႏွိပ္စက္ခဲ့သည္။
၄။ ထို႔ေန႔တစ္ေန႔တည္းတြင္ ေလာေနာ္ရြာရွိ ရြာသူရြာသားမ်ား၏ အုိးအိမ္မ်ားအျပင္ ရြာဦးဘုန္းႀကီးေက်ာင္းပါမက်န္ ခြင့္ျပဳခ်က္မရွိပဲ အတင္းအဓၶမ ဝင္ေရာက္ေမြေႏွာက္ခဲ့ၿပီး အိမ္တြင္းပစၥည္းမ်ားကုိ ဖ်က္ဆီးကာ ဦးညီက်မ္ေနအိမ္တြင္ ေငြ (၅)သိန္းက်ပ္တိတိ၊ ဦးအညမ္းက်ဴေနအိမ္တြင္ ေငြ(၅)သိန္းက်ပ္တိတိအား အတင္းအဓၶမ ယူေဆာင္သြားခဲ့သည္။
၅။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ေလာေနာ္ရြာသားမ်ားမွလည္း ရြာတြင္းသို႔မေနရဲေသာေၾကာင့္ မုိင္းဝီးရြာသို႔ တစ္ရြာလုံးနီးပါး ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ခဲ့ၾကသည္။ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္သြားၾကေသာ ေလာေနာ္ရြာသားမ်ားဦးေရမွာ စုစုေပါင္း ၅၅၀ ေယာက္ရွိၿပီး ကေလးမ်ား ဦးေရ ၁၇၇ေယာက္ ပါဝင္ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ခဲ့ရၾကရၿပီး ထုိထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ေနရေသာ ဒုကၡသည္မ်ားမွာ စားဝတ္ေနေရးအခက္အခဲႀကဳံေတြ႔ေနရေသာေၾကာင့္ ယခုလက္ရွိအခ်ိန္တြင္ အေရးေပၚအကူအညီမ်ား လုိအပ္ေနသည္။ ဤလူသားမဆန္စြာ လုပ္ရပ္မ်ား၊ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မွဳမ်ား အားလံုးကို မိမိတို႔အဖဲြ႔အစည္းမွ ျပင္းထန္စြာ ကန္႔ကြက္ရွဳံ႕ခ်သည္။
၆။ တႏိုင္ငံလံုး ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မွဳ ရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ (NCA) ကို ရွမ္းျပည္ ျပန္လည္ထူေတာင္ေရးေကာင္စီ- RCSS/SSA မွ လက္မွတ္ထိုးထားေသာ္လည္း ယခုကဲ့သို႔ တအာင္းျပည္သူလူထုအေပၚ ရြာသူ၊ ရြာသားမ်ားကို ျခိမ္းေျခာက္ျခင္း၊ အတင္းအဓၶမတပ္သားသစ္မ်ားစုေဆာင္းျခင္း၊ မတရားဖမ္းဆီး ညွဥ္းပမ္း ႏွိပ္စက္ျခင္း၊ အိုးအိမ္ ပစၥည္းမ်ား ဖ်က္ဆီးျခင္္း ႏွင့္ လုယက္ျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ေနျခင္းသည္ တႏိုင္ငံလံုး ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မွဳ ရပ္စဲေရး သေဘာတူ စာခ်ဳပ္ရွိ အပိုဒ္ (၅)၊အပိုဒ္(၆) ႏွင့္ အပိုဒ္(၉) မ်ားကို ခ်ိဳးေဖာက္သည့္အျပင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္ရန္အတြက္ အဟန္႔ အတားတစ္ခုျဖစ္ၿပီး ျပည္သူ လူထုမ်ား အယုံအၾကည္ကင္းမဲ့ေစေသာေၾကာင့္ မိမိတို႔ တအာင္းအမ်ိဳးသမီးအဖြဲ႔အစည္းTWO မွ ျပင္းထန္စြာ ကန္႔ကြက္ရွဳံ႕ခ် သည္။
၇။ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔အစည္းႏွစ္ဖြဲ႔အၾကား သေဘာထားမသက္ဆိုင္သျဖင့္ တိုက္ခိုက္ရာတြင္ အျပစ္မဲ့ ျပည္သူလူထုမ်ားကို ပစ္မွတ္ထားၿပီး စစ္ပြဲ၏တန္ဆာခံအျဖစ္ အသံုးျပဳေနျခင္း၊ ျပည္သူမ်ား၏ လြတ္လပ္မွဳ၊ အသက္ေဘးလံုျခံဳမွဳကို ထိခိုက္ ဖ်က္ဆီးျခင္းသည္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လူ႔အခြင့္အေရး ေၾကညာစာတမ္း UDHR အပိုဒ္ (၅) ႏွင့္ အပိုဒ္ (၃) ကို ခ်ိဳးေဖါက္သည့္အျပင္ ညွဥ္းပမ္းႏွိပ္စက္ျခင္းကို ဆန္႔က်င္ေသာ ႏိုင္ငံတကာစာခ်ဳပ္ Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment ၊ႏွင့္ စစ္ပြဲအတြင္း အရပ္သားအခြင့္ အေရးကို ကာကြယ္ေသာ Geneva Convention Protocol ကိုလည္း လိုက္နာရန္ ပ်က္ကြက္ေနေသာေၾကာင့္ ဤလုပ္ရပ္အား လံုး၀ဆန္႔က်င္ ကန္႔ကြက္သည္။
၈။ ရိုးသားစြာျဖင့္ မိမိတို႔၏ မိသားစု ၀မ္းေရးအတြက္ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းျပဳေနေသာ လက္နက္မဲ့၊ အာဏာမဲ့၊ အျပစ္မဲ့ ျပည္သူလူထုမ်ားကို ပစ္မွတ္ထား၍ ယခုကဲ့သို႔ ဖမ္းဆီးျခင္း၊ ညွဥ္းပမ္းႏွိပ္စက္ျခင္း၊ အိုးအိမ္ ပစၥည္းမ်ား၊ ေရြ၊ ေငြ လုယက္ျခင္းမွ မျပဳလုပ္ရန္ႏွင့္ ရွမ္းျပည္ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးေကာင္စီ -RCSS/SSA တုိ႔၏ လုပ္ရပ္ေၾကာင့္ နစ္နာဆံုးရွံဳးေနေသာ ရြာသူရြာသားမ်ားကိုလည္း တရားမွ်တမွဳရွိေစရန္အတြက္ အစိုးရႏွင့္ ပစ္ခတ္တုိက္ခုိက္မွဳ ရပ္စဲေရးဆုိင္ရာ ပူးတြဲေစာင့္ၾကည့္ေရးေကာ္မတီတုိ႔မွ အေရးယူေျဖရွင္းေပးရမည္။
ထုိ႔ေၾကာင့္ မိမိတို႔ အဖြဲ႔အစည္းမွ ေအာက္ပါ အခ်က္အလက္မ်ားကို ေတာင္းဆုိသည္။
§ ယခု ဖမ္းဆီး ညွဥ္းပမ္းႏွိပ္စက္ခံရသည့္ ေလာေနာ္ရြာသား မုိင္းလုမ္ေနာ္အား ျခြင္းခ်က္မရွိ အျမန္ဆုံး ျပန္လႊတ္ေပးရန္ ႏွင့္ တရားမ်ွတမွဳရွိေစရန္အတြက္ တာဝန္ရွိသူမ်ားမွ တာဝန္ယူေျဖရွင္းေပးရန္။

§ အျပစ္မဲ့ျပည္သူလူထုမ်ားကို ၿခိမ္းေျခာက္ျခင္း၊ မတရားဖမ္းဆီးျခင္း၊ ညွဥ္းပမ္းႏွိပ္စက္ျခင္းမ်ား၊ အတင္း အဓမၼပစၥည္းမ်ား လုယူျခင္းႏွင့္ ဖ်က္ဆီးျခင္း၊ အတင္းအဓၶမတပ္သားသစ္မ်ားစုေဆာင္းျခင္း မျပဳ လုပ္ရန္။

§ လက္နက္ကိုင္ အခ်င္းခ်င္းၾကား ထုိးစစ္ဆင္ျခင္း၊ တုိက္ခုိက္ေနျခင္း အျမန္ဆုံး ရပ္တန္႔ရန္။

§ ဖမ္းဆီး ညွဥ္းပမ္းႏွိပ္စက္ခံရသည့္ ရြာသူရြာသားမ်ားႏွင့္ နစ္နာသူမ်ားအားလုံး တရားမ်ွတမွဳရွိေစရန္အတြက္ ပစ္ခတ္တုိက္ခုိက္မွဳ ရပ္စဲေရးဆုိင္ရာ ပူးတြဲ ေစာင့္ၾကည့္ေရး ေကာ္မတီ အပါအဝင္ အစုိးရႏွင့္ RCSS/SSA တုိ႔မွ တာဝန္ရွိ ပုဂၢိဳလ္မ်ား ခ်က္ျခင္း တာဝန္ယူေျဖရွင္းေပးရန္။

§ မိမိတုိ႔ သေဘာတူ လက္မွတ္ထိုးထားသည့္ စာခ်ဳပ္စာတမ္းမ်ားႏွင့္ စစ္ပြဲအတြင္း စစ္ စည္းမ်ဥ္း၊ စည္းကမ္းမ်ား၊ ႏုိင္ငံတကာ စစ္ပြဲဆုိင္ရာ စည္းမ်ဥ္း၊ စည္းကမ္းမ်ားကို တေသြမတိမ္း လုိက္နာရန္။


တအာင္းအမ်ိဳးသမီးအဖြဲ႕အစည္းTWO
တအာင္းေက်ာင္းသားႏွင့္လူငယ္မ်ားအဖြဲ႔ - TSYU
ဆက္သြယ္ရန္
လုိည္းပိုးငယ္ - +၉၅ ၀၉၇၃၀၆၃၀၁၇
ဒီဒီပိုးေစဲင္ - + ၉၅ ၀၉၆၇၁၈၂၁၈

မိုင္းမ်ိဳးေအာင္ - +၉၅ ၀၉၂၅၆၂၃၆၆၅၄
လုိည္းလွားရိန္း - +၉၅ ၀၉၂၅၇၇၇၂၆၇၁၃

မူးယစ္ေဆး၀ါးၾကားက ဒုကၡသံ
လစ္လ်ဴ႐ႈ႕ခံဘဝမ်ား

PWO အေၾကာင္း

PWO-Logo

 ပေလာင္အမ်ဳိးသမီးအစည္းအရံုးကို အမ်ဳိးသမီးမ်ားအား ပညာေပးရန္ႏွင့္ စြမ္းရည္ျမွင့္တင္ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ ရည္ရြယ္ဖြဲ႔စည္းျခင္းျဖစ္ပါသည္။ သို႔မွသာလွ်င္ သူတို႔၏ ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင့္ကို ပိုမိုခုိင္မာစြာ က်င့္သံုးလာႏုိင္ၿပီး လူမႈအဖြဲ႔အစည္းအတြင္း တန္းတူရည္တူပါ၀င္ေဆာင္ရြက္လာႏုိင္ေစရန္ျဖစ္ပါသည္။

Read More...

ေနာက္ခံသမုိင္း

မြန္ဂိုလြဳိက္လူမ်ဳိးႏြယ္ႀကီး၏ မူရင္းေဒသမွ အာရွတုိက္တြင္ အမ်ားဆုံးေနထိုင္ၾကၿပီး အထူးသျဖင့္ အာရွတုိက္ ေျမာက္ပုိင္း၊ အလယ္ပုိင္း၊ အေရွ႔ပုိင္းႏွင့္ အေရွ႔ေတာင္ပုိင္းတုိ႔၌ ပ်ံ့ႏွံ႔ေနထုိင္ၾကသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဗီယက္နမ္၊ ခမာ၊ မြန္၊ ဝ၊ ပေလာင္ (ရိအာန္) မု႑၊ ဆန္သာလ္၊ ခါဆီစေသာ လူမ်ဳိးတို႔သည္ မြန္ခမာအႏြယ္္မွ ေပါက္ဖြားလာေသာ

Read More...

မိုင္းအိုက္ပန္း(ခ) ကိုျမေမာင္

 မိုင္းအိုက္ပန္း(ခ) ကိုျမေမာင္    ၁၉၆၂-၂ဝဝ၂ ၇၁ ဦးေျမာက္ အက်ဥ္းေထာင္အတြင္း ေသဆံုးရသူႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားရဲေဘာ္ မိုင္းအိုက္ပန္းသည္ ၁၉၈၄ ခုႏွစ္တြင္ ပေလာင္ျပည္နယ္ လြတ္ေျမာက္ေရးပါတီ အဖြဲ႔ဝင္တစ္ဦးအျဖစ္ စတင္ ပါဝင္လာခဲ့ပါသည္။ ၁၉၈၆ ခုႏွစ္တြင္ ကရင္အမ်ဳိးသားအစည္းအရုံး မာနယ္ပေလာဌာနခ်ဴပ္ရွိ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီတပ္ေပါင္းစု (မဒတ) ဗဟိုဌာနခ်ဴပ္ရုံးသို႔ ပေလာင္ျပည္နယ္လြတ္ေျမာက္ေရးပါတီ၏ ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ေစလႊတ္ျခင္းခံခဲ့ရပါသည္။

Read more...