တိုက္ပြဲ တင္းမာမႈေၾကာင့္ တအာင္း ျပည္သူလူထုအတြက္ လုံၿခဳံမႈ မရွိေန

Print
Category: News
Published Date
Written by Admin Hits: 287

၂၂ ႏို၀င္ဘာ ၂၀၁၄

ရွမ္းျပည္ေျမာက္ပိုင္း တအာင္း (ပေလာင္) ေက်းရြာမ်ားတြင္ ဗမာစစ္အစိုးရႏွင့္ တအာင္းလြတ္ေျမာက္ေရး တပ္မေတာ္ (TNLA) တို႔သည္ ေန႔စဥ္ႏွင့္အမွ် တိုက္ပြဲ ျဖစ္ေနေသာေၾကာင့္ ေဒသခံ ျပည္သူလူထုအတြက္ လုံၿခဳံမႈ ကင္းမဲ့ကာ အၿမဲတမ္း စိုးရိမ္ ေၾကာက္ရြံ႕ ေနရသည္ဟု သိရသည္။

ေက်ာက္မဲခရိုင္ နမ့္ဆန္ၿမိဳ႕နယ္ ပန္စရီေက်းရြာ ႏွင့္ ဟိုနမ့္ေက်းရြြာၾကားတြင္ ၂၂ရက္ ႏို၀င္ဘာ ၂၀၁၄ ခု စေနေန႔ ညေနပိုင္း (၃)နာရီ အခ်ိန္တြင္ တအာင္း (ပေလာင္)စစ္သား TNLA တပ္ရင္း (၂၅၆)အဖဲြ႕ႏွင့္ ဗမာစစ္သား တပ္မ(၇၇) လက္ေအာက္ခံတပ္ရင္း (၁၀၆) အဖြဲ႕တို႔သည္ (၁၅)မိနစ္ခန္႔  အႀကီးအက်ယ္ရင္ဆိုင္ တိုက္ပဲြျဖစ္ခဲ့သည္ဟု သိရသည္။

ေဒသခံမ်ား ေျပာျပခ်က္အရ ̏  က်ေတာ္တို႔ေဒသမွာ (ပေလာင္) စစ္သားနဲ႔ ဗမာစစ္သားတို႔ မၾကာခဏ ထိတ္တိုက္ေတြ႔ၿပီးေတာ့ ရင္ဆိုင္ တိုက္ပြဲ ျဖစ္ေနတယ္၊ အဲလို ခဏခဏ ျဖစ္ေနေတာ့ က်ေတာ္တုိ႔ အတြက္လည္း လုံၿခဳံမႈ မရွိေတာ့ဘူး၊ အၿမဲတမ္းဘဲ ေၾကာက္လန္႔ေနရတယ္၊ ဘယ္မွလည္း မသြားရဲ မလာရဲ ေတာ့ဘူး၊ ဘာလို႔လဲဆိုေတာ့ သူတို႔ေတြ ဘယ္ခ်ိန္မွာ ဘယ္ေနရာမွာ ထိပ္တိုက္ေတြ႔ၿပီး တိုက္ပြဲ ျဖစ္မလဲဆိုတာ က်ေတာ္တို႔က မသိႏိုင္ဘူးေလ၊ ေတြ႔ရင္ ေတြ႔သလို ျဖစ္ျဖစ္ေနတယ္၊ အဲဒါေၾကာင့္ ျဖစ္ႏိုင္ရင္ တိုက္ပြဲေတြကို အျမန္ဆုံး ရပ္တန္႔ေစခ်င္တယ္ ˝ဟု ေျပာသည္။

၎တိုက္ပြဲတြင္ ျမန္မာစစ္အစိုးရ တပ္မ (၇၇) လက္ေအာက္ခံ တပ္ရင္း (၁၀၆) တို႔ဘက္မွ တပ္သား (၄) ဦး၊ တပ္ၾကပ္ႀကီး (၁) ဦး၊ စစ္ေၾကာင္းမွဴး (၁) ဦး၊ ဒုတပ္ရင္းမွဴး (၁)ဦး စုစုေပါင္း (၇) ဦး က်ရွံဴးခဲ့ကာ က်န္ရွိ စစ္သားမ်ားႏွင့္ ဟိုနမ့္ေက်းရြာရွိ ရြာလူႀကီးမ်ားမွ ၎တို႔အတြက္ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းသို႔ (၂၃ ႏို၀င္ဘာ ၂၀၁၄) ခုႏွစ္ နံနက္ပိုင္းတြင္ ဆြမ္းေတာ္ ကပ္လွဴေပးခဲ့သည္ဟု ထပ္မံသိရသည္။

 
မွတ္တမ္းႏွင့္ သုေတသန ဌာန

ပေလာင္အမ်ိဳးသမီး အစည္းအရုံး

 

မူးယစ္ေဆး၀ါးၾကားက ဒုကၡသံ
လစ္လ်ဴ႐ႈ႕ခံဘဝမ်ား

PWO အေၾကာင္း

PWO-Logo

 ပေလာင္အမ်ဳိးသမီးအစည္းအရံုးကို အမ်ဳိးသမီးမ်ားအား ပညာေပးရန္ႏွင့္ စြမ္းရည္ျမွင့္တင္ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ ရည္ရြယ္ဖြဲ႔စည္းျခင္းျဖစ္ပါသည္။ သို႔မွသာလွ်င္ သူတို႔၏ ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင့္ကို ပိုမိုခုိင္မာစြာ က်င့္သံုးလာႏုိင္ၿပီး လူမႈအဖြဲ႔အစည္းအတြင္း တန္းတူရည္တူပါ၀င္ေဆာင္ရြက္လာႏုိင္ေစရန္ျဖစ္ပါသည္။

Read More...

ေနာက္ခံသမုိင္း

မြန္ဂိုလြဳိက္လူမ်ဳိးႏြယ္ႀကီး၏ မူရင္းေဒသမွ အာရွတုိက္တြင္ အမ်ားဆုံးေနထိုင္ၾကၿပီး အထူးသျဖင့္ အာရွတုိက္ ေျမာက္ပုိင္း၊ အလယ္ပုိင္း၊ အေရွ႔ပုိင္းႏွင့္ အေရွ႔ေတာင္ပုိင္းတုိ႔၌ ပ်ံ့ႏွံ႔ေနထုိင္ၾကသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဗီယက္နမ္၊ ခမာ၊ မြန္၊ ဝ၊ ပေလာင္ (ရိအာန္) မု႑၊ ဆန္သာလ္၊ ခါဆီစေသာ လူမ်ဳိးတို႔သည္ မြန္ခမာအႏြယ္္မွ ေပါက္ဖြားလာေသာ

Read More...

မိုင္းအိုက္ပန္း(ခ) ကိုျမေမာင္

 မိုင္းအိုက္ပန္း(ခ) ကိုျမေမာင္    ၁၉၆၂-၂ဝဝ၂ ၇၁ ဦးေျမာက္ အက်ဥ္းေထာင္အတြင္း ေသဆံုးရသူႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားရဲေဘာ္ မိုင္းအိုက္ပန္းသည္ ၁၉၈၄ ခုႏွစ္တြင္ ပေလာင္ျပည္နယ္ လြတ္ေျမာက္ေရးပါတီ အဖြဲ႔ဝင္တစ္ဦးအျဖစ္ စတင္ ပါဝင္လာခဲ့ပါသည္။ ၁၉၈၆ ခုႏွစ္တြင္ ကရင္အမ်ဳိးသားအစည္းအရုံး မာနယ္ပေလာဌာနခ်ဴပ္ရွိ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီတပ္ေပါင္းစု (မဒတ) ဗဟိုဌာနခ်ဴပ္ရုံးသို႔ ပေလာင္ျပည္နယ္လြတ္ေျမာက္ေရးပါတီ၏ ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ေစလႊတ္ျခင္းခံခဲ့ရပါသည္။

Read more...