ျမန္မာ့အစိုးရတပ္မေတာ္္မွ ၾကပ္မျပည့္သည့္ ေဒသခံရြာသားတစ္ဦးကို ဖမ္းဆီးရုိက္ႏွက္ျခင္း

Print
Category: News
Published Date
Written by Admin Hits: 224

ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း ပေလာင္ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ နမ့္ဆန္ၿမိဳ႕နယ္  ကယားလမ္းေက်းရြာတြင္ အစိုးရစစ္ေၾကာင္း ၊ တပ္မ (၇၇) ေက်းရြြာထဲ ၀င္ေရာက္ကာ ၎တပ္မ (၇၇) မွ စစ္သား တစ္ဦးသည္  ေက်းရြာအတြင္းရွိ ရြာသားတစ္ဦးျဖစ္သူ ကိုဖိုးသီအား မသကၤာမႈျဖင့္ ႀကိဳးျဖင့္တုပ္ခ်ည္ၿပီး ညဥ္းပန္းႏွိပ္စက္ ရုိက္ႏွက္ခဲ့ သည္။

 ထိုစစ္သား မတရားရုိက္ႏွက္မွဳေၾကာင့္ ကိုဖိုးသီသည္ ညာဘက္မ်က္လုံးေအာက္တြင္ၿပဲၿပီး ပါးမွာလည္းရုိက္ထားသည့္ဒဏ္ရာ ရရွိသည္။ ထို႔ျပင္ဘယ္ဘက္မ်က္လုံးအတြင္း ဒဏ္ရာအႀကီးအက်ယ္ရကာ မ်က္စိဖြင့္ရခက္ၿပီး နာေနပါသည္။

ေဒသခံတစ္ဦး၏ေျပာျပခ်က္အရ “ ေန႔လည္ မြန္းလႊဲ (၁၂) ရီအခ်ိန္မွာ က်ေနာ္ အိမ္ထဲမွာအ၀တ္ေလ်ာ္ေနတယ္။ စစ္သားမ်ားက ရြာထဲကို ၀င္လာေတာ့ က်ေနာ္ ထၾကည့္တာ။ စစ္သားေတြက က်ေနာ္ဆီလာၿပီး ဘာမွလည္းမေျပာဘူး က်ေနာ္ဆြဲေခၚသြားတယ္။ က်ေတာ္က တအာင္းအမ်ဳိးသားလြတ္ေျမာက္ေရး တပ္မေတာ္၏ ေထာက္လွန္ေရးလို႔ ထင္ၿပီးဖမ္းတယ္။ လမ္းမွာေရာက္ေတာ့ ႀကိဳးတုပ္ခ်ည္ၿပီး ရုိက္ႏွက္ခဲ့ပါသည္။ မ်က္စိေတြ အရမ္းနာေနတယ္။ ဘယ္ဘက္မ်က္လုံးဆို အထဲမွာေသြးဥၿပီး နီရဲေနတယ္။ ရြာကဥကၠဌ ႏွင့္ လူႀကီးေတြက ေဒသဦးစီးဗိုလ္ႀကီး ၀င္းထိုက္ေဇာ္ထံသို႔ ျဖစ္ပ်က္သည့္ အေၾကာင္းအရာကို ႏုတ္ျဖင့္ သြားေရာက္ တိုင္ၾကားကာ ေဒသဦးစီးမွ တစ္ဆင့္ တပ္မဟာမွဴးဆီ အေၾကာင္းၾကားကာ ကိုဖိုးသီ ရရွိေသာဒဏ္ရာ မ်ားအတြက္ စစ္ဘက္ဆိုင္ရာဆရာ၀န္မ်ားမွ ၄င္းလုံး၀ေပ်ာက္ကင္းသည္အထိတာ၀န္ယူေဆးကုေပးမည္ တပ္မမွဴးကတာ၀န္ယူေပးမည္”ဟုေျပာသည္။

ဒါ႔အျပင္  ကိုဖိုးသီ၏နစ္နာေၾကးအတြက္ က်ပ္(၅) သိ္န္း တပ္မဟာမွဴးက ေပးထားသည္။  အရုိက္ခံရေသာ ကိုဖိုးသီသည္  ဥာဏ္စဥ္မမွီသည့္ လူငယ္တစ္ဦးျဖစ္သည့္ျပင္ စကား လည္း ေကာင္းေကာင္း  မြန္မြန္မေျပာ ဆိုႏူိင္ပါဟု ေဒသခံရြာသားမ်ား၏  ေျပာၾကားခ်က္အရသိရသည္။

ျမန္မာ့အစိုးရတပ္မေတာ္က ရြာတြင္းသို႔ ခ်ီတက္လာစဥ္  ကိုဖိုးသီက အ၀တ္ေလွ်ာ္ရာကေနရြာတြင္းသို႔၀င္လာေသာ စစ္သားမ်ား ကိုထၾကည့္ကာ စစ္သားမ်ားကသူ႔ကိုတအာင္းအမ်ဳိးသားလြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္၏ေထာက္လွန္ေရးလို႔ထင္ၿပီး ဖမ္းတယ္လို႔” ၄င္းေဒသခံရြာသားမ်ားက သုံးသပ္ေျပာ ဆိုပါသည္။

သတင္းႏွင့္မွတ္တမ္းသုေတသနဌာန

ပေလာင္အမ်ဳိးသမီးအစည္းအရုံး

 

မူးယစ္ေဆး၀ါးၾကားက ဒုကၡသံ
လစ္လ်ဴ႐ႈ႕ခံဘဝမ်ား

PWO အေၾကာင္း

PWO-Logo

 ပေလာင္အမ်ဳိးသမီးအစည္းအရံုးကို အမ်ဳိးသမီးမ်ားအား ပညာေပးရန္ႏွင့္ စြမ္းရည္ျမွင့္တင္ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ ရည္ရြယ္ဖြဲ႔စည္းျခင္းျဖစ္ပါသည္။ သို႔မွသာလွ်င္ သူတို႔၏ ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင့္ကို ပိုမိုခုိင္မာစြာ က်င့္သံုးလာႏုိင္ၿပီး လူမႈအဖြဲ႔အစည္းအတြင္း တန္းတူရည္တူပါ၀င္ေဆာင္ရြက္လာႏုိင္ေစရန္ျဖစ္ပါသည္။

Read More...

ေနာက္ခံသမုိင္း

မြန္ဂိုလြဳိက္လူမ်ဳိးႏြယ္ႀကီး၏ မူရင္းေဒသမွ အာရွတုိက္တြင္ အမ်ားဆုံးေနထိုင္ၾကၿပီး အထူးသျဖင့္ အာရွတုိက္ ေျမာက္ပုိင္း၊ အလယ္ပုိင္း၊ အေရွ႔ပုိင္းႏွင့္ အေရွ႔ေတာင္ပုိင္းတုိ႔၌ ပ်ံ့ႏွံ႔ေနထုိင္ၾကသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဗီယက္နမ္၊ ခမာ၊ မြန္၊ ဝ၊ ပေလာင္ (ရိအာန္) မု႑၊ ဆန္သာလ္၊ ခါဆီစေသာ လူမ်ဳိးတို႔သည္ မြန္ခမာအႏြယ္္မွ ေပါက္ဖြားလာေသာ

Read More...

မိုင္းအိုက္ပန္း(ခ) ကိုျမေမာင္

 မိုင္းအိုက္ပန္း(ခ) ကိုျမေမာင္    ၁၉၆၂-၂ဝဝ၂ ၇၁ ဦးေျမာက္ အက်ဥ္းေထာင္အတြင္း ေသဆံုးရသူႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားရဲေဘာ္ မိုင္းအိုက္ပန္းသည္ ၁၉၈၄ ခုႏွစ္တြင္ ပေလာင္ျပည္နယ္ လြတ္ေျမာက္ေရးပါတီ အဖြဲ႔ဝင္တစ္ဦးအျဖစ္ စတင္ ပါဝင္လာခဲ့ပါသည္။ ၁၉၈၆ ခုႏွစ္တြင္ ကရင္အမ်ဳိးသားအစည္းအရုံး မာနယ္ပေလာဌာနခ်ဴပ္ရွိ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီတပ္ေပါင္းစု (မဒတ) ဗဟိုဌာနခ်ဴပ္ရုံးသို႔ ပေလာင္ျပည္နယ္လြတ္ေျမာက္ေရးပါတီ၏ ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ေစလႊတ္ျခင္းခံခဲ့ရပါသည္။

Read more...