နမ့္ခမ္းၿမိဳ႕နယ္ရွိ ေက်းရြာေပါင္း (၉)ရြာ လူဦးေရ ၁၇၇၀ေယာက္တို႔သည္ စစ္ပြဲေၾကာင့္ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ခဲ့ရ

Print
Category: News
Published Date
Written by Admin Hits: 182

 အစိုးရစစ္တပ္ႏွင့္ TNLA တပ္ရင္း ၁၂၂ တို႔သည္ မတ္လ ၂၄ရက္ေန႔တြင္ မူဆယ္ခရိုင္ နမ့္ခမ္းၿမိဳ႕နယ္

လြယ္မြန္းေက်းရြာႏွင့္ ေကာင္း၀ိုင္းေက်းရြာၾကားတြင္ ျပင္းထန္စြာ တုိက္ပြဲျဖစ္ပြားခဲ့ရာ ရြာသူ၊ ရြာသား ၁၇၇၀ဦးျဖင့္ နမ့္ခမ္းၿမိဳ႕ ဟိုနားရြာႏွင့္ ကုန္းတပ္ရြာသို႔ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ခ့ဲၿပီး အေရးေပၚကူညီေထာက္ပံ့ေရး လိုအပ္ေနေၾကာင္း သိရွိရသည္။

ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ခဲ့ေသာ ေက်းရြာမွာ ေကာင္း၀ိုင္း၊ တုန္႔ကန္၊ မန္ေကာင္၊ အြမ္ေလာ၊ မန္စပ္ (အြယ္ေလာ)၊ မန္က်န္း၊ ပါင္ခါး၊ လြယ္မြန္းႏွင့္ မန္ကန္ စုစုေပါင္း (၉)ရြာတို႔ျဖစ္ၿပီး အိမ္ေထာင္စု (၃၅၄)စုရွိၿပီး အမ်ဳိးသမီး ၁၀၅၇ဦးႏွင့္အမ်ဳိးသား ၇၁၃ဦး စုစုေပါင္း ၁၇၇၀ ဦး ပါသည္။ ကေလး ဦးေရကို တိတိက်က် မသိရွိေသးပါ။ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းႏွင့္ ဇရပ္ေက်ာင္းသို႔ လာေရာက္ခိုလံုခဲ့ၾကသည္။

‘’ ျမန္မာတပ္နဲ႔ တအာင္းတပ္တို႔က တုိက္ပြဲေတာ္ေတာ္ျပင္းတယ္။ သူတုိ႔ျဖစ္တာကေတာ့ လြယ္မြန္းနဲ႔ ေကာင္း၀ိုင္းၾကား မွာ ျဖစ္ပြားတာပါ။ ဒီႏွစ္ခု ၾကားမွာျဖစ္ေတာ့ ၾကားမွာေန တဲ့ေက်း ရြာေတြ ကေတာ့   ေၾကာက္လန္႔ၾကတယ္။ တခ်ဳိ႕ နီးနားမွာေနတဲ့ ေက်းရြာေတြကေတာ့ သူတို႔က ၾကားမွာ မရွိေပမယ့္ အနီးအနားတ၀ုိက္မွာျဖစ္ေတာ့ လံုၿခံဳေရးအတြက္ အရမ္းစိုးရိမ္ၿပီး ထြက္ေျပး လာခဲ့ၾကပါတယ္။ က်ေနာ္တို႔ ထြက္ေျပးလာတာလဲ ဘာအသံုးအေဆာင္မွ မသယ္လာရဲၾကပါဘူး။ ေၾကာက္ေၾကာက္နဲ႔ ထြက္ေျပး လာၾကပါတယ္” ဟု ထြက္ေျပးတိမ္ေရွာင္ေနေသာ ရြာသားတ ဦးမွ ေျပာျပခဲ့သည္။

ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ခဲ့ေသာ ရြာသားအမ်ားစုမွာ အမ်ဳိးသမီးမ်ားျဖစ္ၾကပါသည္။ အမ်ဳိးသားမ်ားသည္ ေက်းရြာတြင္ က်န္ရစ္ခဲ့ပါသည္။ အစိုးရတပ္မ်ားသည္ အမ်ဳိးသားမ်ား ထြက္မေျပးရန္ တားဆီးပိတ္ပင္ထား ပါသည္။ အားလံုး ထြက္ေျပးပါက ရြာလံုးကြ်တ္ မီးရွႈိ႕ပစ္မည္ဟု ၿခိမ္းေျခာက္ေျပာဆိုသည့္အတြက္ ရြာသားမ်ားသည္ ေက်းရြာတြင္း တြင္သာ ေၾကာက္ေၾကာက္ရြံ႕ရြံ႕ ႏွင့္ ေနထိုင္ခဲ့ၾကရသည္ဟုထပ္မံ   ေျပာဆုိခဲ့ပါသည္။ စစ္ေျပးဒုကၡသည္မ်ားသည္ စားနပ္ရိကၡာအတြက္ အခက္အခဲျဖစ္ၿပီး အေရးေပၚ ကူညီမႈ လိုအပ္ေၾကာင္း ေျပာခဲ့ပါသည္။ အစိုုးရ သက္ဆုိင္ရာ ဌာနမ်ားသည္ ဆန္ (၁၂)အိတ္ျဖင့္ လာေရာက္ ကူညီမႈရွိၿပီး အျခားေသာ ကူညီမႈမ်ားသည္ ေဒသခံႏွင့္ တာ၀န္ရွိေသာ တအာင္းေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ တအာင္းအမ်ဳိးသမီးအဖြဲ႔အစည္းမွ လာေရာက္ကူညီခဲ့ေသာ္လည္း ဆက္ေရွ႕ အိမ္ျပန္ရန္ မျဖစ္ေသးပါက အကူအညီလိုအပ္ေနေသးသည္။

 ‘’ က်မတို႔ ၂၄ရက္ေန႔ ကတည္းက ထြက္လာတယ္။ က်မတို႔ကို နမ့္ခမ္းဌာနဆုိင္ရာက ဆန္ ၁၂အိတ္ ကူညီေပးပါတယ္။ က်န္တာကေတာ့ ေဒသခံေတြပါ။ ၿပီးေတာ့ တအာင္းအမ်ဳိးသမီးေတြ လာေရာက္ ကူညီပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ က်မတို႔ အားလံုးအတြက္ မလံုေလာက္ေသးပါဘူး။ က်မတို႔ ထြက္ေျပးတုန္းက ပစၥည္းေတြ၊ အ၀တ္အစားေတြ ဘာတခုမွ မယူလာခဲ့ၾကဘူး။အရမ္းလည္း  ေၾကာက္တယ္။ ကိုယ္လြတ္ရုန္း ကန္ေနရသလို သား၊ သမီးရွိတဲ့လူေတြလည္း သားသမီးကို ေခၚၿပီး ထြက္ေျပးခဲ့ၾကရတယ္။ က်မတို႔ ေဆာင္၊ ျခင္ေထာင္ လိုအပ္ပါတယ္။ အကယ္၍ ဗမာစစ္ တပ္က ရြာမွာပဲ ဆက္ ရွိေနတယ္ဆုိရင္ က်မတို႔က မျပန္ရဲေသးဘူး။ ဒါေၾကာင့္ က်မတို႔အတြက္ စားနပ္ရိကၡာနဲ႔ ေနထုုိင္စရာ လိုအပ္ေသးတယ္ ’’ ဟု စစ္ေျပးဒုကၡသည္ တဦးမွ  ေျပာျပ ခဲ့သည္။

စစ္ပြဲျဖစ္ပြားသည့္အခါတြင္ လြယ္မြန္ ရြာသားတဦးသည္ သူ၏ မိသားစုႏွင့္ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ရန္ သြားသည့္အခါတြင္ အစိုးရစစ္တပ္သည္ ထြက္မသြားရန္အတြက္ တားဆီးပိတ္ပင္သည့္အျပင္ ညဥ္းပန္းႏွိပ္စက္ခဲ့သည္ဟု ရြာသားမွ ထပ္ မံေျပာျပခဲ့ပါသည္။ ယခုလက္ရွိ အစိုးရစစ္တပ္သည္ လြယ္မြန္ေက်းရြာထဲတြင္ ရွိၿပီး TNLA တပ္သည္လည္း ေကာင္း၀ိုင္းေက်းရြာျပင္ပ တေလွ်ာက္တြင္ ရွိေနေသး သည့္အတြက္ေၾကာင့္ ရြာသူ၊ ရြာသား မ်ား  ျပင္းထန္ေသာ တုိက္ပြဲ ထပ္မံျဖစ္ပြား မည္ကို စိုးရိမ္ေနၾကသည္။ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ခဲ့ေသာ စစ္ေျပးဒုကၡသည္မ်ားသည္လည္း မိမိတို႔  ေက်းရြာသို႔ျပန္ သြားေ စ လိုၾက ပါသည္ဟု သိရွိရသည္။

ပေလာင္အမ်ဳိးသမီးအဖြဲ႔အစည္း
မွတ္တမ္းႏွင့္သုေတသနဌာန

မူးယစ္ေဆး၀ါးၾကားက ဒုကၡသံ
လစ္လ်ဴ႐ႈ႕ခံဘဝမ်ား

PWO အေၾကာင္း

PWO-Logo

 ပေလာင္အမ်ဳိးသမီးအစည္းအရံုးကို အမ်ဳိးသမီးမ်ားအား ပညာေပးရန္ႏွင့္ စြမ္းရည္ျမွင့္တင္ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ ရည္ရြယ္ဖြဲ႔စည္းျခင္းျဖစ္ပါသည္။ သို႔မွသာလွ်င္ သူတို႔၏ ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင့္ကို ပိုမိုခုိင္မာစြာ က်င့္သံုးလာႏုိင္ၿပီး လူမႈအဖြဲ႔အစည္းအတြင္း တန္းတူရည္တူပါ၀င္ေဆာင္ရြက္လာႏုိင္ေစရန္ျဖစ္ပါသည္။

Read More...

ေနာက္ခံသမုိင္း

မြန္ဂိုလြဳိက္လူမ်ဳိးႏြယ္ႀကီး၏ မူရင္းေဒသမွ အာရွတုိက္တြင္ အမ်ားဆုံးေနထိုင္ၾကၿပီး အထူးသျဖင့္ အာရွတုိက္ ေျမာက္ပုိင္း၊ အလယ္ပုိင္း၊ အေရွ႔ပုိင္းႏွင့္ အေရွ႔ေတာင္ပုိင္းတုိ႔၌ ပ်ံ့ႏွံ႔ေနထုိင္ၾကသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဗီယက္နမ္၊ ခမာ၊ မြန္၊ ဝ၊ ပေလာင္ (ရိအာန္) မု႑၊ ဆန္သာလ္၊ ခါဆီစေသာ လူမ်ဳိးတို႔သည္ မြန္ခမာအႏြယ္္မွ ေပါက္ဖြားလာေသာ

Read More...

မိုင္းအိုက္ပန္း(ခ) ကိုျမေမာင္

 မိုင္းအိုက္ပန္း(ခ) ကိုျမေမာင္    ၁၉၆၂-၂ဝဝ၂ ၇၁ ဦးေျမာက္ အက်ဥ္းေထာင္အတြင္း ေသဆံုးရသူႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားရဲေဘာ္ မိုင္းအိုက္ပန္းသည္ ၁၉၈၄ ခုႏွစ္တြင္ ပေလာင္ျပည္နယ္ လြတ္ေျမာက္ေရးပါတီ အဖြဲ႔ဝင္တစ္ဦးအျဖစ္ စတင္ ပါဝင္လာခဲ့ပါသည္။ ၁၉၈၆ ခုႏွစ္တြင္ ကရင္အမ်ဳိးသားအစည္းအရုံး မာနယ္ပေလာဌာနခ်ဴပ္ရွိ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီတပ္ေပါင္းစု (မဒတ) ဗဟိုဌာနခ်ဴပ္ရုံးသို႔ ပေလာင္ျပည္နယ္လြတ္ေျမာက္ေရးပါတီ၏ ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ေစလႊတ္ျခင္းခံခဲ့ရပါသည္။

Read more...