မုိင္းနင္းၿပီး ဒဏ္ရာရ၍ ေဆးရုံတက္ေနရေသာ တအာင္းလူငယ္ တစ္ဦး

Print
Category: News
Published Date
Written by Admin Hits: 209

 

ရွမ္းျပည္ေျမာက္ပိုင္း နမ့္ခမ္းၿမိဳ႕နယ္ မာန္ေအာင္ေက်းရြာတြင္ ေနထိုင္ေသာ မိုင္းေအာင္ျမင့္ဦးသည္ ၂၈ ရက္  ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ညေနပိုင္း ၅း၃၀ တြင္ ညီအစ္ကို (၃)ဦးႏွင့္အတူ လြယ္ရိုင္း ေတာမွ မီးေသြးဖုတ္ၿပီး အျပန္ မိုင္းနင္းမိၿပီး ဒဏ္ရာမ်ားစြာ ရရွိသည္ဟု သိရသည္။

 မိုင္းေအာင္ျမင့္ဦး မိခင္ေျပာခ်က္အရ “ သူတို႔ ညီအစ္ကို သုံးေယာက္က လြယ္ရိုင္းေတာမွာ မီးေသြး ဖုတ္ၿပီး အျပန္မွာ သူက မိုင္းနင္းမိတာ၊ ဒဏ္ရာကေတာ့ ညာဘက္ ခါးေနာက္ပိုင္းမွာ ဗုံးဆံ၀င္သြား တယ္ ၊ ဘယ္ေျခေထာက္ ဘယ္တင္ပါး ညာေျခသလုံးကိုလည္း ထိတယ္၊ က်မသား ဒီလိုျဖစ္ေနေတာ့ က်မတို႔ ေတာသြားၿပီး မီးေသြးဆက္ဖုတ္ဖို႔ေတာင္ စိုးရိမ္ၿပီး ေၾကာက္ေနရတယ္၊ ယခုလည္း သူတို႔ ေထာင္ ထားတဲ့ မိုင္းက ေတာထဲမွာ ရွိေကာင္းရွိႏိုင္ေသးတယ္၊ က်မတို႔လို ေတာထဲမွာ ၀မ္းစာ ရွာေနရ တဲ့ သူေတြအတြက္ ဘယ္လိုလုပ္ သြားရဲေတာ့မွာလည္း” ဟု ၀မ္းနည္းစြာေျပာသည္။

 ယခုလက္ရွိတြင္ ရရွိေသာ ဒဏ္ရာမ်ားမွာ စုိးရိမ္မွဳ မရွိေသာ္လည္း မူဆယ္ေဆးရုံႀကီးတြင္ ေဆးကုသခံ ယူေနရဆဲ ျဖစ္သည္။ ထိုျပင္ မုိင္းေပါက္ကြဲသည့္ ေနရာတြင္ ယခင္က ကခ်င္စစ္တပ္ စခန္းခ်ၿပီး ေန ထိုင္ခဲ့ သည့္ ေနရာျဖစ္သည္၊ သုိ႕ေသာ္ ဘယ္စစ္တပ္က ျမွပ္ထားခဲ့သည့္ မုိင္းဆုိတာ ဘယ္သူမွ  မသိရေခ်။
 

သတင္းမွတ္တမ္းႏွင့္သုေတသနဌာန
ပေလာင္အမ်ိဳးသမီး အစည္းအရုံး

မူးယစ္ေဆး၀ါးၾကားက ဒုကၡသံ
လစ္လ်ဴ႐ႈ႕ခံဘဝမ်ား

PWO အေၾကာင္း

PWO-Logo

 ပေလာင္အမ်ဳိးသမီးအစည္းအရံုးကို အမ်ဳိးသမီးမ်ားအား ပညာေပးရန္ႏွင့္ စြမ္းရည္ျမွင့္တင္ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ ရည္ရြယ္ဖြဲ႔စည္းျခင္းျဖစ္ပါသည္။ သို႔မွသာလွ်င္ သူတို႔၏ ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင့္ကို ပိုမိုခုိင္မာစြာ က်င့္သံုးလာႏုိင္ၿပီး လူမႈအဖြဲ႔အစည္းအတြင္း တန္းတူရည္တူပါ၀င္ေဆာင္ရြက္လာႏုိင္ေစရန္ျဖစ္ပါသည္။

Read More...

ေနာက္ခံသမုိင္း

မြန္ဂိုလြဳိက္လူမ်ဳိးႏြယ္ႀကီး၏ မူရင္းေဒသမွ အာရွတုိက္တြင္ အမ်ားဆုံးေနထိုင္ၾကၿပီး အထူးသျဖင့္ အာရွတုိက္ ေျမာက္ပုိင္း၊ အလယ္ပုိင္း၊ အေရွ႔ပုိင္းႏွင့္ အေရွ႔ေတာင္ပုိင္းတုိ႔၌ ပ်ံ့ႏွံ႔ေနထုိင္ၾကသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဗီယက္နမ္၊ ခမာ၊ မြန္၊ ဝ၊ ပေလာင္ (ရိအာန္) မု႑၊ ဆန္သာလ္၊ ခါဆီစေသာ လူမ်ဳိးတို႔သည္ မြန္ခမာအႏြယ္္မွ ေပါက္ဖြားလာေသာ

Read More...

မိုင္းအိုက္ပန္း(ခ) ကိုျမေမာင္

 မိုင္းအိုက္ပန္း(ခ) ကိုျမေမာင္    ၁၉၆၂-၂ဝဝ၂ ၇၁ ဦးေျမာက္ အက်ဥ္းေထာင္အတြင္း ေသဆံုးရသူႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားရဲေဘာ္ မိုင္းအိုက္ပန္းသည္ ၁၉၈၄ ခုႏွစ္တြင္ ပေလာင္ျပည္နယ္ လြတ္ေျမာက္ေရးပါတီ အဖြဲ႔ဝင္တစ္ဦးအျဖစ္ စတင္ ပါဝင္လာခဲ့ပါသည္။ ၁၉၈၆ ခုႏွစ္တြင္ ကရင္အမ်ဳိးသားအစည္းအရုံး မာနယ္ပေလာဌာနခ်ဴပ္ရွိ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီတပ္ေပါင္းစု (မဒတ) ဗဟိုဌာနခ်ဴပ္ရုံးသို႔ ပေလာင္ျပည္နယ္လြတ္ေျမာက္ေရးပါတီ၏ ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ေစလႊတ္ျခင္းခံခဲ့ရပါသည္။

Read more...