စစ္တပ္မ်ား တို႔ခ်ဲ႔မႈေၾကာင့္ မိုးမိတ္ၿမိဳ႕နယ္ ပန္ထီလာေက်းရြာရွိ ျပည္သူျပည္သားမ်ား လုံၿခဳံမႈ မရွိ

Print
Category: News
Published Date
Written by Admin Hits: 209

 ရွမ္းျပည္ေျမာက္ပိုင္း မိုးမိတ္ၿမိဳ႕နယ္ ပန္ထီလာေက်းရြာတြင္ တပ္မ (၈၈)မွ ေနရာတိုးခ်ဲ႕ကာ စခန္းခ်ၿပီး ေနထိုင္ေသာေၾကာင့္ ေဒသခံျပည္သူလူထုမ်ား စိုးရိမ္ေၾကာက္ရြံ႕ျခင္းႏွင့္အတူ လုံၿခဳံမႈ ကင္းမဲ့စြာ ေနထိုင္ေနရသည္ဟု သိရသည္။
 
ေဒသခံမ်ား ေျပာျပခ်က္အရ “ၿပီးခဲ့တဲ့ ေဖေဖာ္၀ါရီပထမ ပတ္တုန္းက တိုက္ပြဲအႀကီးအက်ယ္ ျဖစ္ၿပီးတဲ့ ေနာက္မွာက်ေတာ္တို႔ တခါမွ ေကာင္းေကာင္းမြန္မြန္ မေနရဘူး၊ က်ေတာ္တို႔ရြာမွာေနရင္လည္း လုံၿခဳံမႈ နည္းနည္းမွ မရွိေတာ့ဘူးေလ၊ အဲဒါေၾကာင့္ က်ေတာ္တို႔ မိုးကုတ္မွာရွိတဲ့ ကိုယ့္အမ်ိဳးအိမ္မွာ တစ္ပတ္ေလာက္ သြားေနလိုက္ ရြာကို ျပန္လာလိုက္ လုပ္ေနရေတာ့ က်ေတာ္တို႔ ၀မ္းစာအတြက္ အလုပ္ကို ဘယ္ခ်ိန္ သြားလုပ္ရမွန္း မသိဘူး၊ အခုဆိုရင္ ပိုၿပီးေတာ့ စိုးရိမ္ေၾကာက္ရြံ႕စရာေကာင္းတယ္၊ ဘာျဖစ္လို႔လဲ ဆိုေတာ့ က်ေတာ္တို႔ ရြာနဲ႔  မန္တုံသြားတဲ့လမ္းဘက္မွာ တပ္မ (၈၈)ကလာၿပီးေတာ့ ေနရာတိုးခ်ဲ႕ၿပီး စခန္းခ်ေနတယ္” ဟုေျပာသည္။
 
သတင္းမွတ္တမ္းႏွင့္ သုေတသနဌာန
ပေလာင္အမ်ိဳးသမီး အစည္းအရုံး

 

 

မူးယစ္ေဆး၀ါးၾကားက ဒုကၡသံ
လစ္လ်ဴ႐ႈ႕ခံဘဝမ်ား

PWO အေၾကာင္း

PWO-Logo

 ပေလာင္အမ်ဳိးသမီးအစည္းအရံုးကို အမ်ဳိးသမီးမ်ားအား ပညာေပးရန္ႏွင့္ စြမ္းရည္ျမွင့္တင္ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ ရည္ရြယ္ဖြဲ႔စည္းျခင္းျဖစ္ပါသည္။ သို႔မွသာလွ်င္ သူတို႔၏ ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင့္ကို ပိုမိုခုိင္မာစြာ က်င့္သံုးလာႏုိင္ၿပီး လူမႈအဖြဲ႔အစည္းအတြင္း တန္းတူရည္တူပါ၀င္ေဆာင္ရြက္လာႏုိင္ေစရန္ျဖစ္ပါသည္။

Read More...

ေနာက္ခံသမုိင္း

မြန္ဂိုလြဳိက္လူမ်ဳိးႏြယ္ႀကီး၏ မူရင္းေဒသမွ အာရွတုိက္တြင္ အမ်ားဆုံးေနထိုင္ၾကၿပီး အထူးသျဖင့္ အာရွတုိက္ ေျမာက္ပုိင္း၊ အလယ္ပုိင္း၊ အေရွ႔ပုိင္းႏွင့္ အေရွ႔ေတာင္ပုိင္းတုိ႔၌ ပ်ံ့ႏွံ႔ေနထုိင္ၾကသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဗီယက္နမ္၊ ခမာ၊ မြန္၊ ဝ၊ ပေလာင္ (ရိအာန္) မု႑၊ ဆန္သာလ္၊ ခါဆီစေသာ လူမ်ဳိးတို႔သည္ မြန္ခမာအႏြယ္္မွ ေပါက္ဖြားလာေသာ

Read More...

မိုင္းအိုက္ပန္း(ခ) ကိုျမေမာင္

 မိုင္းအိုက္ပန္း(ခ) ကိုျမေမာင္    ၁၉၆၂-၂ဝဝ၂ ၇၁ ဦးေျမာက္ အက်ဥ္းေထာင္အတြင္း ေသဆံုးရသူႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားရဲေဘာ္ မိုင္းအိုက္ပန္းသည္ ၁၉၈၄ ခုႏွစ္တြင္ ပေလာင္ျပည္နယ္ လြတ္ေျမာက္ေရးပါတီ အဖြဲ႔ဝင္တစ္ဦးအျဖစ္ စတင္ ပါဝင္လာခဲ့ပါသည္။ ၁၉၈၆ ခုႏွစ္တြင္ ကရင္အမ်ဳိးသားအစည္းအရုံး မာနယ္ပေလာဌာနခ်ဴပ္ရွိ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီတပ္ေပါင္းစု (မဒတ) ဗဟိုဌာနခ်ဴပ္ရုံးသို႔ ပေလာင္ျပည္နယ္လြတ္ေျမာက္ေရးပါတီ၏ ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ေစလႊတ္ျခင္းခံခဲ့ရပါသည္။

Read more...