ပန္ကြမ္အေျခစိုုက္ အစိုုးရတပ္ရင္း (၁၀၇)မွလားရွိဳးမွ မုုိးကုုတ္သိုု႔ ေျပးဆြဲေနသာ ခရီးသည္တင္ ဗင္ကားကိုု ပစ္ခတ္ျခင္း။

Print
Category: News
Published Date
Written by Admin Hits: 181

  ၂ ရက္ ေမလ ၂၀၁၅ ခုုႏွစ္တြင္ လားရွိဳးမွ မိုုးကုုတ္သိုု႔ ေျပးဆြဲေသာ လုုိင္းကား (VAN Car) အား ပန္ကြမ္ အေျခစိုုက္ အစိုုးရတပ္ရင္း (၁၀၇) မွ ကင္းေစာင့္ေသာ တပ္သားတစ္ဦးမွ ေသနတ္ရမ္းပစ္ရာ ခရီးသြားဗင္ကားကိုု ထိမွန္ၿပီး ခရီးသည္တစ္ဦး ထိမွန္ခဲ့သည္။

လားရွိဳးမွ မုုိးကုုတ္သိုု႔ ေျပးဆြဲေနေသာ ခရီးသည္တင္ယာဥ္ ဗင္းကားအား ပန္ကြမ္ရြာ၊ ပန္ကြမ္အုုပ္စုု ေက်ာက္မဲၿမိဳ႕တြင္ ေန႔လည္ (၁) နာရီခန္႔ အစိုုးရ တပ္ရင္း (၁၀၇) မွ လမ္းမေပၚတြင္ ကင္းေစာင့္ေသာ တပ္သားမွ ပစ္လုုိက္ေသာေၾကာင့္ ခရီးသည္တစ္ဦး အသက္(၂၀) ေက်ာ္ အမ်ိဳးသမီးငယ္တစ္ဦးအား ထိမွန္ခဲ့သည္။

 ေဒသခံတစ္ဦး၏ ေျပာျပခ်က္အရ “ ဒီေန႔ တစ္နာရီခန္႔မွာ လားရွိဳးကေန မုုိးကုုတ္ကိုု သြားတဲ့ ခရီးသည္တင္ ဗင္ကားကိုု ကင္းေစာင့္တပ္သားက အရက္မူးၿပီးေတာ့ ပစ္လုုိက္တယ္။ အဲလုုိပစ္လုုိက္တဲ့အခါမွာ ဗင္ကားေပၚမွာရွိတဲ့ ခရီးသည္တစ္ဦးျဖစ္တဲ့ အမ်ိဳးသမီးငယ္တစ္ဦးကိုု ထိမွန္သြားတယ္။ အဲအမ်ိဳးသမီးက အသက္ ၂၀ ေက်ာ္ေက်ာ္ပဲ ရွိေသးတယ္။ အခုုေလာေလာဆယ္ေတာ့ ေက်ာက္မဲေဆးရုုံကိုု သယ္ေဆာင္သြားတယ္။” လုုိ႔ တအာင္းအမ်ိဳးသမီးအဖြဲ႔အစည္းကိုု ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ထိုုသိုု႔ မွဳခင္းျဖစ္ပြါးရာတြင္ ပထမဦးဆုုံး အစိုုးရတပ္ရင္း (၁၀၇) ေဆးမွဴးမွ ပန္ကြမ္ရြာရွိ ေဒသခံတစ္ဦး၏ ေနအိမ္တြင္ ေဆးကုုသခဲ့သည္။ ထုုိသိုု႔ ေဆးကုုသရာတြင္ ရြာသားမ်ားအား ထုုိအိမ္သိုု႔ လုုံး၀ အနားကပ္ခြင့္မျပဳခဲ့ေပ။ ပန္ကြမ္အေျခစိုုက္တပ္ရင္းသည္ မိုုးကုုတ္မွ ေက်ာက္မဲသိုု႔ သြားလာေနေသာ ကားမ်ားကိုု ေစာင့္ၿပီး ပိုုက္ဆံေတာင္းသည္ဟုု သိရသည္။ 

ဒီတပ္ရင္းက ေန႔တုုိင္း ဒီမုုိးကုုတ္၊ လားရွိဳး ေျပးဆြဲေနတဲ့ ကားေတြကိုု တားျပီး ပိုုက္ဆံေတာင္းတယ္။ အခြန္လား၊ ဆပ္ေၾကးလားေတာ့မသိဘူး။ ကားတားတားၿပီးေတာ့ ပိုုက္ဆံေတာင္းတာကိုုေတာ့ ေတြ႔တယ္။ အခုုလည္း ဒီအပစ္ခံလုုိက္ရတဲ့ ဗင္ကားကိုု တားတယ္။ တားေတာ့ ကားသမားက ရပ္ေပးမယ္ဆုုိၿပီး သူတုုိ႔ေစာင့္တဲ့ေနရာကေန နည္းနည္းေက်ာ္ၿပီးရပ္ေတာ့ ကင္းေစာင့္တဲ့စစ္သားက ပစ္လုုိက္တာပဲ” ဟုု ေဒသခံ မ်က္ျမင္သက္ေသ တစ္ဦးမွ ေျပာျပခဲ့သည္။

ယခုုလက္ရွိတြင္ ထိမွန္သြားေသာ အမ်ိဳးသမီးငယ္သည္ ေက်ာက္မဲေဆးရုုံတြင္ ေရာက္ရွိေနၿပီး မည္မွ် ထိခိုုက္သြားသလဲဆိုုသည္ကိုု မသိရေသးေပ။ “အခုုေတာ့ ဒီအမ်ိဳးငယ္ကုုိ ဒီမွာ ေဆးကုုေပမဲ့မႏုုိင္ေတာ့ ဒီကားသမားနဲ႔ပဲ ေက်ာက္မဲေဆးရုုံကိုု ပိုု႔ခိုုင္းလုုိက္တာ ေဆးမွဴးက။ ဒီအမ်ိဳးသမီးငယ္ ေသသလား၊ ရွင္သလားေတာ့မသိဘူး။” ဟုု ထုုိမ်က္ျမင္သက္ေသမွ ထပ္မံ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

သတင္းမွတ္တမ္းႏွင့္ သုေတသနဌာန

ပေလာင္အမ်ိဳးသမီး အစည္းအရံုး

 

 

 

 

 

 

 

မူးယစ္ေဆး၀ါးၾကားက ဒုကၡသံ
လစ္လ်ဴ႐ႈ႕ခံဘဝမ်ား

PWO အေၾကာင္း

PWO-Logo

 ပေလာင္အမ်ဳိးသမီးအစည္းအရံုးကို အမ်ဳိးသမီးမ်ားအား ပညာေပးရန္ႏွင့္ စြမ္းရည္ျမွင့္တင္ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ ရည္ရြယ္ဖြဲ႔စည္းျခင္းျဖစ္ပါသည္။ သို႔မွသာလွ်င္ သူတို႔၏ ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင့္ကို ပိုမိုခုိင္မာစြာ က်င့္သံုးလာႏုိင္ၿပီး လူမႈအဖြဲ႔အစည္းအတြင္း တန္းတူရည္တူပါ၀င္ေဆာင္ရြက္လာႏုိင္ေစရန္ျဖစ္ပါသည္။

Read More...

ေနာက္ခံသမုိင္း

မြန္ဂိုလြဳိက္လူမ်ဳိးႏြယ္ႀကီး၏ မူရင္းေဒသမွ အာရွတုိက္တြင္ အမ်ားဆုံးေနထိုင္ၾကၿပီး အထူးသျဖင့္ အာရွတုိက္ ေျမာက္ပုိင္း၊ အလယ္ပုိင္း၊ အေရွ႔ပုိင္းႏွင့္ အေရွ႔ေတာင္ပုိင္းတုိ႔၌ ပ်ံ့ႏွံ႔ေနထုိင္ၾကသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဗီယက္နမ္၊ ခမာ၊ မြန္၊ ဝ၊ ပေလာင္ (ရိအာန္) မု႑၊ ဆန္သာလ္၊ ခါဆီစေသာ လူမ်ဳိးတို႔သည္ မြန္ခမာအႏြယ္္မွ ေပါက္ဖြားလာေသာ

Read More...

မိုင္းအိုက္ပန္း(ခ) ကိုျမေမာင္

 မိုင္းအိုက္ပန္း(ခ) ကိုျမေမာင္    ၁၉၆၂-၂ဝဝ၂ ၇၁ ဦးေျမာက္ အက်ဥ္းေထာင္အတြင္း ေသဆံုးရသူႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားရဲေဘာ္ မိုင္းအိုက္ပန္းသည္ ၁၉၈၄ ခုႏွစ္တြင္ ပေလာင္ျပည္နယ္ လြတ္ေျမာက္ေရးပါတီ အဖြဲ႔ဝင္တစ္ဦးအျဖစ္ စတင္ ပါဝင္လာခဲ့ပါသည္။ ၁၉၈၆ ခုႏွစ္တြင္ ကရင္အမ်ဳိးသားအစည္းအရုံး မာနယ္ပေလာဌာနခ်ဴပ္ရွိ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီတပ္ေပါင္းစု (မဒတ) ဗဟိုဌာနခ်ဴပ္ရုံးသို႔ ပေလာင္ျပည္နယ္လြတ္ေျမာက္ေရးပါတီ၏ ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ေစလႊတ္ျခင္းခံခဲ့ရပါသည္။

Read more...