ကေမၻာဇ ဓမၼာရုံတြင္ သူခိုး၀င္ေရာက္ကာ ဦးဇင္းပိုက္ဆံ(၁၀)သိန္း ခိုးခံရ

Print
Category: News
Published Date
Written by Admin Hits: 246

 ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း ၊ ေက်ာက္မဲခရုိင္ ၊ နမ့္ဆန္ၿမိဳ႕နယ္ လြယ္ဆိုင္ေတာင္ ကေမၻာဇ ဓမၼာရုံတြင္ ကဆုန္လျပည့္ေက်ာ္ (၈) ရက္ေန႔ ၊ ေန႔လည္ (၁၂) ေက်ာ္အခ်ိန္ သူခိုး၀င္ေရာက္ကာ ဦးဇင္း ဦးဒႆန (စ်၀္က်န္ခိုင္း) ၏ ပိုက္ဆံ (၁၀) သိန္း ပါသြားခဲ့သည္။ ထိုအခ်ိန္တြင္ ဦးဇင္း ဦးဒႆနသည္ ဇယ္တုံ ဟုန္း ေက်းရြာတြင္ က်င္းပသည့္ ပဌာန္းပြဲေတာ္မွာ သြားေရာက္တရားနာေနသည့္ အခ်ိန္ျဖစ္သည္။

ဦးဇင္းဦးဒႆန(စ်၀္က်န္ခိုင္း) ၏ ေျပာျပခ်က္အရ  “ ခိုးသြားေသာ ပိုက္ဆံက စုစုေပါင္း (၁၀)သိန္း ရွိတယ္။ အဲဒီ ပိုက္ဆံေတြကို ဗီဒိုအံဆြဲထဲ ထည့္ၿပီး ေကာင္းေကာင္း ပိတ္ထားတယ္။ ဦးဇင္းပိုက္ဆံ (၁၃)သိန္းရွိတယ္။ တစ္ေနရာေတာ့ မထားဘူး။ ဗီဒို၏ အံဆြဲပထမအဆင့္မွာ (၅)သိန္းထည့္ထား တယ္။ ဒုတိယအံဆြဲထဲမွာ (၃) သိန္းထည့္ထားတယ္။ တတိယအံဆြဲထဲမွာ (၂) သိန္းထည့္ထားတယ္။ က်န္တဲ့ ပိုက္ဆံက စာအုပ္ၾကားမွာ ညႇပ္ထားတယ္။ အခုခိုးသြားတာက အံဆြဲထဲမွာ ထည့္ထားတဲ့ပိုက္ဆံေတြ ျဖစ္တယ္။ ေသာ့နဲ႔ေကာင္းေကာင္း ပိတ္ထားၿပီးေတာ့ ေသာ့ကို  ကေမၻာဇ ဓမၼာရုံေက်ာင္းက ဦးဇင္းတစ္ပါးကို အပ္ထားတယ္။သူခိုးက ပိုက္ဆံကို ဘယ္လိုခိုးလည္းမသိဘူး ။ ပိုက္ဆံယူၿပီးေတာ့ ေသာ့ကို ေကာင္းေကာင္း ျပန္ပိတ္ထားတယ္။ဗီဒိုအံဆြဲနဲ႔

ေသာ့ေတြပ်က္စီးတာဘာမွမရွိဘူး။အရင္တုန္းက မျဖစ္ဖူးဘူး။ေနလာတာေတာင္(၅) ႏွစ္ရွိၿပီလို႔” မိန္႔ၾကားသည္။

ဦးဇင္းဦးဒႆန သီတင္းသုံးသည့္ ကေမာၻဇဓမၼာရုံတြင္ သူခိုး၀င္ေရာက္ၿပီးပိုက္ဆံခိုးသည့္ကိစၥႏွင္႔ ပက္သက္၍

အေ၀းကေနလာသည့္သူခိုး ျဖစ္မည့္ပုံမဟုတ္ေၾကာင္း ကေမၻာဇဓမၼာရုံ အနီးအနားတ၀ုိက္ ႏွင့္ အတြင္းလူေတြ ပိုၿပီး ျဖစ္ႏူိင္ေခ်မ်ားသည္ဟု ေဒသခံလူ ႏွင့္ပိုက္ဆံခိုးခံရေသာ ဦးဇင္းဦးဒႆန က ေ၀ဖန္ သုံးသပ္မိသည္။

 

သတင္းမွတ္တမ္းႏွင့္သုေတသနဌာ

 

ပေလာင္အမ်ိဳးသမီးအစည္းအရုံး

 

 

မူးယစ္ေဆး၀ါးၾကားက ဒုကၡသံ
လစ္လ်ဴ႐ႈ႕ခံဘဝမ်ား

PWO အေၾကာင္း

PWO-Logo

 ပေလာင္အမ်ဳိးသမီးအစည္းအရံုးကို အမ်ဳိးသမီးမ်ားအား ပညာေပးရန္ႏွင့္ စြမ္းရည္ျမွင့္တင္ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ ရည္ရြယ္ဖြဲ႔စည္းျခင္းျဖစ္ပါသည္။ သို႔မွသာလွ်င္ သူတို႔၏ ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင့္ကို ပိုမိုခုိင္မာစြာ က်င့္သံုးလာႏုိင္ၿပီး လူမႈအဖြဲ႔အစည္းအတြင္း တန္းတူရည္တူပါ၀င္ေဆာင္ရြက္လာႏုိင္ေစရန္ျဖစ္ပါသည္။

Read More...

ေနာက္ခံသမုိင္း

မြန္ဂိုလြဳိက္လူမ်ဳိးႏြယ္ႀကီး၏ မူရင္းေဒသမွ အာရွတုိက္တြင္ အမ်ားဆုံးေနထိုင္ၾကၿပီး အထူးသျဖင့္ အာရွတုိက္ ေျမာက္ပုိင္း၊ အလယ္ပုိင္း၊ အေရွ႔ပုိင္းႏွင့္ အေရွ႔ေတာင္ပုိင္းတုိ႔၌ ပ်ံ့ႏွံ႔ေနထုိင္ၾကသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဗီယက္နမ္၊ ခမာ၊ မြန္၊ ဝ၊ ပေလာင္ (ရိအာန္) မု႑၊ ဆန္သာလ္၊ ခါဆီစေသာ လူမ်ဳိးတို႔သည္ မြန္ခမာအႏြယ္္မွ ေပါက္ဖြားလာေသာ

Read More...

မိုင္းအိုက္ပန္း(ခ) ကိုျမေမာင္

 မိုင္းအိုက္ပန္း(ခ) ကိုျမေမာင္    ၁၉၆၂-၂ဝဝ၂ ၇၁ ဦးေျမာက္ အက်ဥ္းေထာင္အတြင္း ေသဆံုးရသူႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားရဲေဘာ္ မိုင္းအိုက္ပန္းသည္ ၁၉၈၄ ခုႏွစ္တြင္ ပေလာင္ျပည္နယ္ လြတ္ေျမာက္ေရးပါတီ အဖြဲ႔ဝင္တစ္ဦးအျဖစ္ စတင္ ပါဝင္လာခဲ့ပါသည္။ ၁၉၈၆ ခုႏွစ္တြင္ ကရင္အမ်ဳိးသားအစည္းအရုံး မာနယ္ပေလာဌာနခ်ဴပ္ရွိ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီတပ္ေပါင္းစု (မဒတ) ဗဟိုဌာနခ်ဴပ္ရုံးသို႔ ပေလာင္ျပည္နယ္လြတ္ေျမာက္ေရးပါတီ၏ ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ေစလႊတ္ျခင္းခံခဲ့ရပါသည္။

Read more...