မူဆယ္ေဒသခံတစ္ဦးမွ ေျပာင္းဖူးၿခံအတြင္း အလုပ္လုပ္စဥ္ မိုင္းနင္းမိ

Print
Category: News
Published Date
Written by Admin Hits: 246

ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းမူဆယ္ခရိုင္၊မူဆယ္ၿမိဳ႕နယ္ေမာ္ေတာင္းရြာေနတားလိႈင္ဟိန္း (၆၀)ႏွစ္သည္ေအာက္တိုဘာ၁၇ရက္နံနက္:၃၀အခ်ိန္မန္ဟန္ရြာႏွင့္မန္ကန္ရြာၾကားရွိသူ၏ေျပာင္းဖူးျခံတြင္ေျပာင္းဖူး ေျခြစဥ္မွာမိုင္းနင္းမိသည့္အတြက္ညာေျခေထာက္တဖက္ဆုံးရွံဳးသည့္အျပင္ခႏၵာကိုယ္တစ္ခုလုံးတြင္  ဒဏ္ရာ ျပင္းထန္စြာရရွိခဲ့သည္။

 

တားလိႈင္ဟိန္းသည္လြန္ခဲ့သည့္ ()ကတည္းကမူဆယ္ေဆးရံုတြင္ေဆးကုသမႈခံယူလ်က္ရွိၿပီးညာဘက္ေျခေထာက္တစ္ခုလုံးကုသ၍မရႏိုင္ေတာ့သည့္အတြက္ျဖတ္ေတာက္ပစ္လိုက္ရပါသည္။

တားလိႈင္ဟိန္းသည္ေမာ္ေတာင္းရြာတြင္ေနထိုင္ၿပီးေျပာင္းဖူးၿခံလုပ္ငန္းျဖင့္အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းျပဳသူတစ္ဦးျဖစ္ၿပီးတအာင္းအမ်ိဳးသမီးအဖြဲ႕အစည္းအားသူ႔အျဖစ္အပ်က္ကိုကြ်န္ေတာ္တို႔လင္မယားႏွစ္ေယာက္ေျပာင္းဖူးသြားေျခြတာေျပာင္းဖူးေတာင္သိပ္မေျခြရေသးဘူးမိုင္းနင္းမိတယ္။အမ်ိဳးသမီးကေတာ့အေပၚျခမ္း မွာေျခႊတယ္သူကေတာ့ဘာမွမျဖစ္ဘူး။ခါတိုင္းလည္းေျပာင္းဖူးျခံသြားေနက်ပဲ၊ဗမာစစ္တပ္ ျဖတ္သြားၿပီးေနာက္တရက္မွာပဲအခုလိုနင္းမိတာဟုေျပာျပပါသည္။  

ရြာသားအခ်ိဳ႕ေျပာျပသည္မွာတားလိႈင္ဟိန္းရဲ႕ေျပာင္းဖူးျခံနဲ႔တအာင္းတပ္မေတာ္စစ္သားအခ်ိဳ႕ေနထိုင္တဲ့ ေနရာသိပ္မေဝးဘူး။တအာင္းစစ္သားေတြေနတဲ့တဲကိုလည္းမီးရွိဳ႕လိုက္ၾကတယ္။ဗမာစစ္သား ေတြကအင္အား(၄၀၀)ဝန္းက်င္ေလာက္ရွိတယ္။ကၽြန္ေတာ့အထင္ေျပာရရင္ဒီမိုင္းကသူတို႔ဖက္ကဘဲဘာလို႔လဲဆိုေတာ့သူတို႔ရြာကိုျဖတ္သြားၿပီးတဲ့ေနာက္ရက္မွာပဲမိုင္းနင္းမိတာဆိုေတာ့ဟုေျပာျပခဲ့သည္။

တားလႈိင္ဟိန္းမွဒီမိုင္းေၾကာင့္ကြ်န္ေတာ့ေျခေထာက္လည္းျဖတ္ခံရၿပီဗမာစစ္တပ္ဘက္ကေဆးကုေပးသင့္တယ္ေဆးဖိုးကူညီရမယ္ဒါေပမယ့္သူတို႔မလာဘူးဟုဝမ္းနည္းသံျဖင့္ေျပာျပၿပီးေျခေတာက္တစ္ဖက္မရွိေတာ့သည့္ေျပာင္းဖူးၿခံေတာင္သူအဖိုးႀကီးတစ္ဦးအေနျဖင့္မည္သို႔ဆက္ၿပီး၀မ္းဆာ ရွာရမလဲ၊ေတာင္ယာလုပ္ငန္းကိုဘယ္လိုဆက္လုပ္ႏုိင္မလဲဆိုတာပူေဆြးေသာကျဖစ္ကာမုိင္းနင္း ေထာင္ခဲ့ သူအားတာ၀န္ယူမွဳရွိေစလိုေၾကာင္းသူ၏ဆႏၵကိုေျပာျပပါသည္။

မွတ္တမ္းႏွင့္သုေတသနဌာန

 

ပေလာင္ အမ်ိဳးသမီးအဖြဲ႔အစည္း

မူးယစ္ေဆး၀ါးၾကားက ဒုကၡသံ
လစ္လ်ဴ႐ႈ႕ခံဘဝမ်ား

PWO အေၾကာင္း

PWO-Logo

 ပေလာင္အမ်ဳိးသမီးအစည္းအရံုးကို အမ်ဳိးသမီးမ်ားအား ပညာေပးရန္ႏွင့္ စြမ္းရည္ျမွင့္တင္ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ ရည္ရြယ္ဖြဲ႔စည္းျခင္းျဖစ္ပါသည္။ သို႔မွသာလွ်င္ သူတို႔၏ ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင့္ကို ပိုမိုခုိင္မာစြာ က်င့္သံုးလာႏုိင္ၿပီး လူမႈအဖြဲ႔အစည္းအတြင္း တန္းတူရည္တူပါ၀င္ေဆာင္ရြက္လာႏုိင္ေစရန္ျဖစ္ပါသည္။

Read More...

ေနာက္ခံသမုိင္း

မြန္ဂိုလြဳိက္လူမ်ဳိးႏြယ္ႀကီး၏ မူရင္းေဒသမွ အာရွတုိက္တြင္ အမ်ားဆုံးေနထိုင္ၾကၿပီး အထူးသျဖင့္ အာရွတုိက္ ေျမာက္ပုိင္း၊ အလယ္ပုိင္း၊ အေရွ႔ပုိင္းႏွင့္ အေရွ႔ေတာင္ပုိင္းတုိ႔၌ ပ်ံ့ႏွံ႔ေနထုိင္ၾကသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဗီယက္နမ္၊ ခမာ၊ မြန္၊ ဝ၊ ပေလာင္ (ရိအာန္) မု႑၊ ဆန္သာလ္၊ ခါဆီစေသာ လူမ်ဳိးတို႔သည္ မြန္ခမာအႏြယ္္မွ ေပါက္ဖြားလာေသာ

Read More...

မိုင္းအိုက္ပန္း(ခ) ကိုျမေမာင္

 မိုင္းအိုက္ပန္း(ခ) ကိုျမေမာင္    ၁၉၆၂-၂ဝဝ၂ ၇၁ ဦးေျမာက္ အက်ဥ္းေထာင္အတြင္း ေသဆံုးရသူႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားရဲေဘာ္ မိုင္းအိုက္ပန္းသည္ ၁၉၈၄ ခုႏွစ္တြင္ ပေလာင္ျပည္နယ္ လြတ္ေျမာက္ေရးပါတီ အဖြဲ႔ဝင္တစ္ဦးအျဖစ္ စတင္ ပါဝင္လာခဲ့ပါသည္။ ၁၉၈၆ ခုႏွစ္တြင္ ကရင္အမ်ဳိးသားအစည္းအရုံး မာနယ္ပေလာဌာနခ်ဴပ္ရွိ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီတပ္ေပါင္းစု (မဒတ) ဗဟိုဌာနခ်ဴပ္ရုံးသို႔ ပေလာင္ျပည္နယ္လြတ္ေျမာက္ေရးပါတီ၏ ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ေစလႊတ္ျခင္းခံခဲ့ရပါသည္။

Read more...