တိုက္ပြဲတင္းမာမႈေၾကာင့္ တအာင္းေဒသတြင္ ေနထိုင္ေသာ ေဒသခံျပည္သူမ်ား ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ေနရ

Print
Category: News
Published Date
Written by Admin Hits: 289

ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းမူဆယ္ခရိုင္ကြတ္ခိုင္ၿမိဳ႕နယ္ကာလိုင္ေက်းရြာႏွင့္ပန္ေလာေက်းရြာၾကားတြင္ဒီဇင္ဘာလ၁၇ရက္ေန႔ေန႔လည္၁၂း၀၀နာရီမွ၂း၀၀နာရီအခ်ိန္ထိတအာင္အမ်ိဳးသားလြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္ TNLA တပ္ရင္း၂၂၃ႏွင့္ျမန္မာ့တပ္မေတာ္တပ္မ၉၉တို႔ႏွစ္ဖက္ရင္ဆိုင္တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားေသာေၾကာင့္ေဒသခံျပည္သူမ်ားမွေၾကာက္လန္႔ၿပီးရြာမွာမေနရဲသျဖင့္နမ့္ဖက္ကာသို႔ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ေနရၾကရသည္။

 

ကြတ္ခုိင္ၿမိဳ႕နယ္၊မိုင္းယုေလးအုပ္စုရွိရြာ()ရြာျဖစ္ေသာစိုက္ေမာက္ရြာ၊ပန္ေလာရြာႏွင့္မန္တံုရြာတို႔သည္မိမိတုိ႔၏ရြာတြင္မေနရဲေတာ့ပဲေခတၱခဏေဆြမ်ိဳးမ်ားရွိရာဘက္သို႔ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ၾကရသည္။

ေဒသခံတစ္ဦးေျပာျပခ်က္အရ၁၇ရက္ေန႔တိုက္ပြဲျဖစ္ၿပီးတဲ့ေနာက္မွာရြာအနီးအနားဗုံးခဏခဏေပါက္ကြဲေနလို႔ရြာသူရြာသားေတြကေၾကာက္လန္႔ၿပီးဘယ္သူမွမေနရဲေတာ့ဘူး၊ဒါေၾကာင့္နမ့္ဖက္ကာဘက္မွာထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ေနရတယ္၊တစ္စုတစ္စည္းေတာ့မေနၾကဘူးနီးစပ္ရာကိုယ့္အမ်ိဳးအိမ္မွာဘဲခိုလႈံေနရတယ္ဟုေျပာသည္။

ယခုလက္ရွိတြင္အခ်ိဳ႕ေသာရြာသားမ်ားသည္မိမိတုိ႔ေနရပ္သို႔ျပန္လည္အေျခခ်ရန္ျပန္သြားေနေသာ္လည္းတိုက္ပြဲမ်ားဆက္လက္ျဖစ္ပြါးေနေသာေၾကာင့္လုံၿခဳံမႈမရွိေသးေပ။   ထို႔အျပင္ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ႏွင့္တအာင္းအမ်ိဳးသားလြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္တို႔သည္  မန္တုံ၊နမ့္ဆန္၊ေက်ာက္မဲ၊နမ့္ခမ္းစသည့္ေဒသတြင္မွာလည္းေန႔စဥ္ႏွင့္အမွ်တိုက္ပြဲျပင္းျပင္းထန္ထန္ျဖစ္ေနေသာေၾကာင့္ေဒသခံျပည္သူမ်ားမွလုံၿခဳံမႈမရွိသည့္အျပင္စား၀တ္ေနေရးအတြက္လည္းမ်ားစြာအခက္အခဲႀကဳံေနရသည္ကိုျမင္ေတြ႔ရသည္။

မွတ္တမ္းႏွင့္သုေတသနဌာန

တအာင္းအမ်ိဳးသမီးအဖြဲ႔အစည္း

 

 

မူးယစ္ေဆး၀ါးၾကားက ဒုကၡသံ
လစ္လ်ဴ႐ႈ႕ခံဘဝမ်ား

PWO အေၾကာင္း

PWO-Logo

 ပေလာင္အမ်ဳိးသမီးအစည္းအရံုးကို အမ်ဳိးသမီးမ်ားအား ပညာေပးရန္ႏွင့္ စြမ္းရည္ျမွင့္တင္ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ ရည္ရြယ္ဖြဲ႔စည္းျခင္းျဖစ္ပါသည္။ သို႔မွသာလွ်င္ သူတို႔၏ ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင့္ကို ပိုမိုခုိင္မာစြာ က်င့္သံုးလာႏုိင္ၿပီး လူမႈအဖြဲ႔အစည္းအတြင္း တန္းတူရည္တူပါ၀င္ေဆာင္ရြက္လာႏုိင္ေစရန္ျဖစ္ပါသည္။

Read More...

ေနာက္ခံသမုိင္း

မြန္ဂိုလြဳိက္လူမ်ဳိးႏြယ္ႀကီး၏ မူရင္းေဒသမွ အာရွတုိက္တြင္ အမ်ားဆုံးေနထိုင္ၾကၿပီး အထူးသျဖင့္ အာရွတုိက္ ေျမာက္ပုိင္း၊ အလယ္ပုိင္း၊ အေရွ႔ပုိင္းႏွင့္ အေရွ႔ေတာင္ပုိင္းတုိ႔၌ ပ်ံ့ႏွံ႔ေနထုိင္ၾကသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဗီယက္နမ္၊ ခမာ၊ မြန္၊ ဝ၊ ပေလာင္ (ရိအာန္) မု႑၊ ဆန္သာလ္၊ ခါဆီစေသာ လူမ်ဳိးတို႔သည္ မြန္ခမာအႏြယ္္မွ ေပါက္ဖြားလာေသာ

Read More...

မိုင္းအိုက္ပန္း(ခ) ကိုျမေမာင္

 မိုင္းအိုက္ပန္း(ခ) ကိုျမေမာင္    ၁၉၆၂-၂ဝဝ၂ ၇၁ ဦးေျမာက္ အက်ဥ္းေထာင္အတြင္း ေသဆံုးရသူႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားရဲေဘာ္ မိုင္းအိုက္ပန္းသည္ ၁၉၈၄ ခုႏွစ္တြင္ ပေလာင္ျပည္နယ္ လြတ္ေျမာက္ေရးပါတီ အဖြဲ႔ဝင္တစ္ဦးအျဖစ္ စတင္ ပါဝင္လာခဲ့ပါသည္။ ၁၉၈၆ ခုႏွစ္တြင္ ကရင္အမ်ဳိးသားအစည္းအရုံး မာနယ္ပေလာဌာနခ်ဴပ္ရွိ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီတပ္ေပါင္းစု (မဒတ) ဗဟိုဌာနခ်ဴပ္ရုံးသို႔ ပေလာင္ျပည္နယ္လြတ္ေျမာက္ေရးပါတီ၏ ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ေစလႊတ္ျခင္းခံခဲ့ရပါသည္။

Read more...