စြန္ဟတ္ရြာရွိ ရွမ္းျပည္ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးေကာင္စီ - RCSS/SSA မွ တအာင္းေက်းရြာသား (၉)ဦးအား ထပ္မံဖမ္းဆီးျခင္း

Print
Category: News
Published Date
Written by Admin Hits: 218

၂ရက္၊ ဇြန္လ၊ ၂၀၁၆ခုႏွစ္

 

၁၀ ရက္၊ ဇြန္လ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ မန္တုံၿမိဳ႕နယ္၊ စြန္ဟတ္ရြာတြင္ ရွမ္းျပည္ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးေကာင္စီ - RCSS/SSA မွ တအာင္းေက်းရြာသား (၉)ဦးကို ထပ္မံ ဖမ္းဆီးခဲ့သည္။

 

၁၀ရက္ ဇြန္လ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ညေန ၅ း၃၀ နာရီအခ်ိန္တြင္ ရွမ္းျပည္ျပန္လည္ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးေကာင္စီမွ ပထမဦးစြာ စြန္ဟတ္ရြာတြင္းသို႔ ေသနတ္မ်ားျဖင့္ ပတ္ခတ္ၿပီး ရြာတြင္းရွိ ေယာက်ာ္းသားမ်ား ၉ ေယာက္ကို ဖမ္းဆီးခဲ့သည္။ ထိုစြန္ဟတ္ရြာရွိ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ ကေလးမ်ားမွာ ေတာေနရြာသို႔ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္သြားေၾကာင္း သိရွိရသည္။

ေဒသခံတစ္ဦး၏ ေျပာျပခ်က္အရ “က်မတို႔ ရြာထဲကို ဒီရွမ္းတပ္ေတြက ပထမဦးဆုံးလာပစ္တယ္။ က်မတုိ႔လည္း ေသနတ္သံၾကားတာနဲ႔ ကေလးေတြဆြဲၿပီး ေျပးတယ္။ ေယာက်ာ္းေတြကိုက်ေတာ့ ဖမ္းတယ္။ က်မတုိ႔ အိမ္ေျခ ၁၀ အိမ္ေက်ာ္ကိုလည္း ဖ်က္ဆီးတယ္။ သူတုိ႔ကေအာ္ေျပာတယ္၊ မင္းတုိ႔က ပေလာင္စစ္သားေတြကို ရြာမွာေပးေနလုိ႔ မင္းတုိ႔အိမ္ေတြ အားလုံးကို ဖ်က္ဆီးတယ္၊ မေက်နပ္ရင္ ေသလုိက္” ဟု တအာင္းအမ်ိဳးသမီးအဖြဲ႔အစည္းကို ေျပာျပခဲ့သည္။

ရွမ္းျပည္ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးေကာင္စီမွ ၈ ရက္ ဇြန္လ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ အျပစ္မဲ့ ရြာသား ၃၀ ေက်ာ္ဖမ္းဆီးခဲ့ၿပီး ၉ ရက္ ဇြန္လ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္လည္း အမ်ိဳးသမီး ၂ ဦးအပါအဝင္ ရြာသား ၆ ေယာက္ကို ထပ္မံဖမ္းဆီးခဲ့သည္။ ယခုလုိ အျပစ္မဲ့ ရြာသားမ်ားအား ပစ္မွတ္ထားၿပီး ဖမ္းဆီးျခင္း၊ ညွဥ္းပမ္းႏွိပ္စက္ျခင္း၊ အိုးအိမ္မ်ား ဖ်က္ဆီးေနျခင္းကို RCSS မွ ၾကီးမားေသာလူ႔အခြင္႔အေရးခ်ဳိးေဖာက္မွဳ ဆက္တိုက္ခ်ဳိးေဖာက္မွဳေနသည္ကိုျမင္ေတြ႔ေနရသည္။

 

မွတ္တမ္းႏွင့္ သုေတသနဌာန
တအာင္းအမ်ိဳးသမီးအဖြဲ႕အစည္း

မူးယစ္ေဆး၀ါးၾကားက ဒုကၡသံ
လစ္လ်ဴ႐ႈ႕ခံဘဝမ်ား

PWO အေၾကာင္း

PWO-Logo

 ပေလာင္အမ်ဳိးသမီးအစည္းအရံုးကို အမ်ဳိးသမီးမ်ားအား ပညာေပးရန္ႏွင့္ စြမ္းရည္ျမွင့္တင္ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ ရည္ရြယ္ဖြဲ႔စည္းျခင္းျဖစ္ပါသည္။ သို႔မွသာလွ်င္ သူတို႔၏ ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင့္ကို ပိုမိုခုိင္မာစြာ က်င့္သံုးလာႏုိင္ၿပီး လူမႈအဖြဲ႔အစည္းအတြင္း တန္းတူရည္တူပါ၀င္ေဆာင္ရြက္လာႏုိင္ေစရန္ျဖစ္ပါသည္။

Read More...

ေနာက္ခံသမုိင္း

မြန္ဂိုလြဳိက္လူမ်ဳိးႏြယ္ႀကီး၏ မူရင္းေဒသမွ အာရွတုိက္တြင္ အမ်ားဆုံးေနထိုင္ၾကၿပီး အထူးသျဖင့္ အာရွတုိက္ ေျမာက္ပုိင္း၊ အလယ္ပုိင္း၊ အေရွ႔ပုိင္းႏွင့္ အေရွ႔ေတာင္ပုိင္းတုိ႔၌ ပ်ံ့ႏွံ႔ေနထုိင္ၾကသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဗီယက္နမ္၊ ခမာ၊ မြန္၊ ဝ၊ ပေလာင္ (ရိအာန္) မု႑၊ ဆန္သာလ္၊ ခါဆီစေသာ လူမ်ဳိးတို႔သည္ မြန္ခမာအႏြယ္္မွ ေပါက္ဖြားလာေသာ

Read More...

မိုင္းအိုက္ပန္း(ခ) ကိုျမေမာင္

 မိုင္းအိုက္ပန္း(ခ) ကိုျမေမာင္    ၁၉၆၂-၂ဝဝ၂ ၇၁ ဦးေျမာက္ အက်ဥ္းေထာင္အတြင္း ေသဆံုးရသူႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားရဲေဘာ္ မိုင္းအိုက္ပန္းသည္ ၁၉၈၄ ခုႏွစ္တြင္ ပေလာင္ျပည္နယ္ လြတ္ေျမာက္ေရးပါတီ အဖြဲ႔ဝင္တစ္ဦးအျဖစ္ စတင္ ပါဝင္လာခဲ့ပါသည္။ ၁၉၈၆ ခုႏွစ္တြင္ ကရင္အမ်ဳိးသားအစည္းအရုံး မာနယ္ပေလာဌာနခ်ဴပ္ရွိ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီတပ္ေပါင္းစု (မဒတ) ဗဟိုဌာနခ်ဴပ္ရုံးသို႔ ပေလာင္ျပည္နယ္လြတ္ေျမာက္ေရးပါတီ၏ ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ေစလႊတ္ျခင္းခံခဲ့ရပါသည္။

Read more...