အျပစ္မဲ့ေဒသခံ ျပည္သူလူထုမ်ားအား အစိုးရတပ္မေတာ္မွ အေၾကာင္းမဲ့ သတ္ျဖတ္ ဇူလိုင္ ၃ ရက္၊ ၂၀၁၆ခုႏွစ္

Print
Category: News
Published Date
Written by Admin Hits: 182

ဇြန္လ၂၅ရက္ေန႔၊လားရွိဳးၿမိဳ႕နယ္၊မိုင္းေယာ္တိုက္နယ္တြင္အစိုးရတပ္မေတာ္ထိုးစစ္ဆင္မွဳေၾကာင္႔ေဒသခံရြာ သားမ်ားကိုအေၾကာင္းမဲ႔သတ္ျဖတ္ျခင္း ခံခဲ႔ရသည္။ သတ္ျဖတ္ခံရေသာ ေဒသခံရြာသားမ်ားမွာ မန္ကစ္ရြာသားမ်ားျဖစ္ေသာ အိုက္ဆိုင္၊ ဦးအိုက္လြတ္၊အိုက္ေမာင္ (အသက္၂၇ႏွစ္) (၃)ဦးႏွင္႔မန္တပ္ရြာသားျဖစ္ေသာ စိုင္းေရႊလူႏွင္႔ အိုက္ေမာင္(အသက္၂၃ႏွစ္) (၂)ဦးတို႔ျဖစ္သည္ဟုသိရသည္။

 

ထိုျဖစ္စဥ္ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီးေသဆံုးသြားသူအိုက္ဆိုင္၏ဇနီး ျဖစ္ သူေလြးေျပာျပခ်က္အရ “မိုင္းေယာ္ကေန ဆိုင္ကယ္နဲ့အေမ ကို ေျပာင္းဖူးျခံ မွာသြားၾကိဳတယ္။ လမ္းမွာသူတို႔၃ေယာက္လံုးအဖမ္းခံရတယ္။ ေနာက္ႏွစ္ေယာက္ကေျပာင္း ဖူးျခံမွာ အလုပ္လုပ္ေနတယ္။ ဗမာစစ္တပ္ေတြလာၿပီးေသနတ္ လာပစ္တယ္။ အဲနားတစ္၀ိုက္မွာဘာစစ္သားမွလဲမရွိဘူး။ သူတို႔ႏွစ္ေယာက္ ကေျပာင္းဖူးျခံမွာရွိတဲ႔တဲထဲ၀င္နားတယ္။ စစ္သားေတြက သူတို႔ႏွစ္ေယာက္ ကို လာဖမ္းတယ္။ စုစုေပါင္း (၅) ဦးဖမ္းသြားတယ္္”ဟု တအာင္းအမ်ိဳးသမီး အဖြဲ႔ကို ေျပာျပခဲ့သည္။

ဖမ္းဆီးခဲ႔ေသာရြာသား(၅)ဦးသည္ ေျပာင္းဖူးျခံထိပ္တြင္သတ္ျဖတ္ၿပီးျမွပ္ႏွံခဲ႔သည္။ ဇြန္လ(၂၉)ရက္မွာသတ္ျဖတ္ ခံရ ေသာရြာသားမ်ား၏အေလာင္း ကိုေျပာင္းဖူးျခံအထက္နားေလးမွာျပန္လည္တူးေဖာ္ေတြ႔ရွိခဲ႔သည္။

ထိုနည္းတူဇြန္လ(၂၅)ရက္ေန႔တစ္ေန႔တည္းမွာပင္လမ္းမွာဆိုင္ကယ္စီးနင္းလာေသာအမ်ဳိးသားတစ္ဦးႏွင္႔ အမ်ဳိးသမီးတစ္ဦးကိုေသနတ္ျဖင္႔ပစ္သတ္ကာ (၂)ဦးစလုံးပြဲခ်င္းၿပီးေသဆုံးခဲ႔ပါသည္ဟုေဒသခံရြာသားမ်ားထံမွသိရွိရသည္။ ထိုႏွစ္ဦးမွာမည္သည္႔ ေဒသ ခံရြာသားမ်ားျဖစ္ေၾကာင္းမသိရွိရေသးပါ။

ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းတအာင္းေဒသမွာအစိုးရစစ္ေၾကာင္းထိုးစစ္ဆင္ မွဳေၾကာင္႔အျပစ္မဲ႔ ေဒသခံျပည္သူမ်ား မၾကာခဏ ညွင္းပန္ႏွိပ္စက္သတ္ျဖတ္ ခံရသည္ကိုေတြ႔ရသည္။

 

တအာင္းအမ်ဳိးသမီးအဖြဲ႔အစည္း
မွတ္တမ္းႏွင္႔သုေတသနဌာန

မူးယစ္ေဆး၀ါးၾကားက ဒုကၡသံ
လစ္လ်ဴ႐ႈ႕ခံဘဝမ်ား

PWO အေၾကာင္း

PWO-Logo

 ပေလာင္အမ်ဳိးသမီးအစည္းအရံုးကို အမ်ဳိးသမီးမ်ားအား ပညာေပးရန္ႏွင့္ စြမ္းရည္ျမွင့္တင္ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ ရည္ရြယ္ဖြဲ႔စည္းျခင္းျဖစ္ပါသည္။ သို႔မွသာလွ်င္ သူတို႔၏ ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင့္ကို ပိုမိုခုိင္မာစြာ က်င့္သံုးလာႏုိင္ၿပီး လူမႈအဖြဲ႔အစည္းအတြင္း တန္းတူရည္တူပါ၀င္ေဆာင္ရြက္လာႏုိင္ေစရန္ျဖစ္ပါသည္။

Read More...

ေနာက္ခံသမုိင္း

မြန္ဂိုလြဳိက္လူမ်ဳိးႏြယ္ႀကီး၏ မူရင္းေဒသမွ အာရွတုိက္တြင္ အမ်ားဆုံးေနထိုင္ၾကၿပီး အထူးသျဖင့္ အာရွတုိက္ ေျမာက္ပုိင္း၊ အလယ္ပုိင္း၊ အေရွ႔ပုိင္းႏွင့္ အေရွ႔ေတာင္ပုိင္းတုိ႔၌ ပ်ံ့ႏွံ႔ေနထုိင္ၾကသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဗီယက္နမ္၊ ခမာ၊ မြန္၊ ဝ၊ ပေလာင္ (ရိအာန္) မု႑၊ ဆန္သာလ္၊ ခါဆီစေသာ လူမ်ဳိးတို႔သည္ မြန္ခမာအႏြယ္္မွ ေပါက္ဖြားလာေသာ

Read More...

မိုင္းအိုက္ပန္း(ခ) ကိုျမေမာင္

 မိုင္းအိုက္ပန္း(ခ) ကိုျမေမာင္    ၁၉၆၂-၂ဝဝ၂ ၇၁ ဦးေျမာက္ အက်ဥ္းေထာင္အတြင္း ေသဆံုးရသူႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားရဲေဘာ္ မိုင္းအိုက္ပန္းသည္ ၁၉၈၄ ခုႏွစ္တြင္ ပေလာင္ျပည္နယ္ လြတ္ေျမာက္ေရးပါတီ အဖြဲ႔ဝင္တစ္ဦးအျဖစ္ စတင္ ပါဝင္လာခဲ့ပါသည္။ ၁၉၈၆ ခုႏွစ္တြင္ ကရင္အမ်ဳိးသားအစည္းအရုံး မာနယ္ပေလာဌာနခ်ဴပ္ရွိ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီတပ္ေပါင္းစု (မဒတ) ဗဟိုဌာနခ်ဴပ္ရုံးသို႔ ပေလာင္ျပည္နယ္လြတ္ေျမာက္ေရးပါတီ၏ ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ေစလႊတ္ျခင္းခံခဲ့ရပါသည္။

Read more...