မိုင္းေပါက္ကြဲမႈေၾကာင့္ ျမန္မာ့ တပ္မေတာ္ ခလရ ၁၀၅မွ ရြာသား (၇) ဦးအား ဖမ္းဆီးခ်ဳပ္ေႏွာင္

Print
Category: News
Published Date
Written by Admin Hits: 56

မိုင္းေပါက္ကြဲမႈေၾကာင့္ ျမန္မာ့ တပ္မေတာ္ ခလရ ၁၀၅မွ ရြာသား (၇) ဦးအား ဖမ္းဆီးခ်ဳပ္ေႏွာင္

 

ဇန္န၀ါရီ ၃ ရက္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္

နမ့္ဆန္ၿမိဳ႕နယ္ ေတာင္မလမ္းခြဲတြင္ မိုင္းတစ္လုံးေပါက္ကြဲမႈျဖစ္ပြားေသာေၾကာင့္ ျမန္မာ့ တပ္မေတာ္ ခလရ (၁၀၅) မွ ရြာထဲ၀င္ၿပီး ဒီဇင္ဘာလ ၂၇ ရက္ေန႔ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ ရခိုင္သား တစ္ဦးအပါအ၀င္ တအာင္းေဒသခံ ရြာသား (၆) ဦး စုစုေပါင္း(၇)ဦးအား ဖမ္းဆီးခ်ဳပ္ေႏွာင္ကာ ရိုက္ႏွက္သည္။

 

ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ ခလရ ၁၀၅ သည္ ၎ရြာသားမ်ားအား တအာင္းအမ်ိဳးသားလြတ္ေျမာက္ေရး တပ္မေတာ္-TNLA ႏွင့္ ဆက္စပ္မႈရွိသည္ဟု စြပ္စြဲၿပီး အတြင္းေရးမွဴးအိမ္တြင္ ဖမ္းဆီး ခ်ဳပ္ေႏွာင္ထားသည္။

ထို႔ျပင္ဖမ္းဆီးထားေသာရြာသားမ်ားထဲမွာ ရြာသား တစ္ဦးကို ေျခာက္ေပါက္ျဖင့္ ၃ ည ၄ ရက္ ခ်ဳပ္ေႏွာင္ထားသည္။

ခ်ဳပ္ေႏွာင္ခံရသူ တစ္ဦးမွ “ ေတာင္မလမ္းခြဲမွာ မိုင္းေပါက္ကြဲတယ္ဆိုေတာ့ ရြာထဲမွာ ရွိတဲ့ က်ေတာ္တို႔ကို တအာင္းစစ္သားေတြနဲ႔ ဆက္သြယ္တယ္လို႔ သံသယရွိၿပီး ဖမ္းတာ၊ က်ေတာ္တို႔ေတာ့ ဖမ္းခံရတဲ့ေန႔မွာဘဲ ျပန္လြတ္ေပးတာ၊ ဒါေပမဲ့ ဦးညီညီ(နာမည္လြဲ)ကိုေတာ့ နမ့္ဆန္ၿမိဳ႕ရွိတဲ့ စစ္တပ္ထဲကို ေခၚသြားၿပီး သံေျခာက္ေပါက္နဲ႔ ၃ ည ဆက္လက္ခ်ဳပ္ေႏွာင္ထားတယ္” ဟုေျပာသည္။

ေျခာက္ေပါက္ျဖင့္ ခ်ဳပ္ေႏွာင္ခံရသူသည္ ေပါက္ေတာၿမိဳ႕မွ နမ့္ဆန္သို႔ လာေရာက္ အိမ္ေထာင္က်သူ ရခိုင္သားျဖစ္ၿပီး တအာင္းအမ်ိဳးသား လြတ္ေျမာက္ေရး တပ္မေတာ္ - TNLA ႏွင့္ ပတ္သက္ဆက္ႏြယ္ျခင္း မရွိဟု သိရသည္။

“ ဦးညီညီ စစ္တပ္ထဲမွာ ခ်ဳပ္ခံရစဥ္ တအာင္းစစ္သားျဖစ္တယ္ဆိုၿပီး ေျပာေနတယ္၊ သူက (ဦးညီညီ) မဟုတ္ဘူးဆိုၿပီး ျငင္းလည္း မရဘူး၊ အဲဒီ စစ္သားေတြက သူ႔နားရြက္ကို ကိုက္တယ္၊ ရင္ဘတ္ကို ေျခေထာက္နဲ႔ ၃ ခ်က္ကန္တယ္၊ ပါးကို လက္သီးနဲ႔ ၂ ခ်က္ထိုးခံရတယ္၊ ယခုခ်ိန္ထိ ေျခာက္ေပါက္နဲ႔ ခတ္ခံရတဲ့ ဒဏ္နဲ႔ ရိုက္ခံရတဲ့ ဒဏ္ရာ နာက်င္ကိုက္ခဲေနတုန္းဘဲ” ဟု ၎ရြာသားမွ ဆက္လက္ေျပာသည္။

ခ်ဳပ္ေႏွာင္ခံရသူ ရခိုင္သား ဦးညီညီအား ေတာင္မအုပ္စု ဥကၠဌ၊ မန္မို၀္ေက်းရြာ ဥကၠဌႏွင့္ သူ၏ ဇနီးတို႔မွ မွတ္ပုံတင္၊ အိမ္ေထာင္စု စာရင္း ျဖင့္ လာေရာက္ ေထာက္ခံေသာေၾကာင့္ ဒီဇင္ဘာလ ၃၀ ရက္ေန႔တြင္ ျပန္လည္လြတ္ေပးသည္ဟု သိရသည္။

 

 

မွတ္တမ္းႏွင့္သုေတသနဌာန
တအာင္းအမ်ိဳးသမီး အဖြဲ႔အစည္း

မူးယစ္ေဆး၀ါးၾကားက ဒုကၡသံ
လစ္လ်ဴ႐ႈ႕ခံဘဝမ်ား

PWO အေၾကာင္း

PWO-Logo

 ပေလာင္အမ်ဳိးသမီးအစည္းအရံုးကို အမ်ဳိးသမီးမ်ားအား ပညာေပးရန္ႏွင့္ စြမ္းရည္ျမွင့္တင္ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ ရည္ရြယ္ဖြဲ႔စည္းျခင္းျဖစ္ပါသည္။ သို႔မွသာလွ်င္ သူတို႔၏ ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင့္ကို ပိုမိုခုိင္မာစြာ က်င့္သံုးလာႏုိင္ၿပီး လူမႈအဖြဲ႔အစည္းအတြင္း တန္းတူရည္တူပါ၀င္ေဆာင္ရြက္လာႏုိင္ေစရန္ျဖစ္ပါသည္။

Read More...

ေနာက္ခံသမုိင္း

မြန္ဂိုလြဳိက္လူမ်ဳိးႏြယ္ႀကီး၏ မူရင္းေဒသမွ အာရွတုိက္တြင္ အမ်ားဆုံးေနထိုင္ၾကၿပီး အထူးသျဖင့္ အာရွတုိက္ ေျမာက္ပုိင္း၊ အလယ္ပုိင္း၊ အေရွ႔ပုိင္းႏွင့္ အေရွ႔ေတာင္ပုိင္းတုိ႔၌ ပ်ံ့ႏွံ႔ေနထုိင္ၾကသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဗီယက္နမ္၊ ခမာ၊ မြန္၊ ဝ၊ ပေလာင္ (ရိအာန္) မု႑၊ ဆန္သာလ္၊ ခါဆီစေသာ လူမ်ဳိးတို႔သည္ မြန္ခမာအႏြယ္္မွ ေပါက္ဖြားလာေသာ

Read More...

မိုင္းအိုက္ပန္း(ခ) ကိုျမေမာင္

 မိုင္းအိုက္ပန္း(ခ) ကိုျမေမာင္    ၁၉၆၂-၂ဝဝ၂ ၇၁ ဦးေျမာက္ အက်ဥ္းေထာင္အတြင္း ေသဆံုးရသူႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားရဲေဘာ္ မိုင္းအိုက္ပန္းသည္ ၁၉၈၄ ခုႏွစ္တြင္ ပေလာင္ျပည္နယ္ လြတ္ေျမာက္ေရးပါတီ အဖြဲ႔ဝင္တစ္ဦးအျဖစ္ စတင္ ပါဝင္လာခဲ့ပါသည္။ ၁၉၈၆ ခုႏွစ္တြင္ ကရင္အမ်ဳိးသားအစည္းအရုံး မာနယ္ပေလာဌာနခ်ဴပ္ရွိ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီတပ္ေပါင္းစု (မဒတ) ဗဟိုဌာနခ်ဴပ္ရုံးသို႔ ပေလာင္ျပည္နယ္လြတ္ေျမာက္ေရးပါတီ၏ ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ေစလႊတ္ျခင္းခံခဲ့ရပါသည္။

Read more...