ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ တပ္ရင္း ၅၀၄ မွ ေဒသခံ ရြာသားမ်ားအား အေၾကာင္းျပခ်က္မရွိ ဖမ္းဆီးခ်ဳပ္ေႏွာင္ထား

Print
Category: News
Published Date
Written by Admin Hits: 44

 

ဇန္န၀ါရီလ ၂၀ ရက္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္

ဇန္န၀ါရီလ ၁၉ရက္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္တြင္ နမ့္ဆန္ၿမိဳ႕နယ္ နမ့္ေတြအုပ္စု ကုန္းသာ(လြယ္ျပက္) ေက်းရြာေန ရြာသူ - ရြာသား ၂၈ဦးအား ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ တပ္ရင္း ၅၀၄ မွ ေန႔လည္ ၁ နာရီခန္႔မွစ၍ ႀကိဳးျဖင့္ စတင္ဖမ္းဆီးကာ ေမွာက္အိပ္ခိုင္းၿပီး ရိုက္ႏွက္သည္။

 

ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ တပ္ရင္း ၅၀၄ မွ ကုန္းသာေက်းရြာထဲ ၀င္လာၿပီး ရြာထဲရွိ ရြာသားမ်ားအခ်ိဳ႕ကို စတင္ ဖမ္းဆီးကာ ႀကိဳးတုတ္ၿပီး ေမွာက္အိပ္ခိုင္းသည္။ ထို႔အျပင္ အလုပ္မွ ျပန္လာေသာ တျခား ရြာသားမ်ားကိုလည္း ရြာထဲကိုေစာင့္ၿပီး ေရွ႕ဆင့္ ေနာက္ဆင့္ ဖမ္းဆီးခ်ဳပ္ေႏွာင္ကာ ေမွာက္အိပ္ခိုင္းၿပီး ရိုက္ႏွက္သည္။

ေဒသခံတစ္ဦးေျပာခ်က္အရ “ ဗမာစစ္သားေတြ ေန႔လည္ ၁၁ နာရီေက်ာ္ေလာက္ ရြာထဲ၀င္လာၿပီး ေတြ႔တဲ့ ရြာသားေတြကို စၿပီး ဖမ္းတယ္၊ တခ်ိဳ႕ အလုပ္ကေန ျပန္လာတဲ့ ရြာသားေတြကိုလည္း ေရွ႕ဆင့္ ေနာက္ဆင့္ ဖမ္းဆီးၿပီး ေမွာက္အိပ္ခိုင္းတယ္၊ ႀကိဳးနဲ႔ခ်ည္ၿပီး ရိုက္တယ္၊ စုစုေပါင္း ၂၈ ဦးဖမ္းထားတယ္၊ ေက်ာင္းထိုင္ ဘုန္းႀကီးက သြားေရာက္ ေထာက္ခံေပးလို႔ ၂၅ ဦးကို ျပန္လႊတ္ေပးေပမဲ့ က်န္တဲ့ ၃ ဦးကိုေတာ့ ဆက္လက္ ဖမ္းထားတယ္” ဟုေျပာသည္။

ဆက္လက္ဖမ္းခံရသည့္ ရြာသား ၃ ဦးမွာ ဦးထြန္းရင္(ဥကၠဌေဟာင္း) ၊ ဦးစံပြင့္ႏွင့္ အိုက္က်ိဳင္းတို႔ျဖစ္ၿပီး ယခုခ်ိန္ထိ ျပန္လည္ လႊတ္ေပးျခင္း မရွိသည့္အျပင္ မည္သည့္အေၾကာင္းျပခ်က္ျဖင့္ ဆက္လက္ ဖမ္းဆီးထား သည္ကို မသိရ ေသးေၾကာင္း သိရွိရသည္။ ထို႔အျပင္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္မွ ၎ ရြာသား ၃ ဦးကို သူတို႔ႏွင့္ အတူ ထားရွိၿပီး မည္သူမွ် လာေရာက္ေတြ႔ဆုံခြင့္ မေပးေခ်။

ထိုေဒသတြင္ ေက်ာက္မဲ၊ သီေပါ၊ ေနာင္ခ်ိဳ၊ နမ့္လမ္ အေျခစိုက္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္တို႔ ယခုခ်ိန္ထိ သြားလာ လႈပ္ရွားလ်က္ရွိသည္။

ေနာက္ဆက္တြဲကို အေသးစိတ္အား ဆက္လက္ စုံစမ္းသြားမည္။

 

မွတ္တမ္းႏွင့္ သုေတသနဌာန
တအာင္းအမ်ိဳးသမီးအဖြဲ႔အစည္း

မူးယစ္ေဆး၀ါးၾကားက ဒုကၡသံ
လစ္လ်ဴ႐ႈ႕ခံဘဝမ်ား

PWO အေၾကာင္း

PWO-Logo

 ပေလာင္အမ်ဳိးသမီးအစည္းအရံုးကို အမ်ဳိးသမီးမ်ားအား ပညာေပးရန္ႏွင့္ စြမ္းရည္ျမွင့္တင္ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ ရည္ရြယ္ဖြဲ႔စည္းျခင္းျဖစ္ပါသည္။ သို႔မွသာလွ်င္ သူတို႔၏ ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင့္ကို ပိုမိုခုိင္မာစြာ က်င့္သံုးလာႏုိင္ၿပီး လူမႈအဖြဲ႔အစည္းအတြင္း တန္းတူရည္တူပါ၀င္ေဆာင္ရြက္လာႏုိင္ေစရန္ျဖစ္ပါသည္။

Read More...

ေနာက္ခံသမုိင္း

မြန္ဂိုလြဳိက္လူမ်ဳိးႏြယ္ႀကီး၏ မူရင္းေဒသမွ အာရွတုိက္တြင္ အမ်ားဆုံးေနထိုင္ၾကၿပီး အထူးသျဖင့္ အာရွတုိက္ ေျမာက္ပုိင္း၊ အလယ္ပုိင္း၊ အေရွ႔ပုိင္းႏွင့္ အေရွ႔ေတာင္ပုိင္းတုိ႔၌ ပ်ံ့ႏွံ႔ေနထုိင္ၾကသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဗီယက္နမ္၊ ခမာ၊ မြန္၊ ဝ၊ ပေလာင္ (ရိအာန္) မု႑၊ ဆန္သာလ္၊ ခါဆီစေသာ လူမ်ဳိးတို႔သည္ မြန္ခမာအႏြယ္္မွ ေပါက္ဖြားလာေသာ

Read More...

မိုင္းအိုက္ပန္း(ခ) ကိုျမေမာင္

 မိုင္းအိုက္ပန္း(ခ) ကိုျမေမာင္    ၁၉၆၂-၂ဝဝ၂ ၇၁ ဦးေျမာက္ အက်ဥ္းေထာင္အတြင္း ေသဆံုးရသူႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားရဲေဘာ္ မိုင္းအိုက္ပန္းသည္ ၁၉၈၄ ခုႏွစ္တြင္ ပေလာင္ျပည္နယ္ လြတ္ေျမာက္ေရးပါတီ အဖြဲ႔ဝင္တစ္ဦးအျဖစ္ စတင္ ပါဝင္လာခဲ့ပါသည္။ ၁၉၈၆ ခုႏွစ္တြင္ ကရင္အမ်ဳိးသားအစည္းအရုံး မာနယ္ပေလာဌာနခ်ဴပ္ရွိ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီတပ္ေပါင္းစု (မဒတ) ဗဟိုဌာနခ်ဴပ္ရုံးသို႔ ပေလာင္ျပည္နယ္လြတ္ေျမာက္ေရးပါတီ၏ ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ေစလႊတ္ျခင္းခံခဲ့ရပါသည္။

Read more...