အစိုးရတပ္မေတာ္မွ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းပိုင္ပစၥည္း ႏွင့္ ေဒသခံရြာသားမ်ား၏ပစၥည္းမ်ားကို အတင္းအဓၶမသိမ္း ယူေန

Print
Category: News
Published Date
Written by Admin Hits: 42


ေဖေဖာ္၀ါရီ၊ (၁) ရက္၊ ၂၀၁၇ခုႏွစ္ 

တအာင္း(ပေလာင္) ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင္႔ရေဒသ၊ နမ္႔ဆန္ၿမိဳ႕နယ္၊ အေနာက္ကင္းေက်းရြာတြင္ ၂၀၁၇ ဇန္န၀ါရီလ (၁၀)ရက္ေန႔ နံနက္ ၁၀း၄၅မိနစ္မွ ၁၂း၅၀ မိနစ္အထိ အစိုးရတပ္မေတာ္တပ္မ (၈၈) ႏွင့္ တအာင္းအမ်ဳိးသား လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္အၾကား တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားကာအစိုးရတပ္မေတာ္ဘက္မွ ပစ္ခတ္လာေသာ လက္နက္ႀကီးေၾကာင့္ ေစတီကို ထိမွန္ပ်က္ဆီးခဲ့သည္။ မည္သည့္အဖြဲ႔မွ ပစ္ခတ္သည္ကို ပစ္လာေသာက်ည္ဆံမ်ားမွ ေကာက္ယူစစ္ေဆးကာအစိုးရတပ္မေတာ္ဘက္မွ အသုံးျပဳသည့္ က်ည္ဆံျဖစ္သည္ဟု ေဒသခံအခ်ဳိ႕က ယူဆၾကသည္။ 


ထိုေန႔တြင္ တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားၿပီးေနာက္ အစိုးရတပ္မေတာ္မွ ရြာဦးေစတီသို႔ လာေရာက္အနားယူေနခဲ့ၾကသည္။ ထိုသို႔နားေနစဥ္တြင္ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းပိုင္ပစၥည္းမ်ားျဖစ္ေသာ ပါရာဒို ကားတစ္စီး၊ Kenbo ဆိုင္ကယ္ႏွစ္စီး ႏွင့္ ပရိေဘာဂပစၥည္းမ်ားအား ဖ်က္ဆီးခဲ့ၿပီး အျခားသယ္ေဆာင္လို႔ရေသာပစၥည္းမ်ားျဖစ္သည့္ CDMA ဖုန္းတစ္လုံး၊ ေက်ာင္းတြင္းရွိ ဓာတ္ဆီ (၅) ဂါလံ ၊ အမည္းဆီ (၁) ဂါလံ ႏွင့္ ဆန္ (၇) အိတ္ကိုအတင္း အဓၶမသိမ္းယူၿပီး သယ္ေဆာင္သြားခဲ့သည္။ သိမ္းယူခဲ့ေသာပစၥည္းႏွင့္ ဖ်က္ဆီးခဲ့ေသာပစၥည္းမ်ား အပါအ၀င္ စုစုေပါင္း ကာလတန္ဖိုး က်ပ္ တစ္ရာတစ္ဆယ့္ႏွစ္ (၁၁၂)သိန္း ရွိသည္ဟု ေက်ာင္းထိုင္ဆရာေတာ္၏ ေျပာျပခ်က္အရ သိရသည္။ 
ထို႔ျပင္ ေက်းရြာအတြင္းရွိ လူေနအိမ္မ်ားႏွင့္ ေသာ့ခတ္ထားေသာ ဆိုင္တံခါးမ်ားကိုလည္း ဖ်က္ဆီးၿပီးစုစုေပါင္း အိမ္ေျခ (၂၀) ခန္႔ကို ၀င္ေရာက္ေမႊေႏွာက္ခဲ့သည္။ ဆိုင္အတြင္းရွိပစၥည္းမ်ားကို အတင္းအဓၶမယူေဆာင္သြားခဲ့ ပါသည္။ ယူေဆာင္သြားေသာ ပစၥည္း၏ကာလတန္ဖိုး သုံးသိန္းကိုးေသာင္း (၃၉၅၀၀၀)က်ပ္တိတိရွိသည္ဟု ဆိုင္ရွင္ထံမွ သိရသည္။

 

မွတ္တမ္းႏွင့္ သုေတသနဌါန
တအာင္းအမ်ဳိးသမီးအဖြဲ႔အစည္း

မူးယစ္ေဆး၀ါးၾကားက ဒုကၡသံ
လစ္လ်ဴ႐ႈ႕ခံဘဝမ်ား

PWO အေၾကာင္း

PWO-Logo

 ပေလာင္အမ်ဳိးသမီးအစည္းအရံုးကို အမ်ဳိးသမီးမ်ားအား ပညာေပးရန္ႏွင့္ စြမ္းရည္ျမွင့္တင္ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ ရည္ရြယ္ဖြဲ႔စည္းျခင္းျဖစ္ပါသည္။ သို႔မွသာလွ်င္ သူတို႔၏ ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင့္ကို ပိုမိုခုိင္မာစြာ က်င့္သံုးလာႏုိင္ၿပီး လူမႈအဖြဲ႔အစည္းအတြင္း တန္းတူရည္တူပါ၀င္ေဆာင္ရြက္လာႏုိင္ေစရန္ျဖစ္ပါသည္။

Read More...

ေနာက္ခံသမုိင္း

မြန္ဂိုလြဳိက္လူမ်ဳိးႏြယ္ႀကီး၏ မူရင္းေဒသမွ အာရွတုိက္တြင္ အမ်ားဆုံးေနထိုင္ၾကၿပီး အထူးသျဖင့္ အာရွတုိက္ ေျမာက္ပုိင္း၊ အလယ္ပုိင္း၊ အေရွ႔ပုိင္းႏွင့္ အေရွ႔ေတာင္ပုိင္းတုိ႔၌ ပ်ံ့ႏွံ႔ေနထုိင္ၾကသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဗီယက္နမ္၊ ခမာ၊ မြန္၊ ဝ၊ ပေလာင္ (ရိအာန္) မု႑၊ ဆန္သာလ္၊ ခါဆီစေသာ လူမ်ဳိးတို႔သည္ မြန္ခမာအႏြယ္္မွ ေပါက္ဖြားလာေသာ

Read More...

မိုင္းအိုက္ပန္း(ခ) ကိုျမေမာင္

 မိုင္းအိုက္ပန္း(ခ) ကိုျမေမာင္    ၁၉၆၂-၂ဝဝ၂ ၇၁ ဦးေျမာက္ အက်ဥ္းေထာင္အတြင္း ေသဆံုးရသူႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားရဲေဘာ္ မိုင္းအိုက္ပန္းသည္ ၁၉၈၄ ခုႏွစ္တြင္ ပေလာင္ျပည္နယ္ လြတ္ေျမာက္ေရးပါတီ အဖြဲ႔ဝင္တစ္ဦးအျဖစ္ စတင္ ပါဝင္လာခဲ့ပါသည္။ ၁၉၈၆ ခုႏွစ္တြင္ ကရင္အမ်ဳိးသားအစည္းအရုံး မာနယ္ပေလာဌာနခ်ဴပ္ရွိ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီတပ္ေပါင္းစု (မဒတ) ဗဟိုဌာနခ်ဴပ္ရုံးသို႔ ပေလာင္ျပည္နယ္လြတ္ေျမာက္ေရးပါတီ၏ ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ေစလႊတ္ျခင္းခံခဲ့ရပါသည္။

Read more...