အစိုးရတပ္မေတာ္ တပ္မ (၈၈) မွ ေဒသခံ ရြာသားမ်ား၏ပစၥည္းမ်ားကိုအတင္းအဓၶမ လုယူေန

Print
Category: News
Published Date
Written by Admin Hits: 74
ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၆ ရက္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္
ေက်ာက္မဲၿမိဳ႕နယ္ ၊ ပန္ေလာ႔ေက်းရြာႏွင္႔ ကြမ္းစလန္းေက်းရြာလမ္းခြဲတြင္အစိုးရတပ္မေတာ္ႏွင္႔ တအာင္းလြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္အၾကား ၂၀၁၇ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၄ရက္ေန႔တြင္တိုက္ပြဲျဖစ္ ပြားခဲ႔ပါသည္။
တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားၿပီးေနာက္တစ္ရက္ေန႔ (၁၅၊ ၂၊ ၂၀၁၇) တြင္ အစိုးရတပ္မေတာ္မွ ကြမ္းစ လန္းရြာအတြင္း ၀င္ေရာက္ေသာင္း က်န္းကာ နံနက္ေစာေစာ ၁ း၀၀နာရီအခ်ိန္တြင္ဘုန္း ႀကီးႏွင္႔ကြမ္း စလန္းရြာသားမ်ား အားအိုက္ေဆြအိမ္၀န္းထဲေခၚတစ္ေနရာတည္းစုၿပီး ဘုန္းႀကီး ေက်ာင္းႏွင္႔ ေဒသခံရြာသားမ်ား၏ အိမ္ထဲ တြင္၀င္ေရာက္ေမႊေႏွာက္ကာ ရြာသားမ်ားပိုင္ဆိုင္သည္႔ ပစၥည္း မ်ားျဖစ္ေသာ အိမ္ဖုန္း (၄)လုံး ႏွင္႔ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းပိုင္ CDMA ဖုန္း (၁) လုံး ၊ ဆြဲႀကိဳးတစ္ကုံး ႏွင္႔ လက္စြပ္တစ္ကြင္း ၊ ရြာသားပိုင္ေငြ ႏွင္႔ ဆိုင္ပစၥည္း စသည္တို႔ယူ ေဆာင္သြားခဲ႔ပါသည္။ သူတို႔ေဆာင္သြားေသာ ဆိုင္ထဲရွိပစၥည္းႏွင္႔ ေရာင္း ရသည္႔ေငြတန္ဖိုးစုစုေပါင္း ခန္႔မွန္းေျခတစ္ဆယ္သိန္း(၁၀၀၀၀၀၀) ရွိမည္ဟုဆိုင္ရွင္ထံမွသိရသည္။
ေဒသခံတစ္ဦး၏ေျပာျပခ်က္အရ “ စစ္သားေတြက ရြာထဲ၀င္ၿပီးေတာ႔ ရြာသားေတြေခၚတယ္။ ဘုန္းႀကီးေတြလည္းေခၚတယ္။ အိုက္ေဆြအိမ္၀န္းထဲမွာဘဲေနရတယ္။ ဘယ္သူ႔မွစကားေျပာလို႔မရဘူး ။ အျပင္လည္းမထြက္ရဘူး။ သူတို႔ထင္တာ TNLA က ရြာထဲမွာရွိတယ္လို႔ထင္တယ္။ဒါေၾကာင္႔မို႔ ရြာသားေတြေခၚစုၿပီးအိမ္ထဲ၀င္ေမႊၾကတယ္။ စစ္သားေတြမရွိေတာ႔ ရြာသားေတြရဲ႕ပစၥည္းေတြေမႊၿပီးယူသြားတယ္လို႔” တအာင္းအမ်ဳိးသမီးထံေျပာျပသည္။
 
မွတ္တမ္းႏွင္႔သုေတသနဌါန
တအာင္းအမ်ဳိးသမီးအဖြဲ႔အစည္း
မူးယစ္ေဆး၀ါးၾကားက ဒုကၡသံ
လစ္လ်ဴ႐ႈ႕ခံဘဝမ်ား

PWO အေၾကာင္း

PWO-Logo

 ပေလာင္အမ်ဳိးသမီးအစည္းအရံုးကို အမ်ဳိးသမီးမ်ားအား ပညာေပးရန္ႏွင့္ စြမ္းရည္ျမွင့္တင္ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ ရည္ရြယ္ဖြဲ႔စည္းျခင္းျဖစ္ပါသည္။ သို႔မွသာလွ်င္ သူတို႔၏ ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင့္ကို ပိုမိုခုိင္မာစြာ က်င့္သံုးလာႏုိင္ၿပီး လူမႈအဖြဲ႔အစည္းအတြင္း တန္းတူရည္တူပါ၀င္ေဆာင္ရြက္လာႏုိင္ေစရန္ျဖစ္ပါသည္။

Read More...

ေနာက္ခံသမုိင္း

မြန္ဂိုလြဳိက္လူမ်ဳိးႏြယ္ႀကီး၏ မူရင္းေဒသမွ အာရွတုိက္တြင္ အမ်ားဆုံးေနထိုင္ၾကၿပီး အထူးသျဖင့္ အာရွတုိက္ ေျမာက္ပုိင္း၊ အလယ္ပုိင္း၊ အေရွ႔ပုိင္းႏွင့္ အေရွ႔ေတာင္ပုိင္းတုိ႔၌ ပ်ံ့ႏွံ႔ေနထုိင္ၾကသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဗီယက္နမ္၊ ခမာ၊ မြန္၊ ဝ၊ ပေလာင္ (ရိအာန္) မု႑၊ ဆန္သာလ္၊ ခါဆီစေသာ လူမ်ဳိးတို႔သည္ မြန္ခမာအႏြယ္္မွ ေပါက္ဖြားလာေသာ

Read More...

မိုင္းအိုက္ပန္း(ခ) ကိုျမေမာင္

 မိုင္းအိုက္ပန္း(ခ) ကိုျမေမာင္    ၁၉၆၂-၂ဝဝ၂ ၇၁ ဦးေျမာက္ အက်ဥ္းေထာင္အတြင္း ေသဆံုးရသူႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားရဲေဘာ္ မိုင္းအိုက္ပန္းသည္ ၁၉၈၄ ခုႏွစ္တြင္ ပေလာင္ျပည္နယ္ လြတ္ေျမာက္ေရးပါတီ အဖြဲ႔ဝင္တစ္ဦးအျဖစ္ စတင္ ပါဝင္လာခဲ့ပါသည္။ ၁၉၈၆ ခုႏွစ္တြင္ ကရင္အမ်ဳိးသားအစည္းအရုံး မာနယ္ပေလာဌာနခ်ဴပ္ရွိ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီတပ္ေပါင္းစု (မဒတ) ဗဟိုဌာနခ်ဴပ္ရုံးသို႔ ပေလာင္ျပည္နယ္လြတ္ေျမာက္ေရးပါတီ၏ ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ေစလႊတ္ျခင္းခံခဲ့ရပါသည္။

Read more...