တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားမည္စိုးရိမ္၍ လုပ္ေလေက်းရြာရွိ ေဒသခံမ်ားမွ ႀကိဳတင္တိမ္းေရွာင္ေန

Print
Category: News
Published Date
Written by Admin Hits: 80

 

ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၂၁ ရက္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္

ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၁၈ ရက္ေန႔ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္တြင္ နမၼတူၿမိဳ႕နယ္ လုပ္ေလေက်းရြာတြင္ ေနထိုင္ေသာ ရြာသား ၂၀ ေက်ာ္သည္ တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားမည္စိုးရိမ္ကာ လားရွိဳးၿမိဳ႕ရွိ သာသနာ ၂၅၀၀ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းသို႔ ယေန႔ခ်ိန္ထိ ထြက္ေျပး တိမ္းေရွာင္လာခဲ့သည္။

 

ရွမ္းျပည္ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးေကာင္စီ - RCSS မွ ညမိုးခ်ဳပ္သည့္အခါတြင္ လုပ္ေလေက်းရြာထဲသို႔ ၀င္လာၿပီး ဆန္၊ ဟင္းသီးဟင္းရြက္ လာေရာက္ေတာင္းယူကာ ရြာေဘးပတ္လည္ မည္သည့္ေနရာတြင္ မဆို မိုင္း(သို႔) လက္နက္တခုခု ေပါက္ကြဲပါက ေက်းရြာရွိ ရြာသားမ်ားမွ တာ၀န္ယူရမည္ဟု ေျပာသည္။

ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္လာသည့္ အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးမွ “ ရြာပတ္လည္မွာ ရွမ္းစစ္သားေတြရွိတယ္၊ ညညဆို ရြာထဲ ၀င္လာၿပီး သြားလာတတ္တယ္၊ ဆန္လည္းေတာင္းတယ္၊ သူတို႔ကို ဆန္ ၆ အိတ္ေပးရတယ္၊ ရြာကလူေတြ ပိုက္ဆံရွိတာမဟုတ္ဘူး၊ ဆန္ဖိုး ပ်မ္းမွ်ၿပီး တစ္အိမ္ကို ၂ ေထာင္ ၃ ေထာင္ေလာက္ေတာ့ ေပးရမွာေပါ့၊ ၿပီးေတာ့ ရြာေဘးေရာ၊ ရြာထဲမွာေရာ မိုင္းေပါက္ကြဲရင္ ရြာကလူေတြ တာ၀န္ယူရမယ္လို႔ ရွမ္းစစ္သားေတြ ေျပာထားတယ္၊ က်မတို႔ေထာင္တာမွမဟုတ္တာ၊ က်မတို႔ ဘယ္လိုလုပ္တာ၀န္ယူႏိုင္မလဲ ” ဟုေျပာသည္။

နမၼတူၿမိဳ႕နယ္ရွိ ေက်းရြာမ်ားျဖစ္ေသာ လုပ္ေလ၊ နားမတ္၊ ေညာင္ဆြယ္ေက်းရြာ ေဘးပတ္လည္တြင္ ရွမ္းျပည္ျပန္လည္ ထူေထာင္ေရးေကာင္စီ - RCSS အဖြဲ႔တို႔ သြားလာလႈပ္ရွားၿပီး နားဆိုင္း၊ လြယ္ပိန္းေက်းရြာ ေဘးပတ္လည္တြင္ တအာင္းအမ်ိဳးသား လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္ - TNLA တို႔လႈပ္ရွားေနသည့္အတြက္ တိုက္ပြဲအခ်ိန္မေရြး ျဖစ္လာႏူိင္ေသာေၾကာင့္ ေဒသခံရြာသားမ်ား ၾကိဳတင္တိမ္းေရွာင္ေနခဲ့ရသည္ဟု ထြက္ေျပးလာသူ တစ္ဦးမွေျပာသည္။

ထို႔အျပင္ ၎လုပ္ေလေက်းရြာသည္ ယခုခ်ိန္တြင္ ရြာသူႀကီးလုပ္ရဲသူ တစ္ဦးတစ္ေယာက္မွ် မရွိေတာ့ဘဲ လာသမွ် လက္နက္ကိုင္မ်ားကို ေၾကာက္ရြံ႕ေနရသည္။

 

မွတ္တမ္းႏွင့္သုေတသနဌာန
တအာင္းအမ်ိဳးသမီး အဖြဲ႔အစည္း

မူးယစ္ေဆး၀ါးၾကားက ဒုကၡသံ
လစ္လ်ဴ႐ႈ႕ခံဘဝမ်ား

PWO အေၾကာင္း

PWO-Logo

 ပေလာင္အမ်ဳိးသမီးအစည္းအရံုးကို အမ်ဳိးသမီးမ်ားအား ပညာေပးရန္ႏွင့္ စြမ္းရည္ျမွင့္တင္ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ ရည္ရြယ္ဖြဲ႔စည္းျခင္းျဖစ္ပါသည္။ သို႔မွသာလွ်င္ သူတို႔၏ ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင့္ကို ပိုမိုခုိင္မာစြာ က်င့္သံုးလာႏုိင္ၿပီး လူမႈအဖြဲ႔အစည္းအတြင္း တန္းတူရည္တူပါ၀င္ေဆာင္ရြက္လာႏုိင္ေစရန္ျဖစ္ပါသည္။

Read More...

ေနာက္ခံသမုိင္း

မြန္ဂိုလြဳိက္လူမ်ဳိးႏြယ္ႀကီး၏ မူရင္းေဒသမွ အာရွတုိက္တြင္ အမ်ားဆုံးေနထိုင္ၾကၿပီး အထူးသျဖင့္ အာရွတုိက္ ေျမာက္ပုိင္း၊ အလယ္ပုိင္း၊ အေရွ႔ပုိင္းႏွင့္ အေရွ႔ေတာင္ပုိင္းတုိ႔၌ ပ်ံ့ႏွံ႔ေနထုိင္ၾကသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဗီယက္နမ္၊ ခမာ၊ မြန္၊ ဝ၊ ပေလာင္ (ရိအာန္) မု႑၊ ဆန္သာလ္၊ ခါဆီစေသာ လူမ်ဳိးတို႔သည္ မြန္ခမာအႏြယ္္မွ ေပါက္ဖြားလာေသာ

Read More...

မိုင္းအိုက္ပန္း(ခ) ကိုျမေမာင္

 မိုင္းအိုက္ပန္း(ခ) ကိုျမေမာင္    ၁၉၆၂-၂ဝဝ၂ ၇၁ ဦးေျမာက္ အက်ဥ္းေထာင္အတြင္း ေသဆံုးရသူႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားရဲေဘာ္ မိုင္းအိုက္ပန္းသည္ ၁၉၈၄ ခုႏွစ္တြင္ ပေလာင္ျပည္နယ္ လြတ္ေျမာက္ေရးပါတီ အဖြဲ႔ဝင္တစ္ဦးအျဖစ္ စတင္ ပါဝင္လာခဲ့ပါသည္။ ၁၉၈၆ ခုႏွစ္တြင္ ကရင္အမ်ဳိးသားအစည္းအရုံး မာနယ္ပေလာဌာနခ်ဴပ္ရွိ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီတပ္ေပါင္းစု (မဒတ) ဗဟိုဌာနခ်ဴပ္ရုံးသို႔ ပေလာင္ျပည္နယ္လြတ္ေျမာက္ေရးပါတီ၏ ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ေစလႊတ္ျခင္းခံခဲ့ရပါသည္။

Read more...