ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ အေၾကာင္းမဲ့ ရိုက္ႏွက္မႈေၾကာင့္ ေဒသခံ တစ္ဦး (၇) ရက္ သတိလစ္ၿပီးေနာက္ ေသဆုံး

Print
Category: News
Published Date
Written by Admin Hits: 87

 

မတ္လ ၁ ရက္ေန႔ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္

ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၂၃ ရက္ေန႔ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္တြင္ နမ့္ဆန္ၿမိဳ႕နယ္ ဟိုမိန္းေက်းရြာတြင္ ေနထိုင္ေသာ ဦးအိုက္ေဆာင္သည္ ရြာတြင္းရွိ ေနအိမ္တအိမ္တြင္ အမ်ိဳးသမီးငယ္တစ္ဦးမွ ငိုယိုေနသည္ကို ေတြ႔၍ ဘာေၾကာင့္ ငိုေနသည္ကို လွမ္းေမးျမန္းေနစဥ္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ တပ္မ (၈၈)မွ တပ္သားတစ္ဦးသည္ ဦးအိုက္ေဆာင္အား အေၾကာင္းျပခ်က္ မရွိ ၀ါးလုံးျဖင့္ ရိုက္ႏွက္ခဲ့ေသာေၾကာင့္ (၇) ရက္လုံး သတိလစ္ကာ လားရွိဳးျပည့္သူ႔ေဆးရုံသို႔ လာေရာက္ကုသမႈခံယူၿပီး ယေန႔ မတ္လ ၁ ရက္၊ ေန႔လည္ ၁၁ နာရီ၀န္းက်င္တြင္ ေသဆုံးသြားခဲ့သည္။

 

ရြာသားတစ္ဦးေျပာခ်က္အရ “ ဗမာစစ္သားတစ္ေယာက္နဲ႔ အမ်ိဳးသမီးတစ္ေယာက္ အခ်င္းခ်င္း စကားေျပာ ေနတဲ့ခ်ိန္ အမ်ိဳးသမီးက ငိုေနတာေတြ႔ေတာ့ ဦးအိုက္ေဆာင္က ဘာျဖစ္လို႔ငိုတာလဲဆိုၿပီး လွမ္းေမးတာ၊ အဲဒီဗမာစစ္သားက ဦးအိုက္ေဆာင္ကို ရြာဥကၠဌလား၊ ဘာဆိုင္လို႔ေမးတာလဲ ဆိုၿပီး ရိုက္လိုက္တာ၊” ဟုေျပာသည္။

ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ အဖြဲ႔မွ ရိုက္ႏွက္ခံရေသာ ဦးအိုက္ေဆာင္၏ ဦးေခါင္းအားခ်ဳပ္ေပးကာ မည္သည့္ ေဆးရုံမွ သြားေရာက္ကုသမႈ မျပဳလုပ္ရန္ တားဆီးခဲ့သည္။

လူနာေစာင့္တစ္ဦးေျပာခ်က္အရ “ ဗမာစစ္သား တစ္ေယာက္က ဦးအိုက္ေဆာင္ ေခါင္းကို ၀ါးလုံးနဲ႔ ရိုက္လိုက္ ေတာ့ ေသြးေတြအမ်ားႀကီး ထြက္လာတယ္၊ သူရိုက္ခံရၿပီးတဲ့ေနာက္ ၁၅-၂၀ မိနစ္ေလာက္မွာ လမ္းေလွ်ာက္-စကားေျပာႏိုင္ေသးတယ္၊ ဒါေပမဲ့ ရြာမွာရွိတဲ့ ဗမာစစ္သား တစ္ဖြဲ႔က ဦးအိုက္ေဆာင္ေခါင္းကို ခ်ဳပ္ေပးၿပီး ေဆးေတြထိုးေပးတယ္၊ ေဆးထိုးၿပီးတဲ့ေနာက္ သတိလစ္သြားတာ ယေန႔ခ်ိန္ထိဘဲ၊ ” ဟုေျပာသည္။

ဦးအိုက္ေဆာင္ လားရွိဳး ေဆးရုံသို႔ သြားေရာက္ကုသမႈခံယူႏိုင္ရန္အတြက္ ရြာဥကၠဌႏွင့္ တာ၀န္ရွိသူ ရြာလူႀကီးမ်ားမွ ယာယီေဆးကုသမႈေပးေနေသာ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ထံသို႔ မၾကာခဏသြားေရာက္ ေတာင္းဆို ေနေသာေၾကာင့္ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၄ ရက္ညေနမွ ခြင့္ျပဳခ်က္ရကာ လားရွိဳးျပည္သူ႔ေဆးရုံသို႔ လာေရာက္ကုသမႈ ခံယူခဲ့သည္။

ဦးအိုက္ေဆာင္ဇနီးေျပာခ်က္အရ “ က်မအမ်ိဳးသား ေဆးရုံပို႔ဖို႔အတြက္ ေနာက္မွ ေရာက္လာၿပီး ေဆးထိုးေပးတဲ့ ဗမာစစ္သားေတြဆီ ခြင့္ျပဳခ်က္ေတာင္းေနရတယ္၊ အေစာပိုင္းေတာ့ သူတို႔က ကုေပးမယ္ဆိုၿပီး ေဆးရုံ ေပးမသြားဘူး၊ သူ (ဦးအိုက္ေဆာင္) အေျခအေန မေကာင္းဘူး ေဆးရုံတက္ခြင့္ေပးပါဆိုၿပီး ရြာဥကၠဌနဲ႔ တျခားရြာလူႀကီးေတြ ခဏခဏေတာင္းဆိုလို႔ ေနာက္တစ္ရက္ ညေန ေရာက္မွ ေဆးကုေပးေနတဲ့ အဖြဲ႕က ေဆးဖိုးအေနနဲ႔ ပိုက္ဆံ (၅)သိန္းေပးၿပီး သြားခြင့္ျပဳတယ္၊” ဟုေျပာသည္။

ရိုက္ႏွက္ခံရေသာ ဦးအိုက္ေဆာင္အာ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ တပ္မ (၈၈)မွ တပ္သားတစ္ဦးသည္ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၄ ရက္ေန႔တြင္ ပိုက္ဆံ (၇)ေသာင္းျဖင့္ ဦးအိုက္ေဆာင္အိမ္သို႔ သြားေရာက္ကာ ရိုက္ႏွက္မိသည့္အတြက္ မွားယြင္းေၾကာင္း ၊၀န္ခံကာ ခြင့္လႊတ္ေပးပါရန္ု လာေရာက္ေတာင္းပန္ခဲ့သည္ဟုသိရသည္။

 

မွတ္တမ္းႏွင့္သုေတသနဌာန
တအာင္းအမ်ိဳးသမီး အဖြဲ႔အစည္း

မူးယစ္ေဆး၀ါးၾကားက ဒုကၡသံ
လစ္လ်ဴ႐ႈ႕ခံဘဝမ်ား

PWO အေၾကာင္း

PWO-Logo

 ပေလာင္အမ်ဳိးသမီးအစည္းအရံုးကို အမ်ဳိးသမီးမ်ားအား ပညာေပးရန္ႏွင့္ စြမ္းရည္ျမွင့္တင္ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ ရည္ရြယ္ဖြဲ႔စည္းျခင္းျဖစ္ပါသည္။ သို႔မွသာလွ်င္ သူတို႔၏ ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင့္ကို ပိုမိုခုိင္မာစြာ က်င့္သံုးလာႏုိင္ၿပီး လူမႈအဖြဲ႔အစည္းအတြင္း တန္းတူရည္တူပါ၀င္ေဆာင္ရြက္လာႏုိင္ေစရန္ျဖစ္ပါသည္။

Read More...

ေနာက္ခံသမုိင္း

မြန္ဂိုလြဳိက္လူမ်ဳိးႏြယ္ႀကီး၏ မူရင္းေဒသမွ အာရွတုိက္တြင္ အမ်ားဆုံးေနထိုင္ၾကၿပီး အထူးသျဖင့္ အာရွတုိက္ ေျမာက္ပုိင္း၊ အလယ္ပုိင္း၊ အေရွ႔ပုိင္းႏွင့္ အေရွ႔ေတာင္ပုိင္းတုိ႔၌ ပ်ံ့ႏွံ႔ေနထုိင္ၾကသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဗီယက္နမ္၊ ခမာ၊ မြန္၊ ဝ၊ ပေလာင္ (ရိအာန္) မု႑၊ ဆန္သာလ္၊ ခါဆီစေသာ လူမ်ဳိးတို႔သည္ မြန္ခမာအႏြယ္္မွ ေပါက္ဖြားလာေသာ

Read More...

မိုင္းအိုက္ပန္း(ခ) ကိုျမေမာင္

 မိုင္းအိုက္ပန္း(ခ) ကိုျမေမာင္    ၁၉၆၂-၂ဝဝ၂ ၇၁ ဦးေျမာက္ အက်ဥ္းေထာင္အတြင္း ေသဆံုးရသူႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားရဲေဘာ္ မိုင္းအိုက္ပန္းသည္ ၁၉၈၄ ခုႏွစ္တြင္ ပေလာင္ျပည္နယ္ လြတ္ေျမာက္ေရးပါတီ အဖြဲ႔ဝင္တစ္ဦးအျဖစ္ စတင္ ပါဝင္လာခဲ့ပါသည္။ ၁၉၈၆ ခုႏွစ္တြင္ ကရင္အမ်ဳိးသားအစည္းအရုံး မာနယ္ပေလာဌာနခ်ဴပ္ရွိ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီတပ္ေပါင္းစု (မဒတ) ဗဟိုဌာနခ်ဴပ္ရုံးသို႔ ပေလာင္ျပည္နယ္လြတ္ေျမာက္ေရးပါတီ၏ ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ေစလႊတ္ျခင္းခံခဲ့ရပါသည္။

Read more...