ပတ္ျမန္မာ ဘဏ္အေသးစားေငြေခ်းလုပ္ငန္းမွ ၀န္ထမ္းတစ္ဦး ပိုက္ဆံလုယက္ခံရၿပီး ဓားထိုးခံရ

Print
Category: News
Published Date
Written by Admin Hits: 65

 

မတ္လ ၂ ရက္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္

ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၂၈ ရက္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္တြင္ ပတ္ျမန္မာ ဘဏ္အေသးစား ေငြေခ်းလုပ္ငန္းတြင္ လုပ္ကိုင္ေနေသာ တအာင္းအမ်ိဳးသမီး ၀န္ထမ္းတစ္ဦးသည္ အလုပ္ကိစၥသြားသည့္အခ်ိန္ ေက်ာက္မဲ ၿမိဳ႕နယ္ မန္ကန္ေက်းရြာႏွင့္ အုန္းငန္းေက်းရြာၾကားတြင္ ဓားျမတိုက္ခံရကာ လည္ပင္းတြင္ ဓားထိုးခံၿပီး နားရြက္၊ ပါးစပ္ ရိုက္ခံခဲ့ရသည္။

 

အမ်ိဳးေတာ္စပ္သူ တစ္ဦးမွ “ သူ႔ေက်ာပိုးအိတ္ထဲက ပိုက္ဆံ (၆)သိန္းေက်ာ္နဲ႔ ဖုန္းပါသြားတယ္၊ ၿပီးေတာ့ မွတ္ပုံတင္၊ ဘဏ္စာအုပ္ေတြလည္း ပါသြားတယ္၊ သူ႔လည္ပင္းမွာ ဓားနဲ႔ထိုးခံရလို႔ ေမးရိုး က်ိဳးသြားတဲ့အျပင္ ပါးစပ္ပါရိုက္ခံရလို႔ သြားဖုံးေယာင္တယ္၊ ေရွ႕သြားေတြ ပါးစပ္ထဲ ခ်ိဳင့္၀င္သြားတယ္၊ ခုေလာေလာဆယ္ေတာ့ စကားမေျပာႏိုင္ေသးဘူး” ဟုေျပာသည္။

ဓားျမတိုက္ခံရေသာ အမ်ိဳးသမီး၀န္ထမ္းသည္ ဓားျမတိုက္ခံရၿပီးေနာက္ သတိလစ္ကာ ျပန္လည္ သတိရလာသည့္ အခ်ိန္တြင္ အုန္းငန္းေက်းရြာသို႔ ေရာက္ရွိၿပီး ၎ေက်းရြာရွိ ရြာသားမ်ားမွ ေက်ာက္မဲ ေဆးရုံသို႔ လိုက္လံပို႔ေဆာင္ေပးခဲ့သည္။

ေဒသခံတစ္ဦး သုံးသပ္ခ်က္အရ “ ဓားျမတိုက္တဲ့အဖြဲ႔ေတြ လမ္းေပၚမွာႀကိဳတင္ေစာင့္ထားတဲ့ ပုံစံရွိတယ္၊ သူမ ဆိုင္ကယ္ေမာင္းလာေနတဲ့ခ်ိန္ လမ္းေပၚကေန တစ္ခုခုနဲ႔ လွမ္းပစ္လို႔ သူမ ဆိုင္ကယ္ ေမွာက္သြားတဲ့ခ်ိန္မွာ အနီးကပ္လာၿပီး ၀ိုင္းရိုက္လို႔ သူဒဏ္ရာအမ်ားႀကီးရသြားတာ” ဟုေျပာသည္။

ပတ္ျမန္မာ ဘဏ္အေသးစားေငြေခ်းလုပ္ငန္းအဖြဲ႔သည္ ေက်ာက္မဲ၊ ေနာင္ခ်ဳိ၊ သီေပါ၊ မႏၱေလးတြင္ ရုံးတည္ရွိၿပီး အလုပ္လုပ္ကိုင္ေနေသာ ၀န္ထမ္းမ်ားမွ ေတာင္ေပၚေဒသရွိ ေက်းရြာသို႔ တစ္ပတ္တြင္ (၂) ရက္ ကြင္းဆင္းရၿပီး (၁၄)ရက္ တစ္ခါ ပိုက္ဆံလိုက္ေကာက္ေနရသည္ဟု သိရသည္။

ဓားျမတိုက္ခံရေသာ အမ်ိဳးသမီးမွ ေက်ာက္မဲေဆးရုံသို႔ လာေရာက္ကုသမႈ ခံယူေသာ္လည္း ေက်ာက္မဲ ေဆးရုံမွ မႏိုင္သည့္အတြက္ ေနျပည္ေတာ္ ေဆးရုံသို႔ လြဲေျပာင္းကုသသြားမည္ဟု သိရသည္။ ထို႔အျပင္ ဓားျမတိုက္သြားသည့္အဖြဲ႔အား သိရွိႏိုင္ရန္အတြက္ ပတ္ျမန္မာအဖြဲ႔မွ တာ၀န္ရွိသူ လူႀကီးႏွင့္ ပန္စံေက်းရြာရွိ ရဲအဖြဲ႕တို႔ အခင္း ျဖစ္ပြားခဲ့ရာ ပတ္၀န္းက်င္သို႔ သြားေရာက္ စုံစမ္းေနသည္ဟု သိရသည္။

 

မွတ္တမ္းႏွင့္သုေတသနဌာန
တအာင္းအမ်ိဳးသမီး အဖြဲ႔အစည္း

မူးယစ္ေဆး၀ါးၾကားက ဒုကၡသံ
လစ္လ်ဴ႐ႈ႕ခံဘဝမ်ား

PWO အေၾကာင္း

PWO-Logo

 ပေလာင္အမ်ဳိးသမီးအစည္းအရံုးကို အမ်ဳိးသမီးမ်ားအား ပညာေပးရန္ႏွင့္ စြမ္းရည္ျမွင့္တင္ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ ရည္ရြယ္ဖြဲ႔စည္းျခင္းျဖစ္ပါသည္။ သို႔မွသာလွ်င္ သူတို႔၏ ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင့္ကို ပိုမိုခုိင္မာစြာ က်င့္သံုးလာႏုိင္ၿပီး လူမႈအဖြဲ႔အစည္းအတြင္း တန္းတူရည္တူပါ၀င္ေဆာင္ရြက္လာႏုိင္ေစရန္ျဖစ္ပါသည္။

Read More...

ေနာက္ခံသမုိင္း

မြန္ဂိုလြဳိက္လူမ်ဳိးႏြယ္ႀကီး၏ မူရင္းေဒသမွ အာရွတုိက္တြင္ အမ်ားဆုံးေနထိုင္ၾကၿပီး အထူးသျဖင့္ အာရွတုိက္ ေျမာက္ပုိင္း၊ အလယ္ပုိင္း၊ အေရွ႔ပုိင္းႏွင့္ အေရွ႔ေတာင္ပုိင္းတုိ႔၌ ပ်ံ့ႏွံ႔ေနထုိင္ၾကသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဗီယက္နမ္၊ ခမာ၊ မြန္၊ ဝ၊ ပေလာင္ (ရိအာန္) မု႑၊ ဆန္သာလ္၊ ခါဆီစေသာ လူမ်ဳိးတို႔သည္ မြန္ခမာအႏြယ္္မွ ေပါက္ဖြားလာေသာ

Read More...

မိုင္းအိုက္ပန္း(ခ) ကိုျမေမာင္

 မိုင္းအိုက္ပန္း(ခ) ကိုျမေမာင္    ၁၉၆၂-၂ဝဝ၂ ၇၁ ဦးေျမာက္ အက်ဥ္းေထာင္အတြင္း ေသဆံုးရသူႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားရဲေဘာ္ မိုင္းအိုက္ပန္းသည္ ၁၉၈၄ ခုႏွစ္တြင္ ပေလာင္ျပည္နယ္ လြတ္ေျမာက္ေရးပါတီ အဖြဲ႔ဝင္တစ္ဦးအျဖစ္ စတင္ ပါဝင္လာခဲ့ပါသည္။ ၁၉၈၆ ခုႏွစ္တြင္ ကရင္အမ်ဳိးသားအစည္းအရုံး မာနယ္ပေလာဌာနခ်ဴပ္ရွိ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီတပ္ေပါင္းစု (မဒတ) ဗဟိုဌာနခ်ဴပ္ရုံးသို႔ ပေလာင္ျပည္နယ္လြတ္ေျမာက္ေရးပါတီ၏ ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ေစလႊတ္ျခင္းခံခဲ့ရပါသည္။

Read more...