မူႀကိဳေက်ာင္း အနီး မိုင္းေပါက္ကြဲမႈေၾကာင့္ ရြာသားတစ္ဦး ေသဆုံး

Print
Category: News
Published Date
Written by Admin Hits: 112

စက္တင္ဘာလ ၆ ရက္ ၂၀၁၇

ယေန႔ မနက္ ၆ နာရီခြဲေက်ာ္ခန္႔တြင္ နမ့္ကတ္အုပ္စု မန္ကန္ေက်းရြာတြင္ မိုင္းတစ္လုံးေပါက္ကြဲမႈ ျဖစ္ပြားၿပီး အသက္ (၄၀) ႏွစ္ခန္႔ရွိ ဦးတားညီ ဒဏ္ရာ ျပင္းထန္စြာ ရရွိၿပီး ေသဆုံးသြားေၾကာင္း သိရသည္။

 

ေသဆုံးသည့္ ဦးတားညီသည္ မူဆယ္ၿမိဳ႕နယ္ နမ့္ကတ္အုပ္စု မန္ကန္ေက်းရြာရွိ မူးယစ္ေဆး၀ါးတိုက္ဖ်က္ေရး ဆိုင္းဘုတ္အနီးတြင္ သစ္ကိုင္းေျခာက္ႏွင့္ အမႈိက္ရွင္းလင္းရန္ ျပဳလုပ္ခ်ိန္တြင္ မိုင္းတစ္လုံးေပါက္ကြဲမႈျဖစ္ပြားၿပီး ညာေျခေထာက္ႏွင့္ ညာလက္ပ်က္က်ၿပီး ေသဆုံးသြားသည္။

ေဒသခံတစ္ဦးေျပာခ်က္အရ “ တားညီက မူႀကိဳေက်ာင္းအနီး မူးယစ္ေဆး၀ါး တိုက္ဖ်က္ေရး ဆိုင္းဘုတ္ အနားမွာရွိတဲ့ အမိႈက္ေတြ၊ သစ္ကိုင္းေျခာက္ေတြ မီးရွိဳ႕ဖို႔ ရွင္းေနတဲ့ခ်ိန္ မိုင္းတစ္လုံးေပါက္ကြဲတယ္၊ သူဒဏ္ရာမ်ားစြာ ရရွိၿပီး မူဆယ္ ေဆးရုံတက္ဖို႔ သြားတဲ့ခ်ိန္ လမ္းတစ္၀က္မွာဘဲ ေသဆုံးသြားတယ္” ဟုေျပာသည္။

ထို႔ေနာက္ ေပါက္ကြဲမႈ မရွိေသးသည့္ မိုင္း (၃) လုံးကို မန္ကန္ေက်းရြာႏွင့္ နမ့္ကတ္ေက်းရြာရွိ ဆိုင္းဘုတ္ ေအာက္တြင္လည္း ေတြ႔ထား သည္ဟု သိရသည္။ ၄င္းမိုင္းသည္ မည္သည့္ လက္နက္ကိုင္ ေထာင္ထားသည့္ မိုင္း ျဖစ္သည္ကို ေသခ်ာမသိရေၾကာင္း ေဒသခံမွ ေျပာသည္။

ထို႔အျပင္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ တပ္မ (၈၈)မွ စက္တင္ဘာလ ၄ ရက္ေန႔ မွ စ၍ ယခုခ်ိန္ထိ မန္ကန္၊ နမ့္ကတ္၊ စသည့္ အနီးနားရွိ ေက်းရြာတြင္ ေနထိုင္လ်က္ရွိေနသည္ဟု သိရသည္။

 

မွတ္တမ္းႏွင့္ သုေတသနဌာန
တအာင္းအမ်ိဳးသမီး အဖြဲ႔အစည္း

မူးယစ္ေဆး၀ါးၾကားက ဒုကၡသံ
လစ္လ်ဴ႐ႈ႕ခံဘဝမ်ား

PWO အေၾကာင္း

PWO-Logo

 ပေလာင္အမ်ဳိးသမီးအစည္းအရံုးကို အမ်ဳိးသမီးမ်ားအား ပညာေပးရန္ႏွင့္ စြမ္းရည္ျမွင့္တင္ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ ရည္ရြယ္ဖြဲ႔စည္းျခင္းျဖစ္ပါသည္။ သို႔မွသာလွ်င္ သူတို႔၏ ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင့္ကို ပိုမိုခုိင္မာစြာ က်င့္သံုးလာႏုိင္ၿပီး လူမႈအဖြဲ႔အစည္းအတြင္း တန္းတူရည္တူပါ၀င္ေဆာင္ရြက္လာႏုိင္ေစရန္ျဖစ္ပါသည္။

Read More...

ေနာက္ခံသမုိင္း

မြန္ဂိုလြဳိက္လူမ်ဳိးႏြယ္ႀကီး၏ မူရင္းေဒသမွ အာရွတုိက္တြင္ အမ်ားဆုံးေနထိုင္ၾကၿပီး အထူးသျဖင့္ အာရွတုိက္ ေျမာက္ပုိင္း၊ အလယ္ပုိင္း၊ အေရွ႔ပုိင္းႏွင့္ အေရွ႔ေတာင္ပုိင္းတုိ႔၌ ပ်ံ့ႏွံ႔ေနထုိင္ၾကသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဗီယက္နမ္၊ ခမာ၊ မြန္၊ ဝ၊ ပေလာင္ (ရိအာန္) မု႑၊ ဆန္သာလ္၊ ခါဆီစေသာ လူမ်ဳိးတို႔သည္ မြန္ခမာအႏြယ္္မွ ေပါက္ဖြားလာေသာ

Read More...

မိုင္းအိုက္ပန္း(ခ) ကိုျမေမာင္

 မိုင္းအိုက္ပန္း(ခ) ကိုျမေမာင္    ၁၉၆၂-၂ဝဝ၂ ၇၁ ဦးေျမာက္ အက်ဥ္းေထာင္အတြင္း ေသဆံုးရသူႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားရဲေဘာ္ မိုင္းအိုက္ပန္းသည္ ၁၉၈၄ ခုႏွစ္တြင္ ပေလာင္ျပည္နယ္ လြတ္ေျမာက္ေရးပါတီ အဖြဲ႔ဝင္တစ္ဦးအျဖစ္ စတင္ ပါဝင္လာခဲ့ပါသည္။ ၁၉၈၆ ခုႏွစ္တြင္ ကရင္အမ်ဳိးသားအစည္းအရုံး မာနယ္ပေလာဌာနခ်ဴပ္ရွိ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီတပ္ေပါင္းစု (မဒတ) ဗဟိုဌာနခ်ဴပ္ရုံးသို႔ ပေလာင္ျပည္နယ္လြတ္ေျမာက္ေရးပါတီ၏ ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ေစလႊတ္ျခင္းခံခဲ့ရပါသည္။

Read more...