စစ္ပြဲမ်ားေၾကာင့္ ေဒသခံျပည္သူမ်ား အေပၚေနာက္ဆက္တြဲ အက်ဳိးသက္ေရာက္မွဳ ရွိေန

Print
Category: News
Published Date
Written by Admin Hits: 361

တအာင္း (ပေလာင္)လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္ (TNLA)မွ ပန္ခါးအထက္ ၀ါးလိုင္း ျပည့္သူ့စစ္ ကို လက္နက္ဖ်က္သိမ္းျပီးသည့္ေနာက္ပိုင္း ပန္းေဆးေက်ာ္ျမင့္ လက္ ေအာက္ခံ ပန္ခါးအထက္မွာေန ထိုင္တဲ့တ ရုတ္လီေရွာ ၀ါးလိုင္းျပည္သူစစ္က ေဒသ ခံျပည္သူအသက္ေမြး၀မ္း ေက်ာင္းလုပ္ကိုင္စားေသာက္သည့့္ မီးေသြးဖုတ္လုပ္ငန္းကို လိုက္လံၿပီး မီးရွိဳ႕ဖ်က္ဆီးေနပါသည္။

“တအာင္းေဒသခံျပည္သူေတြ လုပ္ကိုင္ေန သည့္ေနရာျဖစ္ေသာ သစ္ေတာမ်ား၊ အနားယူေနသည့္ တဲအိမ္မ်ား၊ အသုံးအေဆာင္ ပစၥည္းမ်ား အားလုံးကိုု မီးရွိဳ႕ထားၿပီး မီးေလာင္စြဲေနသည္ဟု” ပန္ခါးေဒသခံ ေျပာျပခ်က္ အရသိရပါသည္။ တအာင္း(ပေလာင္) တပ္မေတာ္ လက္နက္ျဖဳတ္သိမ္းျပီးေနာက္ တစ္ပတ္အၾကာမွာ ေဒသခံအလုပ္လုပ္သည့္ တရုတ္ရြာနားရွိ မန္ဖန္ ၊ ေကာင္နာ ၊ ဦးမ်ွားရြာတို႔သည္ ၁၆ရက္ ၄ လ၂၀၁၄ ခုုႏွစ္ကတည္းက   စတင္မီးရွဳိးျပီး ယၡဳခ်ိန္ထိ
ဟိုတစ္ကြက္ဒီတကြက္မီးေလာင္မွဳရွိေနတုန္းဟု ထပ္ေလာင္းေျပာဆိုသည္။ “ဒီမီးေလာင္မွဳ ဟာ ၁၆ ရက္၊ ရက္ ၂၀ အၾကားမွာ ရွိေနျပီ ဆုံးရွဳံးသည့္မီးေသြးအိတ္ေပါင္း ႏွစ္ေထာင္ ေက်ာ္ရွိေနပါသည္” ဟုု ေဒသခံတစ္ဦးမွ ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

လြန္ခဲ့သည့္ဧျပီလ(၈)ရက္ေန႕၂၀၁၄တြင္တအာင္း(ပေလာင္)လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္မွ နမ့္ဖက္ကာအေျခစိုုက္ ၀ါးလိုင္းျပည့္သူ႔စစ္ကိုလက္နက္ဖ်က္သိမ္းခဲ့ပါသည္။ ေနာက္တစ္ေန႔ (၉.၄.၂၀၁၄)နံနက္(၄)နာရီအခ်ိန္တြင္ျမန္တပ္မ ေတာ္နမ့္ဖတ္ကာ အေျခစိုက္တပ္ရင္း ခလရ (၁၂၃) ႏွင့္တအာင္းလြတ္ေျမာက္ေရး တပ္မေတာ္(TNLA) ပန္းခါးရြာမွာ အျပန္အလွန္ ပစ္ခတ္ပီးေတာ့ ျမန္မာစစ္တပ္ ဘက္က လက္နက္ၾကီး သုံးလုံးကို ရြာတြင္းတြင္ ပစ္လာခဲ့သည္။ “ တစ္လုံးက ရြာထဲက စာသင္ေက်ာင္းေရွ့မွာ က်ျပီးေပါက္ကြဲတာ။ ဆရာ၊ဆရာမတို႔ေနတဲ့ အေဆာင္နားမွာ က်တာ။ လူေတာ ့မထိဘူး။ ေနာက္ႏွစ္လုံးက ရြာျပင္မွာက်ကြဲတာ။ အဲဒါက ျမန္စစ္တပ္ ဘက္ကပစ္လာတာ။ ဘာျဖစ္လဲဆိုေတာ ့သူတို ့ကရြာအထက္မွာေနတာ အဲကေန ပစ္လာတယ္” ေဒသခံတစ္ဦး ကေျပာဆိုသည္။

ပန္းခါးေဒသခံတစ္ဦး၏ေျပာျပခ်က္ခ်က္အရ“သူတို့အခ်င္းခ်င္းျဖစ္ျပီးေဒသခံေတြကဒုကၡခံေနရတယ္။ ခုဆို အလုပ္လုပ္ရတာလည္း အဆင္မေျပ၊ ဖုတ္ျပီးသားမီးေသြးေတြလည္း မီးေလာင္ကုန္ၿပီ မီးေသြးအိတ္ေပါင္းႏွစ္ေထာင္ေတာင္ရွဳံး တယ္။ မီးေသြးအိတ္တစ္ရာ ရဖို့ဘယ္ေလာက္ထိခက္ခဲလဲဆိုတာလုပ္တဲ့လူမွသိတယ္။ က်ေတာ္တို႔အိမ္က အိတ္(၃၀၀) ပါတယ္။ အရမ္းစိတ္မေကာင္းဘူး။ မိသားစု၀င္ေငြဆိုတာအဲကေနဘဲရတာ။ သူတိုု႕ အခ်င္းခ်င္း မေက် နပ္တာကိုျပည္သူေတြဒုကၡမ ေပးသင့္ဘူးလို႔က်ေတာ္ ျမင္တယ္” ဟုခံရသည့္ ေဒသခံျပည္သူတစ္ဦးကေျပာ ဆိုပါသည္။

မွတ္တမ္းႏွင့္ သုုေတသနဌာန
ပေလာင္အမ်ိဳးသမီးအစည္းအရုုံး

မူးယစ္ေဆး၀ါးၾကားက ဒုကၡသံ
လစ္လ်ဴ႐ႈ႕ခံဘဝမ်ား

PWO အေၾကာင္း

PWO-Logo

 ပေလာင္အမ်ဳိးသမီးအစည္းအရံုးကို အမ်ဳိးသမီးမ်ားအား ပညာေပးရန္ႏွင့္ စြမ္းရည္ျမွင့္တင္ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ ရည္ရြယ္ဖြဲ႔စည္းျခင္းျဖစ္ပါသည္။ သို႔မွသာလွ်င္ သူတို႔၏ ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင့္ကို ပိုမိုခုိင္မာစြာ က်င့္သံုးလာႏုိင္ၿပီး လူမႈအဖြဲ႔အစည္းအတြင္း တန္းတူရည္တူပါ၀င္ေဆာင္ရြက္လာႏုိင္ေစရန္ျဖစ္ပါသည္။

Read More...

ေနာက္ခံသမုိင္း

မြန္ဂိုလြဳိက္လူမ်ဳိးႏြယ္ႀကီး၏ မူရင္းေဒသမွ အာရွတုိက္တြင္ အမ်ားဆုံးေနထိုင္ၾကၿပီး အထူးသျဖင့္ အာရွတုိက္ ေျမာက္ပုိင္း၊ အလယ္ပုိင္း၊ အေရွ႔ပုိင္းႏွင့္ အေရွ႔ေတာင္ပုိင္းတုိ႔၌ ပ်ံ့ႏွံ႔ေနထုိင္ၾကသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဗီယက္နမ္၊ ခမာ၊ မြန္၊ ဝ၊ ပေလာင္ (ရိအာန္) မု႑၊ ဆန္သာလ္၊ ခါဆီစေသာ လူမ်ဳိးတို႔သည္ မြန္ခမာအႏြယ္္မွ ေပါက္ဖြားလာေသာ

Read More...

မိုင္းအိုက္ပန္း(ခ) ကိုျမေမာင္

 မိုင္းအိုက္ပန္း(ခ) ကိုျမေမာင္    ၁၉၆၂-၂ဝဝ၂ ၇၁ ဦးေျမာက္ အက်ဥ္းေထာင္အတြင္း ေသဆံုးရသူႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားရဲေဘာ္ မိုင္းအိုက္ပန္းသည္ ၁၉၈၄ ခုႏွစ္တြင္ ပေလာင္ျပည္နယ္ လြတ္ေျမာက္ေရးပါတီ အဖြဲ႔ဝင္တစ္ဦးအျဖစ္ စတင္ ပါဝင္လာခဲ့ပါသည္။ ၁၉၈၆ ခုႏွစ္တြင္ ကရင္အမ်ဳိးသားအစည္းအရုံး မာနယ္ပေလာဌာနခ်ဴပ္ရွိ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီတပ္ေပါင္းစု (မဒတ) ဗဟိုဌာနခ်ဴပ္ရုံးသို႔ ပေလာင္ျပည္နယ္လြတ္ေျမာက္ေရးပါတီ၏ ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ေစလႊတ္ျခင္းခံခဲ့ရပါသည္။

Read more...