ျမန္မာတပ္မေတာ္မွ ဖဒဲန္ရြာအတြင္းဝင္ေရာက္ဖ်က္ဆီးၿပီး ရြာသားတစ္ဦးကိုဖမ္းဆီး

Print
Category: News
Published Date
Written by Admin Hits: 363

ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း၊ မူဆယ္ခရုိင္ ၊ နမ့္ခမ္းျမိဳ႕နယ္ ၊ ဆိုင္ေတာင္၊ မန္ကန္ ၊ ဖာဒဲန္ေက်းရြာမ်ားတြင္ ယေန့ ေမ ၁၃ ရက္ေန့ ၂၀၁၄ ခုုႏွစ္တြင္ ျမန္မာတပ္မေတာ္ ခလရ ( ၃၀၁) ၊ တပ္မ (၈၈) တုုိ႔သည္ ရပ္ရြာ အတြင္း၀င္လာျပီး အေၾကာင္းျပခ်က္မရွိပဲ ရြာသားမ်ားအား ေသာင္းက်န္းစစ္ေဆး ေမးျမန္းျပီး အိမ္အတြင္းရွိပစၥည္းမ်ားကို ရုိက္ခ်ိဳးဖ်က္ဆီးခဲ့ၿပီး ဖာဒဲန္ရြာသားတစ္ဦးကိုုလည္း ဖမ္းဆီးခ်ဳပ္ေႏွာင္ ထားပါသည္။

ထိုု႔ျပင္ ရြာသားမ်ား၏ ေငြၾကးကိုလည္း လုယူ သြားခဲ့ပါသည္။ ေဒသ ခံတစ္ဦး၏ေျပာျပခ်က္အရ “ စစ္ေၾကာင္းထိုး၀င္တာက မေန့က။ ဒီေန႕ကေတာ့ သူတို႕သူမ်ားအိမ္ ကိုတစ္အိမ္၀င္တစ္အိမ္ထြက္ လိုက္စစ္ေနတာ။ ဆိုင္ေတာင္ရြာ ၊ မန္ကန္ရြာ ဖာဒဲန္ရြာ အကုန္လုံး စစ္ေဆးတာ။ တားေက်ာ္လွ တို႕အိမ္မွာဆို သူတို ့ပိုေသာင္းက်န္းတယ္။ သူတိုု႕ရဲ့ ဗီဒိုလည္း ရုိက္ကြဲတယ္။ ေသတၲာ ေတြလည္းရုိက္ခြဲတယ္။ တားေက်ာ္လွရဲ့သားကိုလည္းေသနတ္နဲ႔ခ်ိန္ထားတယ္။ ဘယ္မွမသြားရဘူးတဲ့။ အဲတစ္ေယာက္အိမ္ေပၚမွာရွိေနတာ။ တားအိုက္ေဖအိမ္လည္း သူတို႔၀င္ေမြျပီး ပိုက္ဆံယူသြားၾကတယ္။ တရုတ္ယြမ္ သုံးေထာင္ (၃၀၀၀) ႏွင့္ ဗမာေငြ ၅ေသာင္း (၅၀၀၀၀) ယူသြားလိုက္တယ္”ဟုု ပေလာင္အမ်ိဳးသမီးအစည္းအရုုံးကိုု ေျပာျပခဲ့သည္။

ေနာက္ရြာခံတစ္ဦး၏ ေျပာျပခ်က္အရ “ ဖဒဲန္ရြာမွာက်ေတာ့ သူတို႕ရြာသားတစ္ဦးဖမ္းထားတယ္။ အခု အခ်ဳပ္ခန္းထဲမွာထည္႔ထားတယ္။ သူတို ့က တအာင္း(ပေလာင္)တပ္မေတာ္ကလူ ဆိုျပီးေတာ့စြပ္စြဲတာ။ အဲဒါေၾကာင့္မို႕ ဖမ္းျပီးေတာ့ခ်ဳပ္လိုက္တာ။ ဖာဒဲန္ရြာဥကဌက ေတာင္းပန္ေသာ္လည္း ခုခ်ိန္ထိမလြတ္ ေသးဘူးလို႔”  ေျပာဆိုခဲ့သည္။

မွတ္တမ္းႏွင့္ သုုေတသနဌာန
ပေလာင္အမ်ိဳးသမီးအစည္းအရုုံး

မူးယစ္ေဆး၀ါးၾကားက ဒုကၡသံ
လစ္လ်ဴ႐ႈ႕ခံဘဝမ်ား

PWO အေၾကာင္း

PWO-Logo

 ပေလာင္အမ်ဳိးသမီးအစည္းအရံုးကို အမ်ဳိးသမီးမ်ားအား ပညာေပးရန္ႏွင့္ စြမ္းရည္ျမွင့္တင္ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ ရည္ရြယ္ဖြဲ႔စည္းျခင္းျဖစ္ပါသည္။ သို႔မွသာလွ်င္ သူတို႔၏ ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင့္ကို ပိုမိုခုိင္မာစြာ က်င့္သံုးလာႏုိင္ၿပီး လူမႈအဖြဲ႔အစည္းအတြင္း တန္းတူရည္တူပါ၀င္ေဆာင္ရြက္လာႏုိင္ေစရန္ျဖစ္ပါသည္။

Read More...

ေနာက္ခံသမုိင္း

မြန္ဂိုလြဳိက္လူမ်ဳိးႏြယ္ႀကီး၏ မူရင္းေဒသမွ အာရွတုိက္တြင္ အမ်ားဆုံးေနထိုင္ၾကၿပီး အထူးသျဖင့္ အာရွတုိက္ ေျမာက္ပုိင္း၊ အလယ္ပုိင္း၊ အေရွ႔ပုိင္းႏွင့္ အေရွ႔ေတာင္ပုိင္းတုိ႔၌ ပ်ံ့ႏွံ႔ေနထုိင္ၾကသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဗီယက္နမ္၊ ခမာ၊ မြန္၊ ဝ၊ ပေလာင္ (ရိအာန္) မု႑၊ ဆန္သာလ္၊ ခါဆီစေသာ လူမ်ဳိးတို႔သည္ မြန္ခမာအႏြယ္္မွ ေပါက္ဖြားလာေသာ

Read More...

မိုင္းအိုက္ပန္း(ခ) ကိုျမေမာင္

 မိုင္းအိုက္ပန္း(ခ) ကိုျမေမာင္    ၁၉၆၂-၂ဝဝ၂ ၇၁ ဦးေျမာက္ အက်ဥ္းေထာင္အတြင္း ေသဆံုးရသူႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားရဲေဘာ္ မိုင္းအိုက္ပန္းသည္ ၁၉၈၄ ခုႏွစ္တြင္ ပေလာင္ျပည္နယ္ လြတ္ေျမာက္ေရးပါတီ အဖြဲ႔ဝင္တစ္ဦးအျဖစ္ စတင္ ပါဝင္လာခဲ့ပါသည္။ ၁၉၈၆ ခုႏွစ္တြင္ ကရင္အမ်ဳိးသားအစည္းအရုံး မာနယ္ပေလာဌာနခ်ဴပ္ရွိ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီတပ္ေပါင္းစု (မဒတ) ဗဟိုဌာနခ်ဴပ္ရုံးသို႔ ပေလာင္ျပည္နယ္လြတ္ေျမာက္ေရးပါတီ၏ ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ေစလႊတ္ျခင္းခံခဲ့ရပါသည္။

Read more...