လက္ဖက္ၿခံ သြားရာမွ နမ့္ဆန္ၿမိဳ႕နယ္ မိုးဂဲလ္ရပ္ကြက္ေန ရြာသား တစ္ဦးမွ အစိုးရတပ္မေတာ္ ေထာင္ထားေသာ မိုင္းနင္းမိၿပီး ေျခေထာက္တဖက္ ထိခုိက္ပ်က္ဆီး

Print
Category: News
Published Date
Written by Admin Hits: 40

 

ဇန္န၀ါရီလ ၁၇ ရက္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္

ပေလာင္ကိုယ္ပိုင္ အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ နမ့္ဆန္ၿမိဳ႕ မိုးဂဲလ္ရပ္ကြက္ေန ဦးေဇာ္ညြန္႔သည္ လက္ဖက္ၿခံသြားၿပီး အျပန္ ဇန္န၀ါရီ ၁၆ ရက္ေန႔၊ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ေန႔လည္ ၁၁း၃၀ ခန္႔္တြင္ မိုင္းနင္းမိရာမွ ညာေျခေထာက္ တဖက္ထိခိုက္ကာ ပ်က္ဆီး ဆုံးရွံဳးသြားသည္။

Read more: လက္ဖက္ၿခံ သြားရာမွ နမ့္ဆန္ၿမိဳ႕နယ္ မိုးဂဲလ္ရပ္ကြက္ေန ရြာသား တစ္ဦးမွ အစိုးရတပ္မေတာ္ ေထာင္ထားေသာ...

ျမန္မာ့တပ္မေတာ္မွ ေမြးရာပါ ဆြံ႔အ နားမၾကားသူ ရြာသားတစ္ဦးအား ဖမ္းဆီးရိုက္ႏွက္

Print
Category: News
Published Date
Written by Admin Hits: 44

 

ဇန္န၀ါရီလ ၈ ရက္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္

ပေလာင္ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ နမ့္ဆန္ၿမိဳ႕နယ္ ကြမ္းဟယ္ေက်းရြာတြင္ ေနထိုင္ေသာ ေမြးရာပါ စကား မေျပာတတ္၊ နားမၾကားသူ ရြာသားတစ္ဦးမွ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းနားတြင္ ေရသြားခပ္ေနစဥ္ ျမန္မာ့ တပ္မေတာ္မွ ယေန႔ နံနက္ ၇ နာရီ ၀န္က်င္ခန္႔တြင္ ဖမ္းဆီးကာ ညွဥ္းပန္းႏွိပ္စက္သည္။

Read more: ျမန္မာ့တပ္မေတာ္မွ ေမြးရာပါ ဆြံ႔အ နားမၾကားသူ ရြာသားတစ္ဦးအား ဖမ္းဆီးရိုက္ႏွက္

မိုင္းေပါက္ကြဲမႈေၾကာင့္ ျမန္မာ့ တပ္မေတာ္ ခလရ ၁၀၅မွ ရြာသား (၇) ဦးအား ဖမ္းဆီးခ်ဳပ္ေႏွာင္

Print
Category: News
Published Date
Written by Admin Hits: 57

မိုင္းေပါက္ကြဲမႈေၾကာင့္ ျမန္မာ့ တပ္မေတာ္ ခလရ ၁၀၅မွ ရြာသား (၇) ဦးအား ဖမ္းဆီးခ်ဳပ္ေႏွာင္

 

ဇန္န၀ါရီ ၃ ရက္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္

နမ့္ဆန္ၿမိဳ႕နယ္ ေတာင္မလမ္းခြဲတြင္ မိုင္းတစ္လုံးေပါက္ကြဲမႈျဖစ္ပြားေသာေၾကာင့္ ျမန္မာ့ တပ္မေတာ္ ခလရ (၁၀၅) မွ ရြာထဲ၀င္ၿပီး ဒီဇင္ဘာလ ၂၇ ရက္ေန႔ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ ရခိုင္သား တစ္ဦးအပါအ၀င္ တအာင္းေဒသခံ ရြာသား (၆) ဦး စုစုေပါင္း(၇)ဦးအား ဖမ္းဆီးခ်ဳပ္ေႏွာင္ကာ ရိုက္ႏွက္သည္။

Read more: မိုင္းေပါက္ကြဲမႈေၾကာင့္ ျမန္မာ့ တပ္မေတာ္ ခလရ ၁၀၅မွ ရြာသား (၇) ဦးအား ဖမ္းဆီးခ်ဳပ္ေႏွာင္

မူးယစ္ေဆး၀ါးၾကားက ဒုကၡသံ
လစ္လ်ဴ႐ႈ႕ခံဘဝမ်ား

PWO အေၾကာင္း

PWO-Logo

 ပေလာင္အမ်ဳိးသမီးအစည္းအရံုးကို အမ်ဳိးသမီးမ်ားအား ပညာေပးရန္ႏွင့္ စြမ္းရည္ျမွင့္တင္ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ ရည္ရြယ္ဖြဲ႔စည္းျခင္းျဖစ္ပါသည္။ သို႔မွသာလွ်င္ သူတို႔၏ ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင့္ကို ပိုမိုခုိင္မာစြာ က်င့္သံုးလာႏုိင္ၿပီး လူမႈအဖြဲ႔အစည္းအတြင္း တန္းတူရည္တူပါ၀င္ေဆာင္ရြက္လာႏုိင္ေစရန္ျဖစ္ပါသည္။

Read More...

ေနာက္ခံသမုိင္း

မြန္ဂိုလြဳိက္လူမ်ဳိးႏြယ္ႀကီး၏ မူရင္းေဒသမွ အာရွတုိက္တြင္ အမ်ားဆုံးေနထိုင္ၾကၿပီး အထူးသျဖင့္ အာရွတုိက္ ေျမာက္ပုိင္း၊ အလယ္ပုိင္း၊ အေရွ႔ပုိင္းႏွင့္ အေရွ႔ေတာင္ပုိင္းတုိ႔၌ ပ်ံ့ႏွံ႔ေနထုိင္ၾကသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဗီယက္နမ္၊ ခမာ၊ မြန္၊ ဝ၊ ပေလာင္ (ရိအာန္) မု႑၊ ဆန္သာလ္၊ ခါဆီစေသာ လူမ်ဳိးတို႔သည္ မြန္ခမာအႏြယ္္မွ ေပါက္ဖြားလာေသာ

Read More...

မိုင္းအိုက္ပန္း(ခ) ကိုျမေမာင္

 မိုင္းအိုက္ပန္း(ခ) ကိုျမေမာင္    ၁၉၆၂-၂ဝဝ၂ ၇၁ ဦးေျမာက္ အက်ဥ္းေထာင္အတြင္း ေသဆံုးရသူႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားရဲေဘာ္ မိုင္းအိုက္ပန္းသည္ ၁၉၈၄ ခုႏွစ္တြင္ ပေလာင္ျပည္နယ္ လြတ္ေျမာက္ေရးပါတီ အဖြဲ႔ဝင္တစ္ဦးအျဖစ္ စတင္ ပါဝင္လာခဲ့ပါသည္။ ၁၉၈၆ ခုႏွစ္တြင္ ကရင္အမ်ဳိးသားအစည္းအရုံး မာနယ္ပေလာဌာနခ်ဴပ္ရွိ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီတပ္ေပါင္းစု (မဒတ) ဗဟိုဌာနခ်ဴပ္ရုံးသို႔ ပေလာင္ျပည္နယ္လြတ္ေျမာက္ေရးပါတီ၏ ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ေစလႊတ္ျခင္းခံခဲ့ရပါသည္။

Read more...