တိုက္ပြဲတင္းမာမႈေၾကာင့္ တအာင္းေဒသတြင္ ေနထိုင္ေသာ ေဒသခံျပည္သူမ်ား ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ေနရ

Print
Category: News
Published Date
Written by Admin Hits: 222

ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းမူဆယ္ခရိုင္ကြတ္ခိုင္ၿမိဳ႕နယ္ကာလိုင္ေက်းရြာႏွင့္ပန္ေလာေက်းရြာၾကားတြင္ဒီဇင္ဘာလ၁၇ရက္ေန႔ေန႔လည္၁၂း၀၀နာရီမွ၂း၀၀နာရီအခ်ိန္ထိတအာင္အမ်ိဳးသားလြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္ TNLA တပ္ရင္း၂၂၃ႏွင့္ျမန္မာ့တပ္မေတာ္တပ္မ၉၉တို႔ႏွစ္ဖက္ရင္ဆိုင္တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားေသာေၾကာင့္ေဒသခံျပည္သူမ်ားမွေၾကာက္လန္႔ၿပီးရြာမွာမေနရဲသျဖင့္နမ့္ဖက္ကာသို႔ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ေနရၾကရသည္။

Read more: တိုက္ပြဲတင္းမာမႈေၾကာင့္ တအာင္းေဒသတြင္ ေနထိုင္ေသာ ေဒသခံျပည္သူမ်ား ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ေနရ

မူဆယ္ေဒသခံတစ္ဦးမွ ေျပာင္းဖူးၿခံအတြင္း အလုပ္လုပ္စဥ္ မိုင္းနင္းမိ

Print
Category: News
Published Date
Written by Admin Hits: 181

ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းမူဆယ္ခရိုင္၊မူဆယ္ၿမိဳ႕နယ္ေမာ္ေတာင္းရြာေနတားလိႈင္ဟိန္း (၆၀)ႏွစ္သည္ေအာက္တိုဘာ၁၇ရက္နံနက္:၃၀အခ်ိန္မန္ဟန္ရြာႏွင့္မန္ကန္ရြာၾကားရွိသူ၏ေျပာင္းဖူးျခံတြင္ေျပာင္းဖူး ေျခြစဥ္မွာမိုင္းနင္းမိသည့္အတြက္ညာေျခေထာက္တဖက္ဆုံးရွံဳးသည့္အျပင္ခႏၵာကိုယ္တစ္ခုလုံးတြင္  ဒဏ္ရာ ျပင္းထန္စြာရရွိခဲ့သည္။

Read more: မူဆယ္ေဒသခံတစ္ဦးမွ ေျပာင္းဖူးၿခံအတြင္း အလုပ္လုပ္စဥ္ မိုင္းနင္းမိ

မိုုးလုုံေက်းရြာမွ ရြာသားမ်ားအား အတင္းအဓမၼေပၚတာအျဖစ္ အစိုုးရတပ္ တပ္မ ၇၇ မွ ဖမ္းဆီးေခၚေဆာင္သြားျခင္း။

Print
Category: News
Published Date
Written by Admin Hits: 120

မိုုးလုုံေက်းရြာမွ ရြာသားမ်ားအား အတင္းအဓမၼေပၚတာအျဖစ္ အစိုုးရတပ္ တပ္မ ၇၇ မွ ဖမ္းဆီးေခၚေဆာင္သြားျခင္း။

 

မိုုးလုုံေက်းရြာ၊ မိုုးလုုံအုုပ္စုု၊ မန္တုုံၿမိဳ႕နယ္တြင္ ဗိုုလ္ႀကီးသန္းထုုိက္ေက်ာ္ ဦးေဆာင္ေသာ တပ္မ ၇၇ မွ မုုိးလုုံေက်းရြာ(အထက္ရြာ) ရွိ ရြာသားမ်ားကိုု ေပၚတာအျဖစ္ ၁၂ ရက္ ေအာက္တုုိဘာလ ၂၀၁၅ ခုုႏွစ္တြင္ အတင္းအဓမၼ ဖမ္းဆီးေခၚေဆာင္ခဲ့သည္။

 ထုုိသိုု႔မုိးလုုံ (အထက္ရြာမွ ေအာက္ရြာ)သိုု႔  ေခၚေဆာင္သြားရာလမ္းတြင္ ညေန ၃ နာရီခြဲ အခ်ိန္တြင္  တအာင္းအမ်ိဳးသားလြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္-TNLA ႏွင့္ ထိပ္တုုိက္ေတြ႔ ဆုုံၿပီး တုုိက္ပြဲျဖစ္ပြားရာ ရြာသားေလးဦးမွ အျပင္းအထန္ဒဏ္ရာရရွိၿပီး မန္တုုံၿမိဳ႕ရွိ ေဆးရုုံတြင္ ေဆးကုုသေနရပါသည္။ မုုိးလုုံးေက်းရြာရွိ ရြာသား ၂၄ ေယာက္အား တပ္မ(၇၇)မွ စစ္သား ၂ ေယာက္ၾကားတြင္ ရြာသားတစ္ေယာက္ခ်င္းစီ ၾကားညွပ္ထည့္ၿပီး ပစၥည္းမ်ား ထမ္းခုုိင္းခဲ့သည္။

Read more: မိုုးလုုံေက်းရြာမွ ရြာသားမ်ားအား အတင္းအဓမၼေပၚတာအျဖစ္ အစိုုးရတပ္ တပ္မ ၇၇ မွ...

မူးယစ္ေဆး၀ါးၾကားက ဒုကၡသံ
လစ္လ်ဴ႐ႈ႕ခံဘဝမ်ား

PWO အေၾကာင္း

PWO-Logo

 ပေလာင္အမ်ဳိးသမီးအစည္းအရံုးကို အမ်ဳိးသမီးမ်ားအား ပညာေပးရန္ႏွင့္ စြမ္းရည္ျမွင့္တင္ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ ရည္ရြယ္ဖြဲ႔စည္းျခင္းျဖစ္ပါသည္။ သို႔မွသာလွ်င္ သူတို႔၏ ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင့္ကို ပိုမိုခုိင္မာစြာ က်င့္သံုးလာႏုိင္ၿပီး လူမႈအဖြဲ႔အစည္းအတြင္း တန္းတူရည္တူပါ၀င္ေဆာင္ရြက္လာႏုိင္ေစရန္ျဖစ္ပါသည္။

Read More...

ေနာက္ခံသမုိင္း

မြန္ဂိုလြဳိက္လူမ်ဳိးႏြယ္ႀကီး၏ မူရင္းေဒသမွ အာရွတုိက္တြင္ အမ်ားဆုံးေနထိုင္ၾကၿပီး အထူးသျဖင့္ အာရွတုိက္ ေျမာက္ပုိင္း၊ အလယ္ပုိင္း၊ အေရွ႔ပုိင္းႏွင့္ အေရွ႔ေတာင္ပုိင္းတုိ႔၌ ပ်ံ့ႏွံ႔ေနထုိင္ၾကသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဗီယက္နမ္၊ ခမာ၊ မြန္၊ ဝ၊ ပေလာင္ (ရိအာန္) မု႑၊ ဆန္သာလ္၊ ခါဆီစေသာ လူမ်ဳိးတို႔သည္ မြန္ခမာအႏြယ္္မွ ေပါက္ဖြားလာေသာ

Read More...

မိုင္းအိုက္ပန္း(ခ) ကိုျမေမာင္

 မိုင္းအိုက္ပန္း(ခ) ကိုျမေမာင္    ၁၉၆၂-၂ဝဝ၂ ၇၁ ဦးေျမာက္ အက်ဥ္းေထာင္အတြင္း ေသဆံုးရသူႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားရဲေဘာ္ မိုင္းအိုက္ပန္းသည္ ၁၉၈၄ ခုႏွစ္တြင္ ပေလာင္ျပည္နယ္ လြတ္ေျမာက္ေရးပါတီ အဖြဲ႔ဝင္တစ္ဦးအျဖစ္ စတင္ ပါဝင္လာခဲ့ပါသည္။ ၁၉၈၆ ခုႏွစ္တြင္ ကရင္အမ်ဳိးသားအစည္းအရုံး မာနယ္ပေလာဌာနခ်ဴပ္ရွိ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီတပ္ေပါင္းစု (မဒတ) ဗဟိုဌာနခ်ဴပ္ရုံးသို႔ ပေလာင္ျပည္နယ္လြတ္ေျမာက္ေရးပါတီ၏ ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ေစလႊတ္ျခင္းခံခဲ့ရပါသည္။

Read more...