ျမန္မာ့တပ္မေတာ္မွ ေမြးရာပါ ဆြံ႔အ နားမၾကားသူ ရြာသားတစ္ဦးအား ဖမ္းဆီးရိုက္ႏွက္

Print
Category: News
Published Date
Written by Admin Hits: 99

ပေလာင္ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ နမ့္ဆန္ၿမိဳ႕နယ္ ကြမ္းဟယ္ေက်းရြာတြင္ ေနထိုင္ေသာ ေမြးရာပါ စကား မေျပာတတ္၊ နားမၾကားသူ ရြာသားတစ္ဦးမွ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းနားတြင္ ေရသြားခပ္ေနစဥ္ ျမန္မာ့ တပ္မေတာ္မွ ယေန႔ နံနက္ ၇ နာရီ ၀န္က်င္ခန္႔တြင္ ဖမ္းဆီးကာ ညွဥ္းပန္းႏွိပ္စက္သည္။


ရိုက္ႏွက္ခံရေသာ ရြာသားသည္ မိဘမရွိေတာ့ဘဲ အစ္မႏွင့္သာ ေနထိုင္သူျဖစ္ၿပီး မနက္ခင္းတိုင္းတြင္ ပုံမွန္ ေရခပ္ေနသူျဖစ္ၿပီး ေန႔ခင္းတြင္ အလုပ္သြားလုပ္ေနရသူျဖစ္သည္ဟု သိရသည္။


ရြာသားတစ္ဦးေျပာခ်က္အရ “ အိုက္ေမာင္(နာမည္လြဲ)က ေမြးကတည္းက စကားလည္းမေျပာတတ္သလို နားလည္းမၾကားဘူး၊ စစ္သားေတြ သူ႔ကိုလာေခၚေတာ့ ေၾကာက္လန္႔ၿပီး ေျပးဖို႔လုပ္ေနတဲ့ခ်ိန္ သူ႔ကို ႀကိဳးတုတ္ၿပီး ဖမ္းလိုက္တာ၊ ၿပီးေတာ့ သူ႔ကို ရိုက္တာ တစ္ကိုယ္လုံး ဒဏ္ရာရၿပီး လမ္းေတာင္ မေလွ်ာက္ ႏိုင္ေတာ့ဘူး ” ဟုေျပာသည္။


ျမန္မာ့တပ္မေတာ္သည္ အိုက္ေမာင္၏ ဦးေခါင္း၊ မ်က္ႏွာ၊ လက္၊ ေျခေထာက္ကို ရိုက္ႏွက္ေသာေၾကာင့္ မ်က္ႏွာ ေဖာေရာင္ကာ မ်က္လုံး သိပ္မျမင္ ႏိုင္သည့္အျပင္ အိပ္ယာထဲတြင္ လဲေလ်ာင္းၿပီး လမ္းမေလွ်ာက္ ႏိုင္ေတာ့ေၾကာင္း ထပ္မံသိရသည္။


အိုက္ေမာင္ ကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ ရြာသူႀကီးမွ  မည္သည့္ေဆးခန္းတြင္ ေဆးမကုသရန္၊ မည္သည့္ အဖြဲ႔အစည္း တြင္ မတိုင္ၾကားရန္၊ ဥကၠဌထံ မေျပာရန္ဟု လက္မွတ္ေရးထိုးမွသာ လြတ္ေပးမည္ဟု ေျပာေသာ ေၾကာင့္  ရြာသူႀကီးမွ ေျပာသည့္အတိုင္း လက္မွတ္ေရးထိုးရသည္။
ထို႔အျပင္ ဒဏ္ရာရရွိသူ အိုက္ေမာင္အား မည္သည့္ေဆးခန္းတြင္ ေဆးမကုသရ - မျပရ၊ က်ေတာ္တို႔ ကိုယ္တိုင္ လာေရာက္ ေဆးကုသေပးမည္ဟု ေျပာေသာ္လည္း ယခုခ်ိန္ထိ လာေရာက္ၾကည့္ရႈျခင္း မရွိဟု သိရသည္။

အျပစ္မဲ့ေဒသခံ ျပည္သူလူထုမ်ားအား အစိုးရတပ္မေတာ္မွ အေၾကာင္းမဲ့ သတ္ျဖတ္ ဇူလိုင္ ၃ ရက္၊ ၂၀၁၆ခုႏွစ္

Print
Category: News
Published Date
Written by Admin Hits: 337

ဇြန္လ၂၅ရက္ေန႔၊လားရွိဳးၿမိဳ႕နယ္၊မိုင္းေယာ္တိုက္နယ္တြင္အစိုးရတပ္မေတာ္ထိုးစစ္ဆင္မွဳေၾကာင္႔ေဒသခံရြာ သားမ်ားကိုအေၾကာင္းမဲ႔သတ္ျဖတ္ျခင္း ခံခဲ႔ရသည္။ သတ္ျဖတ္ခံရေသာ ေဒသခံရြာသားမ်ားမွာ မန္ကစ္ရြာသားမ်ားျဖစ္ေသာ အိုက္ဆိုင္၊ ဦးအိုက္လြတ္၊အိုက္ေမာင္ (အသက္၂၇ႏွစ္) (၃)ဦးႏွင္႔မန္တပ္ရြာသားျဖစ္ေသာ စိုင္းေရႊလူႏွင္႔ အိုက္ေမာင္(အသက္၂၃ႏွစ္) (၂)ဦးတို႔ျဖစ္သည္ဟုသိရသည္။

Read more: အျပစ္မဲ့ေဒသခံ ျပည္သူလူထုမ်ားအား အစိုးရတပ္မေတာ္မွ အေၾကာင္းမဲ့ သတ္ျဖတ္ ဇူလိုင္ ၃ ရက္၊ ၂၀၁၆ခုႏွစ္

တအာင္းေဒသတ ြင္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္မွ စနစ္တက် စစ္ရာဇဝတ္မႈမ်ား က်ဴးလ ြန္ေနျခင္းအေပၚ တအာင္းအမ်ိဳးသမီးအဖ ြဲ႔အစည္း၏ သေဘာထားထုတ္ျပန္ခ်က္

Print
Category: News
Published Date
Written by Admin Hits: 208

ေန႔စ ြဲ။ ။ ၂၇ ဇ ြန္လ၊ ၂၀၁၆

မတ္လ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္မွ မတ္လ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ အတ ြင္းတ ြင္ တအာင္းအမ်ိဳးသမီးအဖ ြဲ႔အစည္း၏ စစ္တမ္း ေကာက္ယူ ေလ့လာေတ ြ႕ရွိခ်က္အရ တအာင္းေဒသတ ြင္ စစ္ပ ြဲမ်ား ပဋိပကၡအတ ြင္း ျမန္မာအစိုးရ တပ္မ ေတာ္မွ က်ဴးလ ြန္ေနသည့္ လူ႔အခ ြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားသည္စစ္ရာဇဝတ္မႈမ်ားကို က်ဴးလ ြန္ေနေၾကာင္းကို ယေန႔ထုတ္ျပန္ေသာ ဤစာတမ္းတ ြင္ေဖာ္ျပထားပါသည္။

Read more: တအာင္းေဒသတ ြင္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္မွ စနစ္တက် စစ္ရာဇဝတ္မႈမ်ား က်ဴးလ ြန္ေနျခင္းအေပၚ တအာင္းအမ်ိဳးသမီးအဖ...

မူးယစ္ေဆး၀ါးၾကားက ဒုကၡသံ
လစ္လ်ဴ႐ႈ႕ခံဘဝမ်ား

PWO အေၾကာင္း

PWO-Logo

 ပေလာင္အမ်ဳိးသမီးအစည္းအရံုးကို အမ်ဳိးသမီးမ်ားအား ပညာေပးရန္ႏွင့္ စြမ္းရည္ျမွင့္တင္ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ ရည္ရြယ္ဖြဲ႔စည္းျခင္းျဖစ္ပါသည္။ သို႔မွသာလွ်င္ သူတို႔၏ ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင့္ကို ပိုမိုခုိင္မာစြာ က်င့္သံုးလာႏုိင္ၿပီး လူမႈအဖြဲ႔အစည္းအတြင္း တန္းတူရည္တူပါ၀င္ေဆာင္ရြက္လာႏုိင္ေစရန္ျဖစ္ပါသည္။

Read More...

ေနာက္ခံသမုိင္း

မြန္ဂိုလြဳိက္လူမ်ဳိးႏြယ္ႀကီး၏ မူရင္းေဒသမွ အာရွတုိက္တြင္ အမ်ားဆုံးေနထိုင္ၾကၿပီး အထူးသျဖင့္ အာရွတုိက္ ေျမာက္ပုိင္း၊ အလယ္ပုိင္း၊ အေရွ႔ပုိင္းႏွင့္ အေရွ႔ေတာင္ပုိင္းတုိ႔၌ ပ်ံ့ႏွံ႔ေနထုိင္ၾကသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဗီယက္နမ္၊ ခမာ၊ မြန္၊ ဝ၊ ပေလာင္ (ရိအာန္) မု႑၊ ဆန္သာလ္၊ ခါဆီစေသာ လူမ်ဳိးတို႔သည္ မြန္ခမာအႏြယ္္မွ ေပါက္ဖြားလာေသာ

Read More...

မိုင္းအိုက္ပန္း(ခ) ကိုျမေမာင္

 မိုင္းအိုက္ပန္း(ခ) ကိုျမေမာင္    ၁၉၆၂-၂ဝဝ၂ ၇၁ ဦးေျမာက္ အက်ဥ္းေထာင္အတြင္း ေသဆံုးရသူႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားရဲေဘာ္ မိုင္းအိုက္ပန္းသည္ ၁၉၈၄ ခုႏွစ္တြင္ ပေလာင္ျပည္နယ္ လြတ္ေျမာက္ေရးပါတီ အဖြဲ႔ဝင္တစ္ဦးအျဖစ္ စတင္ ပါဝင္လာခဲ့ပါသည္။ ၁၉၈၆ ခုႏွစ္တြင္ ကရင္အမ်ဳိးသားအစည္းအရုံး မာနယ္ပေလာဌာနခ်ဴပ္ရွိ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီတပ္ေပါင္းစု (မဒတ) ဗဟိုဌာနခ်ဴပ္ရုံးသို႔ ပေလာင္ျပည္နယ္လြတ္ေျမာက္ေရးပါတီ၏ ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ေစလႊတ္ျခင္းခံခဲ့ရပါသည္။

Read more...