နမ့္ခမ္းၿမိဳ႕နယ္ရွိ ေက်းရြာေပါင္း (၉)ရြာ လူဦးေရ ၁၇၇၀ေယာက္တို႔သည္ စစ္ပြဲေၾကာင့္ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ခဲ့ရ

Print
Category: News
Published Date
Written by Admin Hits: 127

က်မတို႔ ၂၄ရက္ေန႔ ကတည္းက ထြက္လာတယ္။ က်မတို႔ကို နမ့္ခမ္းဌာနဆုိင္ရာက ဆန္ ၁၂အိတ္ ကူညီေပးပါတယ္။ က်န္တာကေတာ့ ေဒသခံေတြပါ။ ၿပီးေတာ့ တအာင္းအမ်ဳိးသမီးေတြ လာေရာက္ ကူညီပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ က်မတို႔ အားလံုးအတြက္ မလံုေလာက္ေသးပါဘူး။ က်မတို႔ ထြက္ေျပးတုန္းက ပစၥည္းေတြ၊ အ၀တ္အစားေတြ ဘာတခုမွ မယူလာခဲ့ၾကဘူး။အရမ္းလည္း  ေၾကာက္တယ္။ ကိုယ္လြတ္ရုန္း ကန္ေနရသလို သား၊ သမီးရွိတဲ့လူေတြလည္း သားသမီးကို ေခၚၿပီး ထြက္ေျပးခဲ့ၾကရတယ္။ က်မတို႔ ေဆာင္၊ ျခင္ေထာင္ လိုအပ္ပါတယ္။ အကယ္၍ ဗမာစစ္ တပ္က ရြာမွာပဲ ဆက္ ရွိေနတယ္ဆုိရင္ က်မတို႔က မျပန္ရဲေသးဘူး။ ဒါေၾကာင့္ က်မတို႔အတြက္ စားနပ္ရိကၡာနဲ႔ ေနထုုိင္စရာ လိုအပ္ေသးတယ္ ’’ ဟု စစ္ေျပးဒုကၡသည္ တဦးမွ  ေျပာျပ ခဲ့သည္။

Read more: နမ့္ခမ္းၿမိဳ႕နယ္ရွိ ေက်းရြာေပါင္း (၉)ရြာ လူဦးေရ ၁၇၇၀ေယာက္တို႔သည္ စစ္ပြဲေၾကာင့္...

ျမန္မာ့အစိုးရတပ္မေတာ္္မွ ၾကပ္မျပည့္သည့္ ေဒသခံရြာသားတစ္ဦးကို ဖမ္းဆီးရုိက္ႏွက္ျခင္း

Print
Category: News
Published Date
Written by Admin Hits: 171

က်ေတာ္က တအာင္းအမ်ဳိးသားလြတ္ေျမာက္ေရး တပ္မေတာ္၏ ေထာက္လွန္ေရးလို႔ ထင္ၿပီးဖမ္းတယ္။ လမ္းမွာေရာက္ေတာ့ ႀကိဳးတုပ္ခ်ည္ၿပီး ရုိက္ႏွက္ခဲ့ပါသည္။ မ်က္စိေတြ အရမ္းနာေနတယ္။ ဘယ္ဘက္မ်က္လုံးဆို အထဲမွာေသြးဥၿပီး နီရဲေနတယ္။ ရြာကဥကၠဌ ႏွင့္ လူႀကီးေတြက ေဒသဦးစီးဗိုလ္ႀကီး ၀င္းထိုက္ေဇာ္ထံသို႔ ျဖစ္ပ်က္သည့္ အေၾကာင္းအရာကို ႏုတ္ျဖင့္ သြားေရာက္ တိုင္ၾကားကာ ေဒသဦးစီးမွ တစ္ဆင့္ တပ္မဟာမွဴးဆီ အေၾကာင္းၾကားကာ ကိုဖိုးသီ ရရွိေသာဒဏ္ရာ မ်ားအတြက္ စစ္ဘက္ဆိုင္ရာဆရာ၀န္မ်ားမွ ၄င္းလုံး၀ေပ်ာက္ကင္းသည္အထိတာ၀န္ယူေဆးကုေပးမည္ တပ္မမွဴးကတာ၀န္ယူေပးမည္”ဟုေျပာသည္။

Read more: ျမန္မာ့အစိုးရတပ္မေတာ္္မွ ၾကပ္မျပည့္သည့္ ေဒသခံရြာသားတစ္ဦးကို ဖမ္းဆီးရုိက္ႏွက္ျခင္း

ျမန္မာ့အစိုးရတပ္မေတာ္မွ ေဒသခံရြာသားမ်ားကိုအတင္း အဓမၼေပၚတာေစခို္င္းျခင္း

Print
Category: News
Published Date
Written by Admin Hits: 143

ဖမ္းဆီးေခၚေဆာင္ေသာ  ေရႊေညာင္ပင္ရြာသားမ်ားမွာ (၁)ဦးေအာင္ဝင္း (၂)ဦးထြန္းေအး၊ (၃)ဦးစိုးလြန္ (၄)မိုင္းမင္းေဇာ္ (၅)မိုင္းေအာင္မင္းဦး (၆)မိုင္းလင္းေအာင္ တို႔ျဖစ္ၾကသည္။ ေပၚတာဆြဲခံရေသာ ရြာသားမ်ား၏ အသက္(၁၇)ႏွစ္ႏွင့္(၄၀)ႏွစ္ၾကားျဖစ္ၾကၿပီး  စုစုေပါင္း (၆)ဦးေဒသခံရြာသားမ်ားကို ေခၚေဆာင္သြားသည္။ ၄င္းေဒသခံရြာသားမ်ားသည္ ေရႊေညာင္ပင္ေက်းရြာမွေရႊသာယာေက်းရြာသို႔ စစ္တပ္အသုံးျပဳသည့္ပစၥည္း ကိရိယာမ်ားျဖစ္ေသာဗုံးႏွင့္ အျခားေသာပစၥည္းစသည့္တို႔ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေနရသည္။

Read more: ျမန္မာ့အစိုးရတပ္မေတာ္မွ ေဒသခံရြာသားမ်ားကိုအတင္း အဓမၼေပၚတာေစခို္င္းျခင္း

မူးယစ္ေဆး၀ါးၾကားက ဒုကၡသံ
လစ္လ်ဴ႐ႈ႕ခံဘဝမ်ား

PWO အေၾကာင္း

PWO-Logo

 ပေလာင္အမ်ဳိးသမီးအစည္းအရံုးကို အမ်ဳိးသမီးမ်ားအား ပညာေပးရန္ႏွင့္ စြမ္းရည္ျမွင့္တင္ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ ရည္ရြယ္ဖြဲ႔စည္းျခင္းျဖစ္ပါသည္။ သို႔မွသာလွ်င္ သူတို႔၏ ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင့္ကို ပိုမိုခုိင္မာစြာ က်င့္သံုးလာႏုိင္ၿပီး လူမႈအဖြဲ႔အစည္းအတြင္း တန္းတူရည္တူပါ၀င္ေဆာင္ရြက္လာႏုိင္ေစရန္ျဖစ္ပါသည္။

Read More...

ေနာက္ခံသမုိင္း

မြန္ဂိုလြဳိက္လူမ်ဳိးႏြယ္ႀကီး၏ မူရင္းေဒသမွ အာရွတုိက္တြင္ အမ်ားဆုံးေနထိုင္ၾကၿပီး အထူးသျဖင့္ အာရွတုိက္ ေျမာက္ပုိင္း၊ အလယ္ပုိင္း၊ အေရွ႔ပုိင္းႏွင့္ အေရွ႔ေတာင္ပုိင္းတုိ႔၌ ပ်ံ့ႏွံ႔ေနထုိင္ၾကသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဗီယက္နမ္၊ ခမာ၊ မြန္၊ ဝ၊ ပေလာင္ (ရိအာန္) မု႑၊ ဆန္သာလ္၊ ခါဆီစေသာ လူမ်ဳိးတို႔သည္ မြန္ခမာအႏြယ္္မွ ေပါက္ဖြားလာေသာ

Read More...

မိုင္းအိုက္ပန္း(ခ) ကိုျမေမာင္

 မိုင္းအိုက္ပန္း(ခ) ကိုျမေမာင္    ၁၉၆၂-၂ဝဝ၂ ၇၁ ဦးေျမာက္ အက်ဥ္းေထာင္အတြင္း ေသဆံုးရသူႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားရဲေဘာ္ မိုင္းအိုက္ပန္းသည္ ၁၉၈၄ ခုႏွစ္တြင္ ပေလာင္ျပည္နယ္ လြတ္ေျမာက္ေရးပါတီ အဖြဲ႔ဝင္တစ္ဦးအျဖစ္ စတင္ ပါဝင္လာခဲ့ပါသည္။ ၁၉၈၆ ခုႏွစ္တြင္ ကရင္အမ်ဳိးသားအစည္းအရုံး မာနယ္ပေလာဌာနခ်ဴပ္ရွိ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီတပ္ေပါင္းစု (မဒတ) ဗဟိုဌာနခ်ဴပ္ရုံးသို႔ ပေလာင္ျပည္နယ္လြတ္ေျမာက္ေရးပါတီ၏ ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ေစလႊတ္ျခင္းခံခဲ့ရပါသည္။

Read more...