စြန္ဟတ္ရြာရွိ ရွမ္းျပည္ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးေကာင္စီ - RCSS/SSA မွ တအာင္းေက်းရြာသား (၉)ဦးအား ထပ္မံဖမ္းဆီးျခင္း

Print
Category: News
Published Date
Written by Admin Hits: 219

၂ရက္၊ ဇြန္လ၊ ၂၀၁၆ခုႏွစ္

 

၁၀ ရက္၊ ဇြန္လ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ မန္တုံၿမိဳ႕နယ္၊ စြန္ဟတ္ရြာတြင္ ရွမ္းျပည္ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးေကာင္စီ - RCSS/SSA မွ တအာင္းေက်းရြာသား (၉)ဦးကို ထပ္မံ ဖမ္းဆီးခဲ့သည္။

Read more: စြန္ဟတ္ရြာရွိ ရွမ္းျပည္ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးေကာင္စီ - RCSS/SSA မွ တအာင္းေက်းရြာသား (၉)ဦးအား...

အစုိးရတပ္မေတာ္ တပ္ရင္း (၃၂၄) ႏွင္႔ ပန္းေဆးျပည္႔သူ႔စစ္အဖြဲ႔တို႔ပူေပါင္းၿပီးအျပစ္မရွိေသာ ေဒသခံ ရြာသားမ်ားကိုအၾကမ္းဖက္ရုိက္ႏွိက္ျခင္းႏွင့္ အတင္းအဓၶမပစၥည္းမ်ားသိမ္းယူျခင္း

Print
Category: News
Published Date
Written by Admin Hits: 161

 

ရွမ္းျပည္္နယ္ေျမာက္ပိုင္း၊မူဆယ္ခရုိင္ ၊ နမ္႔ခမ္းၿမိဳ႔နယ္ ေစကင္းေက်းရြာတြင္ အစိုးရတပ္မေတာ္ ႏွင္႔ပန္းေဆးျပည္သူ႔စစ္တို႔သည္ ၂၃ရက္ ဒီဇင္ဘာလ၊ ၂၀၁၅ခုႏွစ္တြင္ ၀င္ေရာက္လာၿပီးအျပစ္မဲ႔ ေက်းရြာ သူ၊ ေက်းရြာသားမ်ားကို ဖမ္းဆီးရုိက္ႏွက္ျခင္း၊ႀကိဳးတုတ္ျခင္း၊ ၿခိမ္းေျခာက္ၿပီး စစ္ေဆး ေမးျမန္းျခင္း ၊အတင္းအဓၶမ်ပစၥည္းလုယူျခင္းျခင္းစသျဖင္႔ အၾကမ္းဖက္ မွဳမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ႔ပါသည္။

Read more: အစုိးရတပ္မေတာ္ တပ္ရင္း (၃၂၄) ႏွင္႔ ပန္းေဆးျပည္႔သူ႔စစ္အဖြဲ႔တို႔ပူေပါင္းၿပီးအျပစ္မရွိေသာ ေဒသခံ...

တိုက္ပြဲတင္းမာမႈေၾကာင့္ တအာင္းေဒသတြင္ ေနထိုင္ေသာ ေဒသခံျပည္သူမ်ား ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ေနရ

Print
Category: News
Published Date
Written by Admin Hits: 290

ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းမူဆယ္ခရိုင္ကြတ္ခိုင္ၿမိဳ႕နယ္ကာလိုင္ေက်းရြာႏွင့္ပန္ေလာေက်းရြာၾကားတြင္ဒီဇင္ဘာလ၁၇ရက္ေန႔ေန႔လည္၁၂း၀၀နာရီမွ၂း၀၀နာရီအခ်ိန္ထိတအာင္အမ်ိဳးသားလြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္ TNLA တပ္ရင္း၂၂၃ႏွင့္ျမန္မာ့တပ္မေတာ္တပ္မ၉၉တို႔ႏွစ္ဖက္ရင္ဆိုင္တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားေသာေၾကာင့္ေဒသခံျပည္သူမ်ားမွေၾကာက္လန္႔ၿပီးရြာမွာမေနရဲသျဖင့္နမ့္ဖက္ကာသို႔ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ေနရၾကရသည္။

Read more: တိုက္ပြဲတင္းမာမႈေၾကာင့္ တအာင္းေဒသတြင္ ေနထိုင္ေသာ ေဒသခံျပည္သူမ်ား ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ေနရ

မူးယစ္ေဆး၀ါးၾကားက ဒုကၡသံ
လစ္လ်ဴ႐ႈ႕ခံဘဝမ်ား

PWO အေၾကာင္း

PWO-Logo

 ပေလာင္အမ်ဳိးသမီးအစည္းအရံုးကို အမ်ဳိးသမီးမ်ားအား ပညာေပးရန္ႏွင့္ စြမ္းရည္ျမွင့္တင္ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ ရည္ရြယ္ဖြဲ႔စည္းျခင္းျဖစ္ပါသည္။ သို႔မွသာလွ်င္ သူတို႔၏ ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင့္ကို ပိုမိုခုိင္မာစြာ က်င့္သံုးလာႏုိင္ၿပီး လူမႈအဖြဲ႔အစည္းအတြင္း တန္းတူရည္တူပါ၀င္ေဆာင္ရြက္လာႏုိင္ေစရန္ျဖစ္ပါသည္။

Read More...

ေနာက္ခံသမုိင္း

မြန္ဂိုလြဳိက္လူမ်ဳိးႏြယ္ႀကီး၏ မူရင္းေဒသမွ အာရွတုိက္တြင္ အမ်ားဆုံးေနထိုင္ၾကၿပီး အထူးသျဖင့္ အာရွတုိက္ ေျမာက္ပုိင္း၊ အလယ္ပုိင္း၊ အေရွ႔ပုိင္းႏွင့္ အေရွ႔ေတာင္ပုိင္းတုိ႔၌ ပ်ံ့ႏွံ႔ေနထုိင္ၾကသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဗီယက္နမ္၊ ခမာ၊ မြန္၊ ဝ၊ ပေလာင္ (ရိအာန္) မု႑၊ ဆန္သာလ္၊ ခါဆီစေသာ လူမ်ဳိးတို႔သည္ မြန္ခမာအႏြယ္္မွ ေပါက္ဖြားလာေသာ

Read More...

မိုင္းအိုက္ပန္း(ခ) ကိုျမေမာင္

 မိုင္းအိုက္ပန္း(ခ) ကိုျမေမာင္    ၁၉၆၂-၂ဝဝ၂ ၇၁ ဦးေျမာက္ အက်ဥ္းေထာင္အတြင္း ေသဆံုးရသူႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားရဲေဘာ္ မိုင္းအိုက္ပန္းသည္ ၁၉၈၄ ခုႏွစ္တြင္ ပေလာင္ျပည္နယ္ လြတ္ေျမာက္ေရးပါတီ အဖြဲ႔ဝင္တစ္ဦးအျဖစ္ စတင္ ပါဝင္လာခဲ့ပါသည္။ ၁၉၈၆ ခုႏွစ္တြင္ ကရင္အမ်ဳိးသားအစည္းအရုံး မာနယ္ပေလာဌာနခ်ဴပ္ရွိ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီတပ္ေပါင္းစု (မဒတ) ဗဟိုဌာနခ်ဴပ္ရုံးသို႔ ပေလာင္ျပည္နယ္လြတ္ေျမာက္ေရးပါတီ၏ ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ေစလႊတ္ျခင္းခံခဲ့ရပါသည္။

Read more...