အစိုးရတပ္မေတာ္မွ စကားမေျပာတက္ေသာမာန္ေအာင္ေဒသခံရြာသားတစ္ဦးအားရုိက္ႏွက္ျခင္း

Print
Category: News
Published Date
Written by Admin Hits: 128

ရြာခံတစ္ဦး၏ေျပာျပခ်က္အရ “  သူက သူတို႔အိမ္ကကၽြဲကို ေက်ာင္းတာ။ မနက္ဆိုရြာအနီးအနား မွာကၽြဲေတြ ျမက္စားဖို႔သြားလႊတ္တယ္။ (၁၇) ရက္ေန႔မနက္ကေတာ့ သူကၽြဲသြားလႊတ္ၿပီး ျပန္လာတဲ႔အခ်ိန္က်ေတာ႔ အစိုးရစစ္တပ္ေတြက သူ႔ကို လမ္းမွာေတြ႔ေတာ့ သူ႔ နဲ႔ စကားေျပာ ၊ ေမးျမန္းေနတဲ့အခ်ိန္မွာ သူဘာမွမေျပာဘူး။ သူစကားမွမေျပာတတ္တာ။ စစ္သားေတြဘာဘဲေမးေမးသူမေျဖတတ္တဲ႔အခါက်ေတာ့ စစ္သားေတြက ေသနတ္နဲ႔ သူ႔ဘယ္ေျခေထာက္ကို ထုလိုက္တယ္။ ႏွစ္ခါ ၊ သုံးခါရုိက္တယ္။စစ္သားေတြက သူ႔ကိုရုိက္လည္း သူဘာမွမေျပာတက္ဘူး။ မာန္ေအာင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ေရာက္လာမွ အဲ႔ရြာသားက သူစကားမေျပာတက္ဘူး လို႔သ႔ူကိုရုိက္တဲ႔စစ္သားေတြဆီရွင္းျပတယ္။ အဲခ်ိန္က်မွမရုိက္ေတာ႔တာ။ ရြာနဲ႔ေတာင္အလွမ္းမေ၀းဘူး သူကၽြဲ လႊတ္တဲ႔ေနရာက ရြာနဲ႔ဆို (၁) ဖာလုံေလာက္ဘဲရွိတယ္။ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးသာ မေရာက္ဘူး ဆိုရင္သူဆက္ အရုိက္ခံရအုံးမယ္” လို႔ ေျပာျပသည္။

Read more: အစိုးရတပ္မေတာ္မွ စကားမေျပာတက္ေသာမာန္ေအာင္ေဒသခံရြာသားတစ္ဦးအားရုိက္ႏွက္ျခင္း

မန္တုံၿမိဳ႕နယ္ ေနာ္ရဲ၀္ ရြာသားတစ္ဦးမွ ေျမျမွဳပ္မိုင္း နင္းမိ၍ ခ်က္ခ်င္းေသဆုံးခဲ့

Print
Category: News
Published Date
Written by Admin Hits: 234

̏ ႏို၀င္ဘာ၂၅ ရက္ေန႔ေရာက္ေတာ့ ျမန္မာတပ္ေတြလည္း ရြာကေန ထြက္သြားၿပီဆိုေတာ့ အႏိုင္ယူန္းလည္း သူ႔ဆိုင္ကယ္ယူဖို႔ ထားခဲ့တဲ့ေနရာကို ထြက္သြားလုိက္တယ္၊ အဲဒီ ဆိုင္ကယ္နား ေရာက္ေတာ့ မိုင္းနင္းမိၿပီး ေပါက္ကြဲလိုက္တယ္၊ လူတျခား ဆိုင္ကယ္ တျခားျဖစ္ၿပီး ပြဲခ်င္းေသဆုံး သြားတယ္၊ အဲဒီ မိုင္းက တပ္မ (၈၈) ျမွဳပ္ထားတဲ့ ေျမျမွဳပ္မိုင္းပဲ ျဖစ္မယ္၊ ဘာလို႔လဲဆိုေတာ့ တိုက္ပြဲ ျဖစ္ပြားၿပီးခ်ိန္မွာ သူတို႔က ခ်က္ခ်င္းထြက္မသြားဘဲ မေ၀ါင္းရြာမွာ ရွိေနတယ္၊ ဒီကိစၥ နည္းနည္းမွ မျဖစ္သင့္ဘူး၊ သူတို႔ တိုက္ပြဲေၾကာင့္ ရြာသားေတြ အသက္ဆုံးရွံဴးခဲ့ရတယ္ ˝

Read more: မန္တုံၿမိဳ႕နယ္ ေနာ္ရဲ၀္ ရြာသားတစ္ဦးမွ ေျမျမွဳပ္မိုင္း နင္းမိ၍ ခ်က္ခ်င္းေသဆုံးခဲ့

တိုက္ပြဲ တင္းမာမႈေၾကာင့္ တအာင္း ျပည္သူလူထုအတြက္ လုံၿခဳံမႈ မရွိေန

Print
Category: News
Published Date
Written by Admin Hits: 226

ေဒသခံမ်ား ေျပာျပခ်က္အရ ̏  က်ေတာ္တို႔ေဒသမွာ (ပေလာင္) စစ္သားနဲ႔ ဗမာစစ္သားတို႔ မၾကာခဏ ထိတ္တိုက္ေတြ႔ၿပီးေတာ့ ရင္ဆိုင္ တိုက္ပြဲ ျဖစ္ေနတယ္၊ အဲလို ခဏခဏ ျဖစ္ေနေတာ့ က်ေတာ္တုိ႔ အတြက္လည္း လုံၿခဳံမႈ မရွိေတာ့ဘူး၊ အၿမဲတမ္းဘဲ ေၾကာက္လန္႔ေနရတယ္၊ ဘယ္မွလည္း မသြားရဲ မလာရဲ ေတာ့ဘူး၊ ဘာလို႔လဲဆိုေတာ့ သူတို႔ေတြ ဘယ္ခ်ိန္မွာ ဘယ္ေနရာမွာ ထိပ္တိုက္ေတြ႔ၿပီး တိုက္ပြဲ ျဖစ္မလဲဆိုတာ က်ေတာ္တို႔က မသိႏိုင္ဘူးေလ၊ ေတြ႔ရင္ ေတြ႔သလို ျဖစ္ျဖစ္ေနတယ္၊ အဲဒါေၾကာင့္ ျဖစ္ႏိုင္ရင္ တိုက္ပြဲေတြကို အျမန္ဆုံး ရပ္တန္႔ေစခ်င္တယ္ ˝ဟု ေျပာသည္။

Read more: တိုက္ပြဲ တင္းမာမႈေၾကာင့္ တအာင္း ျပည္သူလူထုအတြက္ လုံၿခဳံမႈ မရွိေန

မူးယစ္ေဆး၀ါးၾကားက ဒုကၡသံ
လစ္လ်ဴ႐ႈ႕ခံဘဝမ်ား

PWO အေၾကာင္း

PWO-Logo

 ပေလာင္အမ်ဳိးသမီးအစည္းအရံုးကို အမ်ဳိးသမီးမ်ားအား ပညာေပးရန္ႏွင့္ စြမ္းရည္ျမွင့္တင္ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ ရည္ရြယ္ဖြဲ႔စည္းျခင္းျဖစ္ပါသည္။ သို႔မွသာလွ်င္ သူတို႔၏ ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင့္ကို ပိုမိုခုိင္မာစြာ က်င့္သံုးလာႏုိင္ၿပီး လူမႈအဖြဲ႔အစည္းအတြင္း တန္းတူရည္တူပါ၀င္ေဆာင္ရြက္လာႏုိင္ေစရန္ျဖစ္ပါသည္။

Read More...

ေနာက္ခံသမုိင္း

မြန္ဂိုလြဳိက္လူမ်ဳိးႏြယ္ႀကီး၏ မူရင္းေဒသမွ အာရွတုိက္တြင္ အမ်ားဆုံးေနထိုင္ၾကၿပီး အထူးသျဖင့္ အာရွတုိက္ ေျမာက္ပုိင္း၊ အလယ္ပုိင္း၊ အေရွ႔ပုိင္းႏွင့္ အေရွ႔ေတာင္ပုိင္းတုိ႔၌ ပ်ံ့ႏွံ႔ေနထုိင္ၾကသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဗီယက္နမ္၊ ခမာ၊ မြန္၊ ဝ၊ ပေလာင္ (ရိအာန္) မု႑၊ ဆန္သာလ္၊ ခါဆီစေသာ လူမ်ဳိးတို႔သည္ မြန္ခမာအႏြယ္္မွ ေပါက္ဖြားလာေသာ

Read More...

မိုင္းအိုက္ပန္း(ခ) ကိုျမေမာင္

 မိုင္းအိုက္ပန္း(ခ) ကိုျမေမာင္    ၁၉၆၂-၂ဝဝ၂ ၇၁ ဦးေျမာက္ အက်ဥ္းေထာင္အတြင္း ေသဆံုးရသူႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားရဲေဘာ္ မိုင္းအိုက္ပန္းသည္ ၁၉၈၄ ခုႏွစ္တြင္ ပေလာင္ျပည္နယ္ လြတ္ေျမာက္ေရးပါတီ အဖြဲ႔ဝင္တစ္ဦးအျဖစ္ စတင္ ပါဝင္လာခဲ့ပါသည္။ ၁၉၈၆ ခုႏွစ္တြင္ ကရင္အမ်ဳိးသားအစည္းအရုံး မာနယ္ပေလာဌာနခ်ဴပ္ရွိ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီတပ္ေပါင္းစု (မဒတ) ဗဟိုဌာနခ်ဴပ္ရုံးသို႔ ပေလာင္ျပည္နယ္လြတ္ေျမာက္ေရးပါတီ၏ ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ေစလႊတ္ျခင္းခံခဲ့ရပါသည္။

Read more...