စစ္ပြဲေၾကာင့္ တအာင္းျပည္သူလူထုမ်ားအေပၚ ေနာက္ဆက္တြဲ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ

Print
Category: News
Published Date
Written by Admin Hits: 211

က်ေတာ္တို႔ဆီမွာ ဒီ ႏို၀င္ဘာ ၁ ရက္ေန႔ ေန႔လည္ (၂) နာရီအခ်ိန္မွာ ဗုိလ္မွဴး ေတာင္ထြဋ္ ဦးေဆာင္တဲ့ ဗမာစစ္သားနဲ႔ တအာင္းစစ္သားေတြ (၁၅)မိနစ္ေလာက္ တိုက္ပြဲျဖစ္ေနၾကတယ္၊ သူတို႔ တုိက္ၿပီးတဲ့ေနာက္မွာ အဲဒီ ဗမာစစ္သားေတြက ဦးအိုက္ေလာႏွင့္သူ၏သားျဖစ္သူ မိုင္းအဒဲ့ႏွင့္ ေနာက္ထပ္ရြာသားတစ္ဦးျဖစ္သည့္ မိုင္းအ၀ီးကို အေၾကာင္းျပခ်က္ မရွိဘဲ ဦးအိုက္ေလာ အိမ္မွာ ဖမ္းဆီးခ်ဳပ္ေႏွာင္လိုက္တယ္၊ ဘာေတြစစ္ေဆး ေမးျမန္းေနလဲေတာ့ မသိရဘူး၊

Read more: စစ္ပြဲေၾကာင့္ တအာင္းျပည္သူလူထုမ်ားအေပၚ ေနာက္ဆက္တြဲ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ

SSA တပ္ရင္း ၈၁၆မွ ေကာ္ေပါင္ေက်းရြာအုပ္စုရွိ ေက်ာင္းဆရာမ ႏွစ္ဦးအား အဓမၼျပဳက်င့္ရန္ ႀကံစည္ျခင္း

Print
Category: News
Published Date
Written by Admin Hits: 186

ေက်ာက္မဲၿမိဳ႕နယ္ ေကာ္ေပါင္ေက်းရြာအုပ္စုရွိ ေက်ာင္းဆရာမ ေနအိမ္တြင္ SSA တပ္ရင္း ၆၂၁ လက္ေအာက္ခံ တပ္ရင္း-၈၁၆ စစ္သားတို႔ သည္ ၁ရက္ ေအာက္တိုဘာလ ၂၀၁၄ခုႏွစ္ ည ၁၂နာရီအခ်ိန္တြင္ ဆရာမ အိပ္ခန္းထဲသုိ႔ ၀င္ေရာက္ကာ ေက်ာင္းဆရာမ ႏွစ္ဦးကို အတင္းအဓမၼျပဳက်င့္ရန္ ႀကံစည္ေနသည္ဟု သိရွိရသည္။

Read more: SSA တပ္ရင္း ၈၁၆မွ ေကာ္ေပါင္ေက်းရြာအုပ္စုရွိ ေက်ာင္းဆရာမ ႏွစ္ဦးအား အဓမၼျပဳက်င့္ရန္ ႀကံစည္ျခင္း

လူေပ်ာက္တိုုင္ၾကားမွဳကို ကြတ္ခုုိင္ၿမိဳ႕နယ္ တာမုုိးညဲရဲစခန္းမွ အေရးယူမွဳမရွိပဲ လ်စ္လ်ဴရွဳေနျခင္း

Print
Category: News
Published Date
Written by Admin Hits: 213

 ၉ စက္တင္ဘာ ၂၀၁၄Trafficking

̏ေလြးေအးၾကမ္း ေပ်ာက္ဆံုးသြားတဲ့အေၾကာင္းကို ဦးယန္ႀကဳံးက ဖုုန္းနဲ႔က်မတုုိ႔ဆီကိုု အေၾကာင္းၾကားလာတယ္၊ အေၾကာင္းၾကားၾကားခ်င္းဘဲ က်မနဲ႔ သူ႔အေဒၚလည္း တာမိုးညဲက ဦးယန္ႀကဳံးတို႔အိမ္ကို လိုက္သြားၿပီး သူ႔အိမ္မွာ ေပ်ာက္သြားတယ္ဆိုေတာ့ သူ႔မွာ တာ၀န္ရွိတယ္၊ ျပန္ရွာေပးဖို႔ ေျပာလုိက္တယ္၊

Read more: လူေပ်ာက္တိုုင္ၾကားမွဳကို ကြတ္ခုုိင္ၿမိဳ႕နယ္ တာမုုိးညဲရဲစခန္းမွ အေရးယူမွဳမရွိပဲ လ်စ္လ်ဴရွဳေနျခင္း

မူးယစ္ေဆး၀ါးၾကားက ဒုကၡသံ
လစ္လ်ဴ႐ႈ႕ခံဘဝမ်ား

PWO အေၾကာင္း

PWO-Logo

 ပေလာင္အမ်ဳိးသမီးအစည္းအရံုးကို အမ်ဳိးသမီးမ်ားအား ပညာေပးရန္ႏွင့္ စြမ္းရည္ျမွင့္တင္ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ ရည္ရြယ္ဖြဲ႔စည္းျခင္းျဖစ္ပါသည္။ သို႔မွသာလွ်င္ သူတို႔၏ ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင့္ကို ပိုမိုခုိင္မာစြာ က်င့္သံုးလာႏုိင္ၿပီး လူမႈအဖြဲ႔အစည္းအတြင္း တန္းတူရည္တူပါ၀င္ေဆာင္ရြက္လာႏုိင္ေစရန္ျဖစ္ပါသည္။

Read More...

ေနာက္ခံသမုိင္း

မြန္ဂိုလြဳိက္လူမ်ဳိးႏြယ္ႀကီး၏ မူရင္းေဒသမွ အာရွတုိက္တြင္ အမ်ားဆုံးေနထိုင္ၾကၿပီး အထူးသျဖင့္ အာရွတုိက္ ေျမာက္ပုိင္း၊ အလယ္ပုိင္း၊ အေရွ႔ပုိင္းႏွင့္ အေရွ႔ေတာင္ပုိင္းတုိ႔၌ ပ်ံ့ႏွံ႔ေနထုိင္ၾကသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဗီယက္နမ္၊ ခမာ၊ မြန္၊ ဝ၊ ပေလာင္ (ရိအာန္) မု႑၊ ဆန္သာလ္၊ ခါဆီစေသာ လူမ်ဳိးတို႔သည္ မြန္ခမာအႏြယ္္မွ ေပါက္ဖြားလာေသာ

Read More...

မိုင္းအိုက္ပန္း(ခ) ကိုျမေမာင္

 မိုင္းအိုက္ပန္း(ခ) ကိုျမေမာင္    ၁၉၆၂-၂ဝဝ၂ ၇၁ ဦးေျမာက္ အက်ဥ္းေထာင္အတြင္း ေသဆံုးရသူႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားရဲေဘာ္ မိုင္းအိုက္ပန္းသည္ ၁၉၈၄ ခုႏွစ္တြင္ ပေလာင္ျပည္နယ္ လြတ္ေျမာက္ေရးပါတီ အဖြဲ႔ဝင္တစ္ဦးအျဖစ္ စတင္ ပါဝင္လာခဲ့ပါသည္။ ၁၉၈၆ ခုႏွစ္တြင္ ကရင္အမ်ဳိးသားအစည္းအရုံး မာနယ္ပေလာဌာနခ်ဴပ္ရွိ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီတပ္ေပါင္းစု (မဒတ) ဗဟိုဌာနခ်ဴပ္ရုံးသို႔ ပေလာင္ျပည္နယ္လြတ္ေျမာက္ေရးပါတီ၏ ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ေစလႊတ္ျခင္းခံခဲ့ရပါသည္။

Read more...