ရိုက္ခံရၿပီး ႀကံခင္းေဘးရွိ ေတာရေက်ာင္းတြင္ ေသဆုံးသြားသည့္ အေလာင္းတစ္ေလာင္း ေတြ႔ရ

Print
Category: News
Published Date
Written by Admin Hits: 126

 

မတ္လ ၆ ရက္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္

ယေန႔ နံနက္ ၇း၀၀ ၀န္းက်င္ခ်ိန္တြင္ နမ့္ခမ္းၿမိဳ႕နယ္ နမ့္တီးအုပ္စု လြယ္ဆာေက်းရြာရွိ ႀကံခင္းအနီး ေတာရေက်ာင္း(ေတာေက်ာင္း)နားတြင္ ရိုက္ႏွက္ထားသည့္ ဒဏ္ရာျဖင့္ ေသဆုံးေနသည့္ တအာင္းလူမ်ိဳးျဖစ္သူ ဦးအိုက္အာ အေလာင္းကို ေဒသခံ တစ္ခ်ိဳ႕မွ ေတြ႔ရွိခဲ့သည္။

Read more: ရိုက္ခံရၿပီး ႀကံခင္းေဘးရွိ ေတာရေက်ာင္းတြင္ ေသဆုံးသြားသည့္ အေလာင္းတစ္ေလာင္း ေတြ႔ရ

ပတ္ျမန္မာ ဘဏ္အေသးစားေငြေခ်းလုပ္ငန္းမွ ၀န္ထမ္းတစ္ဦး ပိုက္ဆံလုယက္ခံရၿပီး ဓားထိုးခံရ

Print
Category: News
Published Date
Written by Admin Hits: 66

 

မတ္လ ၂ ရက္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္

ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၂၈ ရက္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္တြင္ ပတ္ျမန္မာ ဘဏ္အေသးစား ေငြေခ်းလုပ္ငန္းတြင္ လုပ္ကိုင္ေနေသာ တအာင္းအမ်ိဳးသမီး ၀န္ထမ္းတစ္ဦးသည္ အလုပ္ကိစၥသြားသည့္အခ်ိန္ ေက်ာက္မဲ ၿမိဳ႕နယ္ မန္ကန္ေက်းရြာႏွင့္ အုန္းငန္းေက်းရြာၾကားတြင္ ဓားျမတိုက္ခံရကာ လည္ပင္းတြင္ ဓားထိုးခံၿပီး နားရြက္၊ ပါးစပ္ ရိုက္ခံခဲ့ရသည္။

Read more: ပတ္ျမန္မာ ဘဏ္အေသးစားေငြေခ်းလုပ္ငန္းမွ ၀န္ထမ္းတစ္ဦး ပိုက္ဆံလုယက္ခံရၿပီး ဓားထိုးခံရ

ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ အေၾကာင္းမဲ့ ရိုက္ႏွက္မႈေၾကာင့္ ေဒသခံ တစ္ဦး (၇) ရက္ သတိလစ္ၿပီးေနာက္ ေသဆုံး

Print
Category: News
Published Date
Written by Admin Hits: 88

 

မတ္လ ၁ ရက္ေန႔ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္

ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၂၃ ရက္ေန႔ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္တြင္ နမ့္ဆန္ၿမိဳ႕နယ္ ဟိုမိန္းေက်းရြာတြင္ ေနထိုင္ေသာ ဦးအိုက္ေဆာင္သည္ ရြာတြင္းရွိ ေနအိမ္တအိမ္တြင္ အမ်ိဳးသမီးငယ္တစ္ဦးမွ ငိုယိုေနသည္ကို ေတြ႔၍ ဘာေၾကာင့္ ငိုေနသည္ကို လွမ္းေမးျမန္းေနစဥ္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ တပ္မ (၈၈)မွ တပ္သားတစ္ဦးသည္ ဦးအိုက္ေဆာင္အား အေၾကာင္းျပခ်က္ မရွိ ၀ါးလုံးျဖင့္ ရိုက္ႏွက္ခဲ့ေသာေၾကာင့္ (၇) ရက္လုံး သတိလစ္ကာ လားရွိဳးျပည့္သူ႔ေဆးရုံသို႔ လာေရာက္ကုသမႈခံယူၿပီး ယေန႔ မတ္လ ၁ ရက္၊ ေန႔လည္ ၁၁ နာရီ၀န္းက်င္တြင္ ေသဆုံးသြားခဲ့သည္။

Read more: ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ အေၾကာင္းမဲ့ ရိုက္ႏွက္မႈေၾကာင့္ ေဒသခံ တစ္ဦး (၇) ရက္ သတိလစ္ၿပီးေနာက္ ေသဆုံး

မူးယစ္ေဆး၀ါးၾကားက ဒုကၡသံ
လစ္လ်ဴ႐ႈ႕ခံဘဝမ်ား

PWO အေၾကာင္း

PWO-Logo

 ပေလာင္အမ်ဳိးသမီးအစည္းအရံုးကို အမ်ဳိးသမီးမ်ားအား ပညာေပးရန္ႏွင့္ စြမ္းရည္ျမွင့္တင္ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ ရည္ရြယ္ဖြဲ႔စည္းျခင္းျဖစ္ပါသည္။ သို႔မွသာလွ်င္ သူတို႔၏ ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင့္ကို ပိုမိုခုိင္မာစြာ က်င့္သံုးလာႏုိင္ၿပီး လူမႈအဖြဲ႔အစည္းအတြင္း တန္းတူရည္တူပါ၀င္ေဆာင္ရြက္လာႏုိင္ေစရန္ျဖစ္ပါသည္။

Read More...

ေနာက္ခံသမုိင္း

မြန္ဂိုလြဳိက္လူမ်ဳိးႏြယ္ႀကီး၏ မူရင္းေဒသမွ အာရွတုိက္တြင္ အမ်ားဆုံးေနထိုင္ၾကၿပီး အထူးသျဖင့္ အာရွတုိက္ ေျမာက္ပုိင္း၊ အလယ္ပုိင္း၊ အေရွ႔ပုိင္းႏွင့္ အေရွ႔ေတာင္ပုိင္းတုိ႔၌ ပ်ံ့ႏွံ႔ေနထုိင္ၾကသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဗီယက္နမ္၊ ခမာ၊ မြန္၊ ဝ၊ ပေလာင္ (ရိအာန္) မု႑၊ ဆန္သာလ္၊ ခါဆီစေသာ လူမ်ဳိးတို႔သည္ မြန္ခမာအႏြယ္္မွ ေပါက္ဖြားလာေသာ

Read More...

မိုင္းအိုက္ပန္း(ခ) ကိုျမေမာင္

 မိုင္းအိုက္ပန္း(ခ) ကိုျမေမာင္    ၁၉၆၂-၂ဝဝ၂ ၇၁ ဦးေျမာက္ အက်ဥ္းေထာင္အတြင္း ေသဆံုးရသူႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားရဲေဘာ္ မိုင္းအိုက္ပန္းသည္ ၁၉၈၄ ခုႏွစ္တြင္ ပေလာင္ျပည္နယ္ လြတ္ေျမာက္ေရးပါတီ အဖြဲ႔ဝင္တစ္ဦးအျဖစ္ စတင္ ပါဝင္လာခဲ့ပါသည္။ ၁၉၈၆ ခုႏွစ္တြင္ ကရင္အမ်ဳိးသားအစည္းအရုံး မာနယ္ပေလာဌာနခ်ဴပ္ရွိ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီတပ္ေပါင္းစု (မဒတ) ဗဟိုဌာနခ်ဴပ္ရုံးသို႔ ပေလာင္ျပည္နယ္လြတ္ေျမာက္ေရးပါတီ၏ ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ေစလႊတ္ျခင္းခံခဲ့ရပါသည္။

Read more...