အစိုးရတပ္မေတာ္ တပ္မ (၈၈) မွ ေဒသခံ ရြာသားမ်ား၏ပစၥည္းမ်ားကိုအတင္းအဓၶမ လုယူေန

Print
Category: News
Published Date
Written by Admin Hits: 64
ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၆ ရက္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္
ေက်ာက္မဲၿမိဳ႕နယ္ ၊ ပန္ေလာ႔ေက်းရြာႏွင္႔ ကြမ္းစလန္းေက်းရြာလမ္းခြဲတြင္အစိုးရတပ္မေတာ္ႏွင္႔ တအာင္းလြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္အၾကား ၂၀၁၇ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၄ရက္ေန႔တြင္တိုက္ပြဲျဖစ္ ပြားခဲ႔ပါသည္။

Read more: အစိုးရတပ္မေတာ္ တပ္မ (၈၈) မွ ေဒသခံ ရြာသားမ်ား၏ပစၥည္းမ်ားကိုအတင္းအဓၶမ လုယူေန

လက္နက္ႀကီးပစ္ခတ္ျခင္းေၾကာင့္ ရြာခံတစ္ဦး ထိခိုက္ဒဏ္ရာရ

Print
Category: News
Published Date
Written by Admin Hits: 30
ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၁၅ရက္၊ ၂၀၁၇ခုႏွစ္
ကြတ္ခိုင္ၿမိဳ႕နယ္၊ မန္နိမ္ေက်းရြာအုပ္စု ေအမ္းေလ့ာရြာတြင္ ယေန႔ နံနက္ ၅:၃၀ ၀န္းက်င္တြင္ လက္နက္ႀကီးေပါက္ကြဲရာမွ ေဒၚေရႊစိန္ (၆၄)ႏွစ္၏ ညာဘက္ဒူးေအာက္ က်ည္စထိမွန္ကာ ခြဲစိပ္ခန္း၀င္ရသည္အထိ ဒဏ္ရာျပင္းသည္ဟု သိရသည္။

Read more: လက္နက္ႀကီးပစ္ခတ္ျခင္းေၾကာင့္ ရြာခံတစ္ဦး ထိခိုက္ဒဏ္ရာရ

အစိုးရတပ္မေတာ္မွလက္နက္ႀကီးရမ္းပစ္မႈေၾကာင္႔ေဒသခံျပည္သူတစ္ဦးထိ

Print
Category: News
Published Date
Written by Admin Hits: 32


ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁ ရက္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္

ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း နမ္႔ခမ္းၿမိဳ႔တြင္ အေျခခ်ေနထိုင္ေသာ အစိုးရတပ္မေတာ္မွ ၂၀၁၇ ဇန္နာ၀ါရီ ၂၈ ရက္ေန႔တြင္လက္နက္ႀကီးရမ္းပစ္ရာမွ မန္လုံေဒသခံအမ်ဳိးသမီးတစ္ဦးထိသည္ဟုသိရသည္။ အစိုးရတပ္မေတာ္သည္ ဖာလင္ရြာအတြင္းမွာ တအာင္းအမ်ဳိးသားလြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္ရွိေနသည္ကို သံသယရွိေသာေၾကာင္႔ပစ္ခတ္ျခင္းျဖစ္သည္ဟုေဒသခံရြာသားမ်ားကေျပာၾကသည္။

Read more: အစိုးရတပ္မေတာ္မွလက္နက္ႀကီးရမ္းပစ္မႈေၾကာင္႔ေဒသခံျပည္သူတစ္ဦးထိ

မူးယစ္ေဆး၀ါးၾကားက ဒုကၡသံ
လစ္လ်ဴ႐ႈ႕ခံဘဝမ်ား

PWO အေၾကာင္း

PWO-Logo

 ပေလာင္အမ်ဳိးသမီးအစည္းအရံုးကို အမ်ဳိးသမီးမ်ားအား ပညာေပးရန္ႏွင့္ စြမ္းရည္ျမွင့္တင္ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ ရည္ရြယ္ဖြဲ႔စည္းျခင္းျဖစ္ပါသည္။ သို႔မွသာလွ်င္ သူတို႔၏ ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင့္ကို ပိုမိုခုိင္မာစြာ က်င့္သံုးလာႏုိင္ၿပီး လူမႈအဖြဲ႔အစည္းအတြင္း တန္းတူရည္တူပါ၀င္ေဆာင္ရြက္လာႏုိင္ေစရန္ျဖစ္ပါသည္။

Read More...

ေနာက္ခံသမုိင္း

မြန္ဂိုလြဳိက္လူမ်ဳိးႏြယ္ႀကီး၏ မူရင္းေဒသမွ အာရွတုိက္တြင္ အမ်ားဆုံးေနထိုင္ၾကၿပီး အထူးသျဖင့္ အာရွတုိက္ ေျမာက္ပုိင္း၊ အလယ္ပုိင္း၊ အေရွ႔ပုိင္းႏွင့္ အေရွ႔ေတာင္ပုိင္းတုိ႔၌ ပ်ံ့ႏွံ႔ေနထုိင္ၾကသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဗီယက္နမ္၊ ခမာ၊ မြန္၊ ဝ၊ ပေလာင္ (ရိအာန္) မု႑၊ ဆန္သာလ္၊ ခါဆီစေသာ လူမ်ဳိးတို႔သည္ မြန္ခမာအႏြယ္္မွ ေပါက္ဖြားလာေသာ

Read More...

မိုင္းအိုက္ပန္း(ခ) ကိုျမေမာင္

 မိုင္းအိုက္ပန္း(ခ) ကိုျမေမာင္    ၁၉၆၂-၂ဝဝ၂ ၇၁ ဦးေျမာက္ အက်ဥ္းေထာင္အတြင္း ေသဆံုးရသူႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားရဲေဘာ္ မိုင္းအိုက္ပန္းသည္ ၁၉၈၄ ခုႏွစ္တြင္ ပေလာင္ျပည္နယ္ လြတ္ေျမာက္ေရးပါတီ အဖြဲ႔ဝင္တစ္ဦးအျဖစ္ စတင္ ပါဝင္လာခဲ့ပါသည္။ ၁၉၈၆ ခုႏွစ္တြင္ ကရင္အမ်ဳိးသားအစည္းအရုံး မာနယ္ပေလာဌာနခ်ဴပ္ရွိ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီတပ္ေပါင္းစု (မဒတ) ဗဟိုဌာနခ်ဴပ္ရုံးသို႔ ပေလာင္ျပည္နယ္လြတ္ေျမာက္ေရးပါတီ၏ ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ေစလႊတ္ျခင္းခံခဲ့ရပါသည္။

Read more...