အစိုးရတပ္မေတာ္မွလက္နက္ႀကီးရမ္းပစ္မႈေၾကာင္႔ေဒသခံျပည္သူတစ္ဦးထိ

Print
Category: News
Published Date
Written by Admin Hits: 42


ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁ ရက္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္

ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း နမ္႔ခမ္းၿမိဳ႔တြင္ အေျခခ်ေနထိုင္ေသာ အစိုးရတပ္မေတာ္မွ ၂၀၁၇ ဇန္နာ၀ါရီ ၂၈ ရက္ေန႔တြင္လက္နက္ႀကီးရမ္းပစ္ရာမွ မန္လုံေဒသခံအမ်ဳိးသမီးတစ္ဦးထိသည္ဟုသိရသည္။ အစိုးရတပ္မေတာ္သည္ ဖာလင္ရြာအတြင္းမွာ တအာင္းအမ်ဳိးသားလြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္ရွိေနသည္ကို သံသယရွိေသာေၾကာင္႔ပစ္ခတ္ျခင္းျဖစ္သည္ဟုေဒသခံရြာသားမ်ားကေျပာၾကသည္။

Read more: အစိုးရတပ္မေတာ္မွလက္နက္ႀကီးရမ္းပစ္မႈေၾကာင္႔ေဒသခံျပည္သူတစ္ဦးထိ

အစိုးရတပ္မေတာ္မွ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းပိုင္ပစၥည္း ႏွင့္ ေဒသခံရြာသားမ်ား၏ပစၥည္းမ်ားကို အတင္းအဓၶမသိမ္း ယူေန

Print
Category: News
Published Date
Written by Admin Hits: 43


ေဖေဖာ္၀ါရီ၊ (၁) ရက္၊ ၂၀၁၇ခုႏွစ္ 

တအာင္း(ပေလာင္) ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင္႔ရေဒသ၊ နမ္႔ဆန္ၿမိဳ႕နယ္၊ အေနာက္ကင္းေက်းရြာတြင္ ၂၀၁၇ ဇန္န၀ါရီလ (၁၀)ရက္ေန႔ နံနက္ ၁၀း၄၅မိနစ္မွ ၁၂း၅၀ မိနစ္အထိ အစိုးရတပ္မေတာ္တပ္မ (၈၈) ႏွင့္ တအာင္းအမ်ဳိးသား လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္အၾကား တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားကာအစိုးရတပ္မေတာ္ဘက္မွ ပစ္ခတ္လာေသာ လက္နက္ႀကီးေၾကာင့္ ေစတီကို ထိမွန္ပ်က္ဆီးခဲ့သည္။ မည္သည့္အဖြဲ႔မွ ပစ္ခတ္သည္ကို ပစ္လာေသာက်ည္ဆံမ်ားမွ ေကာက္ယူစစ္ေဆးကာအစိုးရတပ္မေတာ္ဘက္မွ အသုံးျပဳသည့္ က်ည္ဆံျဖစ္သည္ဟု ေဒသခံအခ်ဳိ႕က ယူဆၾကသည္။ 

Read more: အစိုးရတပ္မေတာ္မွ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းပိုင္ပစၥည္း ႏွင့္ ေဒသခံရြာသားမ်ား၏ပစၥည္းမ်ားကို အတင္းအဓၶမသိမ္း ယူေန

ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ တပ္မ ၉၉ မွ ပန္က်ဳံ (ဟိုနား)ေက်းရြာတြင္ ယာမေဆးျပားေရာင္၀ယ္ေန

Print
Category: News
Published Date
Written by Admin Hits: 38

 

ဇန္န၀ါရီလ ၂၄ရက္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္

ဇန္န၀ါရီ ၂၂ ရက္ေန႔ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္တြင္ ၁၀၅ မိုင္ဘက္ ဖာဖိတ္အုပ္စု ပန္က်ံဳ (ဟိုနား) ေက်းရြာတြင္ ယာမေဆးျပား တစ္ထုတ္ကို ၅ ေသာင္းျဖင့္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ တပ္မ ၉၉ မွ ေရာင္း၀ယ္ေနသည္ဟု သိရသည္။

ေဒသခံတစ္ဦးေျပာခ်က္အရ “ ဗမာစစ္သားေတြ ရြာထဲ၀င္လာၿပီး ရြာသားေတြကို ယာမေဆးျပားေရာင္းေပး ေနတယ္၊ တစ္ထုတ္ကို ၅ ေသာင္းနဲ႔ ေရာင္းေပးတယ္၊ မ၀ယ္မေနရေတာ့မဟုတ္ဘူး ဒါေပမဲ့ အခုလို ရြာထဲမွာ လာေရာင္းတာမ်ိဳး မျဖစ္သင့္ဘူး ” ဟုေျပာသည္။

Read more: ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ တပ္မ ၉၉ မွ ပန္က်ဳံ (ဟိုနား)ေက်းရြာတြင္ ယာမေဆးျပားေရာင္၀ယ္ေန

မူးယစ္ေဆး၀ါးၾကားက ဒုကၡသံ
လစ္လ်ဴ႐ႈ႕ခံဘဝမ်ား

PWO အေၾကာင္း

PWO-Logo

 ပေလာင္အမ်ဳိးသမီးအစည္းအရံုးကို အမ်ဳိးသမီးမ်ားအား ပညာေပးရန္ႏွင့္ စြမ္းရည္ျမွင့္တင္ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ ရည္ရြယ္ဖြဲ႔စည္းျခင္းျဖစ္ပါသည္။ သို႔မွသာလွ်င္ သူတို႔၏ ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင့္ကို ပိုမိုခုိင္မာစြာ က်င့္သံုးလာႏုိင္ၿပီး လူမႈအဖြဲ႔အစည္းအတြင္း တန္းတူရည္တူပါ၀င္ေဆာင္ရြက္လာႏုိင္ေစရန္ျဖစ္ပါသည္။

Read More...

ေနာက္ခံသမုိင္း

မြန္ဂိုလြဳိက္လူမ်ဳိးႏြယ္ႀကီး၏ မူရင္းေဒသမွ အာရွတုိက္တြင္ အမ်ားဆုံးေနထိုင္ၾကၿပီး အထူးသျဖင့္ အာရွတုိက္ ေျမာက္ပုိင္း၊ အလယ္ပုိင္း၊ အေရွ႔ပုိင္းႏွင့္ အေရွ႔ေတာင္ပုိင္းတုိ႔၌ ပ်ံ့ႏွံ႔ေနထုိင္ၾကသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဗီယက္နမ္၊ ခမာ၊ မြန္၊ ဝ၊ ပေလာင္ (ရိအာန္) မု႑၊ ဆန္သာလ္၊ ခါဆီစေသာ လူမ်ဳိးတို႔သည္ မြန္ခမာအႏြယ္္မွ ေပါက္ဖြားလာေသာ

Read More...

မိုင္းအိုက္ပန္း(ခ) ကိုျမေမာင္

 မိုင္းအိုက္ပန္း(ခ) ကိုျမေမာင္    ၁၉၆၂-၂ဝဝ၂ ၇၁ ဦးေျမာက္ အက်ဥ္းေထာင္အတြင္း ေသဆံုးရသူႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားရဲေဘာ္ မိုင္းအိုက္ပန္းသည္ ၁၉၈၄ ခုႏွစ္တြင္ ပေလာင္ျပည္နယ္ လြတ္ေျမာက္ေရးပါတီ အဖြဲ႔ဝင္တစ္ဦးအျဖစ္ စတင္ ပါဝင္လာခဲ့ပါသည္။ ၁၉၈၆ ခုႏွစ္တြင္ ကရင္အမ်ဳိးသားအစည္းအရုံး မာနယ္ပေလာဌာနခ်ဴပ္ရွိ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီတပ္ေပါင္းစု (မဒတ) ဗဟိုဌာနခ်ဴပ္ရုံးသို႔ ပေလာင္ျပည္နယ္လြတ္ေျမာက္ေရးပါတီ၏ ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ေစလႊတ္ျခင္းခံခဲ့ရပါသည္။

Read more...