အစိုးရတပ္မေတာ္မွ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းပိုင္ပစၥည္း ႏွင့္ ေဒသခံရြာသားမ်ား၏ပစၥည္းမ်ားကို အတင္းအဓၶမသိမ္း ယူေန

Print
Category: News
Published Date
Written by Admin Hits: 35


ေဖေဖာ္၀ါရီ၊ (၁) ရက္၊ ၂၀၁၇ခုႏွစ္ 

တအာင္း(ပေလာင္) ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင္႔ရေဒသ၊ နမ္႔ဆန္ၿမိဳ႕နယ္၊ အေနာက္ကင္းေက်းရြာတြင္ ၂၀၁၇ ဇန္န၀ါရီလ (၁၀)ရက္ေန႔ နံနက္ ၁၀း၄၅မိနစ္မွ ၁၂း၅၀ မိနစ္အထိ အစိုးရတပ္မေတာ္တပ္မ (၈၈) ႏွင့္ တအာင္းအမ်ဳိးသား လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္အၾကား တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားကာအစိုးရတပ္မေတာ္ဘက္မွ ပစ္ခတ္လာေသာ လက္နက္ႀကီးေၾကာင့္ ေစတီကို ထိမွန္ပ်က္ဆီးခဲ့သည္။ မည္သည့္အဖြဲ႔မွ ပစ္ခတ္သည္ကို ပစ္လာေသာက်ည္ဆံမ်ားမွ ေကာက္ယူစစ္ေဆးကာအစိုးရတပ္မေတာ္ဘက္မွ အသုံးျပဳသည့္ က်ည္ဆံျဖစ္သည္ဟု ေဒသခံအခ်ဳိ႕က ယူဆၾကသည္။ 

Read more: အစိုးရတပ္မေတာ္မွ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းပိုင္ပစၥည္း ႏွင့္ ေဒသခံရြာသားမ်ား၏ပစၥည္းမ်ားကို အတင္းအဓၶမသိမ္း ယူေန

ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ တပ္မ ၉၉ မွ ပန္က်ဳံ (ဟိုနား)ေက်းရြာတြင္ ယာမေဆးျပားေရာင္၀ယ္ေန

Print
Category: News
Published Date
Written by Admin Hits: 35

 

ဇန္န၀ါရီလ ၂၄ရက္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္

ဇန္န၀ါရီ ၂၂ ရက္ေန႔ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္တြင္ ၁၀၅ မိုင္ဘက္ ဖာဖိတ္အုပ္စု ပန္က်ံဳ (ဟိုနား) ေက်းရြာတြင္ ယာမေဆးျပား တစ္ထုတ္ကို ၅ ေသာင္းျဖင့္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ တပ္မ ၉၉ မွ ေရာင္း၀ယ္ေနသည္ဟု သိရသည္။

ေဒသခံတစ္ဦးေျပာခ်က္အရ “ ဗမာစစ္သားေတြ ရြာထဲ၀င္လာၿပီး ရြာသားေတြကို ယာမေဆးျပားေရာင္းေပး ေနတယ္၊ တစ္ထုတ္ကို ၅ ေသာင္းနဲ႔ ေရာင္းေပးတယ္၊ မ၀ယ္မေနရေတာ့မဟုတ္ဘူး ဒါေပမဲ့ အခုလို ရြာထဲမွာ လာေရာင္းတာမ်ိဳး မျဖစ္သင့္ဘူး ” ဟုေျပာသည္။

Read more: ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ တပ္မ ၉၉ မွ ပန္က်ဳံ (ဟိုနား)ေက်းရြာတြင္ ယာမေဆးျပားေရာင္၀ယ္ေန

ျမန္မာ့တပ္မေတာ္မွ ဟူမန္းရြာသား ၁ ဦးအား ေသနတ္ျဖင့္ ပစ္သတ္ၿပီး ၂ ဦးကို ဆက္လက္ဖမ္ဆီးခ်ဳပ္ေႏွာင္

Print
Category: News
Published Date
Written by Admin Hits: 41

 

ဇန္န၀ါရီလ ၂၃ ရက္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္

ဇန္န၀ါရီလ ၂၁ ရက္ေန႔ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္တြင္ နမ့္ဆန္ၿမိဳ႕နယ္ ဟူမန္းအုပ္စု ဟူမန္းေက်းရြာတြင္ ေနထိုင္ေသာ ရြာသား ၃ ဦးအား ျမန္မာ့တပ္မေတာ္မွ ဖမ္းဆီးခ်ဳပ္ေႏွာင္ကာ ၁ ဦးကို ေသနတ္ျဖင့္ ပစ္သတ္ၿပီး က်န္ ၂ ဦးအား ဆက္လက္ခ်ဳပ္ေႏွာင္ကာ ညွင္းပန္းႏွိပ္စက္သည္ဟု သိရသည္။

ေဒသခံတစ္ဦးေျပာခ်က္အရ “ သူတို႔ ၃ ဦးက အလုပ္လုပ္ၿပီး ျပန္လာၾကတယ္၊ လမ္းခုလတ္တေနရာ ေရာက္ေတာ့ ဗမာစစ္သားေတြကို ေတြ႔ေတာ့ ေၾကာက္လန္႔ၿပီး ထြက္ေျပးဖို႔လုပ္တာနဲ႔ တစ္ေယာက္ ပစ္သတ္ ခံရတယ္၊ က်န္တဲ့ ၂ ဦးကိုေတာ့ ရိုက္ႏွက္ၿပီး ကုန္းသာရြာဘက္ကို ဖမ္းသြားတယ္၊ ယခုခ်ိန္ထိ ဘယ္သူနဲ႔မွ ေတြ႔ခြင့္မေပးဘူး” ဟုေျပာသည္။

ဖမ္းဆီးခံရသည့္ ရြာသား ၂ ဦးမွာ အိုက္ေဆြႏွင့္ ေက်ာ္ေအးျဖစ္ၿပီး ေသဆုံးသြားသည့္ ရြာသားမွာ အိုက္ေအး ျဖစ္သည္ဟု သိရသည္။ က်န္ရွိေနသည့္ ရြာသား ၂ ဦးကို မည္သည့္အေၾကာင္းျပခ်က္ျဖင့္ ဆက္လက္ဖမ္းဆီး ထားသည္ကို မသိရေသးေပ။

ထို႔အျပင္ နမ့္ဆန္ၿမိဳ႕နယ္ အာရမ္းေက်းရြာတြင္လည္း ဇန္န၀ါရီ ၂၂ ရက္ေန႔တြင္ လက္နက္ကိုင္ၿပီး ယူနီေဖာင္း မပါဘဲ လူဦးေရ ၁၇ ဦးခန္႔သည္ အရပ္၀တ္ျဖင့္သာ ေရာက္လာေသာေၾကာင့္ ရြာသူရြာသားမ်ားမွ ထိတ္လန္႔ ျဖစ္ပြားကာ အလုပ္သြားရန္ ေၾကာက္လန္႔ ေနသည္ဟု ထပ္မံသိရသည္။ ထိုအရပ္၀တ္ျဖင့္ ေရာက္လာေသာ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔အား ရြာသား တခ်ိဳ႕မွ ဘယ္အဖြဲ႔လဲဟု ေမးျမန္းၾကည့္ရာ ထိုလူအုပ္စုမွ နမ့္ဆန္ကုန္းတပ္ဟု ျပန္ေျဖခဲ့သည္ဟု တအာင္းအမ်ိဳးသမီးအဖြဲ႔အစည္းထံ ေျပာသည္။

အေသးစိတ္အား ဆက္လက္စုံစမ္းသြားမည္။

 

မွတ္တမ္းႏွင့္ သုေတသနဌာန
တအာင္းအမ်ိဳးသမီး အဖြဲ႔အစည္း

မူးယစ္ေဆး၀ါးၾကားက ဒုကၡသံ
လစ္လ်ဴ႐ႈ႕ခံဘဝမ်ား

PWO အေၾကာင္း

PWO-Logo

 ပေလာင္အမ်ဳိးသမီးအစည္းအရံုးကို အမ်ဳိးသမီးမ်ားအား ပညာေပးရန္ႏွင့္ စြမ္းရည္ျမွင့္တင္ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ ရည္ရြယ္ဖြဲ႔စည္းျခင္းျဖစ္ပါသည္။ သို႔မွသာလွ်င္ သူတို႔၏ ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင့္ကို ပိုမိုခုိင္မာစြာ က်င့္သံုးလာႏုိင္ၿပီး လူမႈအဖြဲ႔အစည္းအတြင္း တန္းတူရည္တူပါ၀င္ေဆာင္ရြက္လာႏုိင္ေစရန္ျဖစ္ပါသည္။

Read More...

ေနာက္ခံသမုိင္း

မြန္ဂိုလြဳိက္လူမ်ဳိးႏြယ္ႀကီး၏ မူရင္းေဒသမွ အာရွတုိက္တြင္ အမ်ားဆုံးေနထိုင္ၾကၿပီး အထူးသျဖင့္ အာရွတုိက္ ေျမာက္ပုိင္း၊ အလယ္ပုိင္း၊ အေရွ႔ပုိင္းႏွင့္ အေရွ႔ေတာင္ပုိင္းတုိ႔၌ ပ်ံ့ႏွံ႔ေနထုိင္ၾကသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဗီယက္နမ္၊ ခမာ၊ မြန္၊ ဝ၊ ပေလာင္ (ရိအာန္) မု႑၊ ဆန္သာလ္၊ ခါဆီစေသာ လူမ်ဳိးတို႔သည္ မြန္ခမာအႏြယ္္မွ ေပါက္ဖြားလာေသာ

Read More...

မိုင္းအိုက္ပန္း(ခ) ကိုျမေမာင္

 မိုင္းအိုက္ပန္း(ခ) ကိုျမေမာင္    ၁၉၆၂-၂ဝဝ၂ ၇၁ ဦးေျမာက္ အက်ဥ္းေထာင္အတြင္း ေသဆံုးရသူႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားရဲေဘာ္ မိုင္းအိုက္ပန္းသည္ ၁၉၈၄ ခုႏွစ္တြင္ ပေလာင္ျပည္နယ္ လြတ္ေျမာက္ေရးပါတီ အဖြဲ႔ဝင္တစ္ဦးအျဖစ္ စတင္ ပါဝင္လာခဲ့ပါသည္။ ၁၉၈၆ ခုႏွစ္တြင္ ကရင္အမ်ဳိးသားအစည္းအရုံး မာနယ္ပေလာဌာနခ်ဴပ္ရွိ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီတပ္ေပါင္းစု (မဒတ) ဗဟိုဌာနခ်ဴပ္ရုံးသို႔ ပေလာင္ျပည္နယ္လြတ္ေျမာက္ေရးပါတီ၏ ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ေစလႊတ္ျခင္းခံခဲ့ရပါသည္။

Read more...