ရွမ္းျပည္နယ္ရွိ ေစာ္ဘြားမ်ား သမိုင္းအဆက္ဆက္

တအာင္း(ပေလာင္)လူမ်ိဳးတုိ႔သည္ အဦးအစ၌ အိႏိၵယျပည္ေျမာက္ပိုင္း မစ်ၨိမေဒသက သမၼတိုင္းတြင္ ေနထိုင္ခဲ့ၾကသည္။ လူဦးေရမ်ားျပားလာေသာအခါ အုပ္စုလိုက္ဖြဲ႔ကာ ေရၾကည္ရာ ျမက္ႏုရာသို႔ လိုက္လံရွာေဖြ၍ မြန္ဂိုကုန္းျမင့္ ေဒသမွတဆင့္ မရုတ္ျပည္ယူနန္ရွိ မွိဳင္ေမာ၀္ေခၚ (ေရြသြားႏိုင္ငံ)သို႔ ေရာက္ရွိေနထိုင္ၾကသည္။ ေရွးက တန္းမင္းဆက္ဘီစီ (၆၁၈-၉၀၇) လက္ထက္တြင္ ေရြလီ ျမစ္၀ွမ္းေဒသကို ခ်င္ခ်ီ(သို႔) ေရြသြားႏိုင္ငံ(သို႔) မွိဳင္ေမာ၀္ ေဒသဟု ေခၚဆိုစမွတ္ျပဳခဲ့ၾကသည္။

ယခုသွ်မ္းအေခၚ ယုန္ခ်န္ ေခၚ ခိုင္နန္အရပ္မ်ားတြင္ ေနထိုင္ၾကသူမ်ားသည္ လွပတင့္တယ္ရန္ အလိုငွာ ေရြျပားကို သြားတြင္ တပ္ဆင္ေလ့ရွိသူ မ်ား ေန ထိုင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္၊ သြားတြင္ ေရြသြားတပ္ဆင္ၿပီးမွသာ ဧည့္ပရိတ္သတ္မ်ားကို ႀကိဳဆိုဧည့္ခံေလ့ရွိသည္။ ထိုအေလ့အထရွိသူမ်ားကို မူလ အားျဖင့္ ၾသစထရစ္ ဘာသာစကားေျပာသူမ်ားက (ေပၚေလာင္)ေခၚ (ပေလာင္ရိအာင္း)၊ ၀တို႔ အႏြယ္အဆက္မ်ားဟုေခၚခဲ့ၾကသည္။

ေရွ႕က မွိဳင္ေမာ၀္ၿမိဳ႕ေဟာင္းေနရာတြင္ ေနာင္ဆာင္၊ ေနာင္ခံမ္၊ ေနာင္ငိုင္၊ ေနာင္ေပက္ဟူသည့္ နန္းေတာ္မ်ား ရွိခဲ့ရာ ေနာင္ဆာင္တြင္ စစ္၀ု၀္ဘုရင္ ထီးနန္းစံျမင္းခဲ့၏၊ ထိုေနာင္ဆာင္သည္ ေရြလီျမစ္ကမ္းနံေဘးတြင္ တည္ရွိသည္၊ အခ်ိဳ႕ေသာ နန္းတိုင္မ်ားကို ေက်ာက္တိုင္ျဖင့္ စိုက္ထူထား သည္ဟု သိရွိရသည္၊ ထိုေနရာကို ေရွးအခါက က်ယ္ေကာင္ဟုလည္း ေခၚဆိုၾကသည္။

လူအင္အားေပါင္းေလးေထာင္ေက်ာ္ခန္႔ရွိေသာ တအာင္းလူမ်ိဳးႏြယ္တို႔သည္ အိႏၵိယျပည္ေျမာက္ပိုင္း မစၨ်ိမေဒသက သမၼီရတိုင္းမွ တရုတ္ျပည္အလယ္ ပိုင္း အရပ္ေဒသသို႔ ေရၾကည္ရာ၊ ျမက္ႏုရာလိုက္ ေျပာင္းေရြ႕ေနထိုင္ၾကရာမွ တရုတ္ျပည္ေတာင္ပိုင္းႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံေျမာက္ပိုင္း ပူတာအို အၾကားတြင္ ရွိေသာ ေရွ႕ကနမ့္ဆန္ၿမိဳ႕ေဟာင္းဟု ေခၚဆိုသမုတ္ၾကသည္႔ အရပ္ေဒသတြင္ လာေရာက္ေနထိုင္ ခဲ့ၾကသည္၊ ခူန္ေကာသည္ လက္ရုံးရည္ ႏွလုံး ရည္ႏွင့္ ျပည့္စုံသတိရွိျခင္း၊ ေတာရိုင္းတိရိစာၦန္မ်ားရန္ကို ကာကြယ္ေပးႏိုင္ေသာ ေလးျမွားပစ္သည့္ အတတ္ပညာကိုလည္း ကြ်မ္းက်င္ တတ္ေျမာက္ျခင္းေၾကာင့္ လူထုအေပါင္းက ၾကည္ညိဳေလးစားၾကသည္။ ေစာ္ဘြားႀကီး ခူန္ေကာသည္ မိမိပိုင္နယ္အတြင္းတြင္ အေျခြအရံ မပါဘဲ တစ္ဦးတည္း ျမင္းစီးေတာကစားထြက္ေတာ္မူေလ့ရွိသည္။

ထိုအခ်ိန္၌ တရုတ္ျပည္ယူနန္နယ္ကို အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့ေသာ စစ္ပု၀္ဘုရင္တြင္ အလြန္လွပတင့္တယ္ သိမ္ေမြ႔ေသာ အီထိကညာအမည္ရွိ သမီးေတာ္တစ္ပါး ရွိေလသည္၊ တရုတ္ဘုရင္စစ္၀ု၀္သည္ ေစာ္ဘြားႀကီး ခူန္ေကာကို ခူန္ေကာ ေနာ၀ံင္ဟူေသာ ဘြဲ႔ကိုေပးအပ္ၿပီး သမီးေတာ္ႏွင့္ ထိမ္းျမားေပး အပ္ခဲ့ သည္၊ ေစာ္ဘြားႀကီး ခူန္ေကာသည္ ဘိသိက္မဂၤလာခံယူၿပီးေနာက္ မိမိေနရပ္ေဒသဘက္သို႔ အီထိကညာကို တစ္ပါးေခၚေဆာင္ခဲ့ေလသည္၊ ကာလအတန္ၾကာေသာအခါ သားေတာ္အႀကီး အအာ၊ ဒုတိယသားေတာ္အညီ၊ တတိယသားေတာ္အဆာမ္၊ စတုတၳသားေတာ္ အယာည္ဟူေသာ သားေတာ္ ေလးပါး ထြန္းကားခဲ့သည္၊

ထို႔ေနာက္ ထိုအရပ္ေဒသတြင္ သဘာ၀ရာသီဥတုေဖာက္ျပန္၍ လူတို႔သည္ အနာေရာဂါက်ေရာက္ ေသာေၾကာင့္ အေသအေပ်ာက္မ်ားခဲ့ၾကသည္၊ ထို အခ်ိန္တြင္ ေစာ္ဘြားႀကီး ခူန္ေကာေနာ္၀ံင္ သည္လည္း ကိုယ္လက္မအီ မသာျဖစ္၍ ရုတ္တရက္ နတ္ရြာစံသြားခဲ့သည္၊ ထို႔ေနာက္ ျပည္ သူ ျပည္သားတို႔သည္ အေသအေပ်ာက္ မ်ားသျဖင့္ ထိုအရပ္ေဒသတြင္ ဆက္လက္မေနလိုေသာေၾကာင့္ လူဦးေရ (၄၀၀၀)ေက်ာ္ရွိေသာ ျပည္သူျပည္ သားတို႔သည္ ညွိႏွိဳင္းတိုင္ပင္ၾကၿပီး အျခားအရပ္ေဒသတို႔ သြား၍ ၿမိဳ႕သစ္တည္ေထာာင္ရန္ အစီအစဥ္ရွိသည္၊ ၎ေနာက္ တရုတ္ျပည္ရွိ ၿမိဳ႕ေဟာင္းကို စြန္႔လြတ္၍ ျမန္မာႏိုင္ငံေျမာက္ပိုင္း အရပ္ေဒသသို႔ ထြက္ခြာခဲ့ၾကသည္၊ ထိုမွတဆင့္ ခရီးဆက္လက္၍ သြားၾကရာ ေလါည္မူင္မိုင္ခု(ေခၚ) သံခေမာက္ေ တာင္သို႔ မင္းသားေလးပါးႏွင့္အတူတူ အင္အား ေလးေထာင္ေက်ာ္ရွိေသာ အေျခြအရတို႔သည္ ေလါည္မူင္မိုင္(ေခၚ) သံခေမာက္ေတာင္အရပ္ သို႔ ေရာက္ၾကေသာအခါ ေနရာေရြးၿပီး ေခတၱစခန္း အနားယူၾက၏။ သုံးလၾကာၿပီးေနာက္ မင္းသားေလး တို႔သည္ ၿမိဳ႕သစ္နန္းသစ္တည္ ရန္ ေလါည္မူင္မိုင္ေတာင္ထိပ္သို႔တက္ၾကၿပီး မိမိႀကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ ေဒသကို ေရြးခ်ယ္ၾကသည္၊ အသက္ႀကီးသူမ်ားအား ရိုေသေလးစားေသာအားျဖင့္ ႀကီးစဥ္ငယ္လိုက္ ေရြးခ်ယ္စရာ အကိုႀကီး အအာည္က အေရွ႕အရပ္မိုင္ယဥ္ေႏွာင္မွ သႏၷီသို႔ ေျပာင္းေရြ႕နန္းစိုက္ခဲ့သည္၊ အညီက အေနာက္အရပ္ရွိ မွိဳင္ကြာင္က်ယ္ေကာင္ေဒသသို႔လည္းေကာင္း၊ အဆာမ္က ေတာင္အရပ္ရွိ ေလါည္လိုင္(ယခု) နမ့္ဆန္သို႔လည္းေကာင္း၊ အယာည္က အေနာက္ေျမာက္ေဒသသို႔ လည္းေကာင္း အသီးသီးေရြးခ်ယ္လုိက္သည္၊ တအာင္းတို႔သည္ ေလါည္မူင္မွ မွဳင္ယဥ္ကိုလည္းေကာင္း၊ မွိဳင္ယဥ္မွ တဆင့္ သိႏၷီေဒသသို႔ ေရာက္လာသည္၊ ထိုၿမိဳ႕ကို ရွမ္းဘာသာျဖင့္ ဆဲန္၀ီဟုေခၚၾကသည္၊ သို႔ျဖစ္ပါ၍ (ဆဲန္၀ီတဲ၀ံန္း ပိွဳက္မိုင္ ဆိူက္ပအံမ္ယစ္လည္း)ဟု ဆိုရိုးစကားရွိၾကသည္။

အညီတို႔သည္ ေလါည္မုင္မွိဳင္မွ ေနာက္ဘက္ေဒသဘက္သို႔ ထြက္ခြာၾကရာတြင္ ရမ၀တီ ေလါည္ဟာင္းစါင္သို႔ ေရာက္ၾကၿပီး ေတာင္ကညာေနရာတြင္ ၿမိဳ႕သစ္တည္ေထာင္ေလသည္။ ထိုၿမိဳ႕ကို ေစာ္ဘြားႀကီး ေလါည္ဆဲလက္ထက္တြင္ ေအဒီ (၁၂၇၂) ခုႏွစ္ အညံ့ခံသျဖင့္ ျမန္မာဘုရင္မွ ၀၊ တအာင္း ပေလာင္ေဒသမ်ားသို႔ လာေရာက္တိုက္ခိုက္၍ ေခါင္းေဆာင္အခ်ိဳ႕ကို ဖမ္းယူခဲ့သည္၊ ယင္းကို ပီကင္းရွိ ဘုရင္သိရွိေအာင္ အစီရင္ခံရသည္၊ ခရစ္ (၁၂၇၂) မတ္လ (၃)ရက္ေန႔တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ တရုတ္သံအမတ္(၃)ဦးကို ေစလြတ္ခဲ့သည္၊ ျမန္မာဘုရင္က ဖမ္းဆီးမိေသာ ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ တရုတ္သံအမတ္(၃)ဦးကို ေစလြတ္ခဲ့သည္၊ ျမန္မာဘုရင္က ဖမ္းဆီးမိေသာ ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ တရုတ္သံအမတ္ကို ကြပ္မ်က္လိုက္ ၿပီး ေရြ သြားႏိုင္ငံသို႔ (၁၂၇၇) ခုႏွစ္ ဧၿပီလအတြင္း ခ်ီတက္ တိုက္ခိုက္ခဲ့ပါသည္။ ျမန္မာတပ္ႏွင့္ ဘာလီတပ္တို႔ ျမစ္ငယ္ တစ္ခု ကမ္းပါး၌ ဆုံမိ ၍ ျမန္မာတို႔ အေရးနိမ့္ခဲ့သည္၊ မြန္ ဂိုလ္လည္း (၁၂၈၁) ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလအတြင္း လာေရာက္ တိုက္ခိုက္ပါေတာ့သည္၊ ဗန္းေမာ္ တစ္ဖက္ျခမ္း တြင္ျဖစ္ ပြားေသာ ေဆာင္ခ်မ္းတိုက္ပြဲတြင္ ျမန္မာတို႔ (၁၂၈၅) အညံ့ခံခဲ့ရသည္။

သွ်င္ဒိသာျပမွတ္သည္ ပီကင္းအထိသြား၍ မြန္ဂိုဧကရာဇ္တို႔ႏွင့္ စစ္ေျပၿငိမ္းေရး စကားဆိုခဲ့သည္၊ သွ်င္ဒိသာျပမွတ္က မိမိတို႔ႏိုင္ငံမွ တရုတ္စစ္သားတို႔ ကို ရုပ္မွသာလွ်င္ ႏိုင္ငံကို ျပန္လည္ထူေထာင္၍ ေကာက္ပင္မ်ား စိုက္ပ်ိဳးႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ သို႔မွသာ တိုင္းျပည္ဖြ႔ံၿဖိဳးသာယာလာႏိုင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထို႔ေၾကာင့္ တရုတ္စစ္သားမ်ားကို ရုပ္သိမ္းေပးေစလိုေၾကာင္း ဧကရာဇ္အားေဟာေျပာ၍ ေအာင္ျမင္ခဲ့ ေၾကာင္းကို မွတ္တမ္းစာေရးသားခဲ့သည္၊ ၎ေနာက္တြင္ မြန္ဂိုႏွင့္ ျမန္မာစစ္ေျပၿငိမ္းေလေတာ့သည္၊ ထိုအခ်ိန္တြင္ ေစာ္ဘြားႀကီး ေလါည္ဆဲင္၏ သားေတာ္ျဖစ္ သူ ေလါည္တိင္ က ေတာင္ပိုင္းနယ္ေခၚ (ေလါည္လိုင္)ကို ဆက္လက္အုပ္ခ်ဳပ္ထီနန္းစိုးစံခဲ့သည္၊ ေလါည္တိင္လက္ထက္မွစ၍ ေစာ္ဘြားႀကီး မင္း ဆက္ေပါင္း (၉၇) ဆက္ရွိသည္ဟု ဆိုၾကသည္။

ေစာ္ဘြားႀကီး (စပ္ေကာဖ) နတ္ရြာစံၿပီး သားေတာ္ႏွစ္ပါးျဖစ္သည့္ စပ္စါမ္ဖႏွင့္ စပ္ဂါမ္ဖ မင္းသားညီေနာင္ ႏွစ္ပါးက ဆက္လက္၍ အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့သည္၊ အင္း၀ဘုရင္အား အခြန္ေတာ္ မဆက္သျဖင့္ စစ္ျဖစ္ပြားခဲ့ရသည္၊ ခရစ္ (၁၄၀၀-၁၃၄၃)တြင္ အင္း၀ဘုရင္က က်ယ္ေကာင္ မွိဳင္ကြာင္ကို စစ္အင္အား အလုံးအရင္းျဖင့္ ၀င္ေရာက္တိုက္ခိုက္ခဲ့သည္၊ ညီေနာင္ႏွစ္ပါးတို႔သည္ မိုးမိတ္ဘက္သို႔ ထြက္ေျပးတိမ္ေရွာင္ခဲ့ၾကသည္၊ စပ္စါမ္ဖသည္ ထိုအရပ္တြင္ သံလ်က္ကိုကိုင္ကာ အဓိဌာန္ျပဳ နန္းသစ္ၿမိဳ႕သစ္ကို တည္ေထာင္ေလသည္။ ထိုၿမိဳ႕ကို (မွိဳင္မိတ္)ဟု ေခၚတြင္ခဲ့သည္၊ ယခုအခါ မိုးမိတ္ဟုေခၚသည္၊ ညီေတာ္စပ္ဂါမ္ဖက ျမစ္ကမ္းနံေဘးရွိ ေျမျပန္႔တစ္ေနရာတြင္ ေမာင္းျမဳပ္၍ အဓိဌာန္ျပဳကာ ၿမိဳ႕သစ္နန္းသစ္တည္ေလသည္၊ ထိုၿမိဳ႕ကို နမ့္ေမာင္းေခၚခဲ့ သည္၊ ေစာ္ဘြားႀကီး စပ္ဂါမ္ဖ၏ ေတာ္ရာနယ္ပယ္ေဒသကို ေတာင္ပိုင္းနယ္ဟု သတ္မွတ္ကာ စပ္ေနာ္ဖသည္လည္း ျမစ္ကမ္းနံေဘး ရွိ ေျမျပန္႔ တစ္ေနရာတြင္ ၿမိဳ႕သစ္နန္းသစ္ တည္ေလသည္၊ ထိုၿမိဳ႕ကို နမ့္တေရြ႕ျမစ္အနီး တည္ထားေသာေၾကာင့္ နမ့္တေရြးၿမိဳ႕ဟု ေခၚသည္၊ နမ့္တေရြး အရပ္ေဒသသည္ မိုးမိတ္ၿမိဳ႕အနီးတြင္ ရွိသည္၊ အခ်ိဳ႕က မိုးကုတ္ေဒသသို႔ ထြက္ခြာသြားၾကသည္၊ အခ်ိဳ႕က တရုတ္ျပည္ဘက္သို႔ ထြက္ေျပးၾကေလသည္ ၊ စစ္ေျပၿငိမ္းေသာအခါ အခ်ိဳ႕က က်ယ္ေကာင္၊ မွိဳင္ေကာင္ကို ျပန္လာၾက၍ ေနထိုင္ခဲ့ၾကသည္၊ သာသနာေဘာင္လည္း ျပန္လည္ထြန္းကားလာခဲ့သည္ သို႔ေသာ္မၾကာမီ ဂ်ိန္းေဖာ ေဒသမွ ကခ်င္အႏြယ္၀င္တို႔က အင္အားအလုံးအရင္း၀င္ေရာက္ တိုက္ခိုက္ၾကသျဖင့္ ဒုတိယအႀကိမ္ ၿမိဳ႕ပ်က္သုဥ္းခဲ့ရျပန္ သည္။

ေစာ္ဘြားႀကီး အဆာမ္သည္ လူအင္အားတစ္ေထာင္ေက်ာ္ရွိ အေျခြအရံမ်ားႏွင့္ တကြ မယ္ေတာ္ အီထိကညာကိုပါ ေခၚေဆာင္လာခဲ့သည္၊ ေတာင္ ဘက္ ေလါည္လိုင္ေဒသတို႔ ခရီးဆက္လက္ ထြက္ခြာလာရာ ဘုရားႀကီးကုန္း ေလါည္ကိုန္ဆာမ္သို႔ ေရာက္ရွိခဲ့သည္၊ အနားယူေနစဥ္ အတိတ္နိ မိတ္ ေကာင္းမ်ားေတြ႔ရွိ၍ ထိုေနရာတြင္ ၿမိဳ႕သစ္တည္ခဲ့ေလသည္၊ ေနာက္ပိုင္းတြင္ လူဦးေရမ်ား လာေသာအခါ ရြာေပါင္း (၂၈)ရြာ တိုးခ်ဲ႕၍ ေနထိုင္ခဲ့ ၾကေလသည္၊ ထင္ရွားေသာ ရြာအခ်ိဳ႕မွာ စယ္တုန္ဟုန္၊ စယ္ပါင္ေကာက္၊ စယ္တို၊ စယ္နိယ္၊ ဇံာင္အိူမ္၊ ဂါင္ဟိုရ္၊ ကန္တုံင္၊ ပါင္တိုင္လွည့္၊ ငြက္ကရံမ္၊ ကံန္ဒုင္ႀဘီ၊ ပါင္ေမာန္၊ ခြန္ေဒါင္၊ ဟႅမွိဳင္၊ ေက်ာက္ေတာ္စသည္တို႔ျဖစ္သည္၊

တအာင္းလူမ်ိဳးတို႔ ေစာ္ဘြားႀကီးမ်ား လက္ထက္ထဲတြင္ တအာင္းလူမ်ိဳး လူဦးေရမ်ားျပား လာေသာအခါ ၿမိဳ႕ရြာနယ္နိမိတ္တိုးခ်ဲ႕ ေနထိုင္ခဲ့ၾကသည္ ၊ ေကာဇာသကၠရာဇ္ (၁၂၂၇) ခုႏွစ္ နတ္ေတာ္လကြယ္ ေသာၾကာေန႔တြင္ ေစာ္ဘြားႀကီး ခူန္ခြမ္အြမ္ ေခၚ ခူန္က်ိန္ လက္ထက္တြင္ ဘုရားႀကီးရြာမွ ယခု လက္ရွိ နမ့္ဆန္ၿမိဳ႕သို႔ ေျပာင္းေရြ႕၍ ၿမိဳ႕သစ္ နန္းသစ္ တည္ေထာင္ခဲ့သည္၊

နမ့္ဆန္ၿမိဳ႕ ရွမ္းဘာသာျဖင့္ နမ့္ကိုေရ၊ ဆန္ကို တုန္လွဳပ္ဟု အဓိပၸါယ္ျဖင့္ နမ့္ဆန္ဟု ေခၚခဲ့သည္၊ ပေလာင္ဘာသာျဖင့္ အိူမ္းကိုေရ၊ ယိုရ္ကို တုန္လွဳပ္ သည္ဟူ၍ အိူမ္းယိုရ္ဟုလည္းေကာင္း ေခၚဆို ခဲ့သည္၊ နမ့္ဆန္ၿမိဳ႕ကို အေျချပဳ ပေလာင္လူမ်ိဳးတို႔ ေနထိုင္ရာ နယ္ပယ္ေဒသကို ေတာင္ပိုင္နယ္ဟု သတ္မွတ္ကာ ေတာင္ပိုင္ေစာ္ဘြား အဆက္ဆက္ျဖင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့ေလသည္၊

ခရစ္သကၠရာဇ္ (၁၈၈၅)ခုႏွစ္ အဂၤလိပ္၊ ျမန္မာ တတိယစစ္ပြဲ အၿပီးတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ တ၀ွမ္းလုံး အဂၤလိပ္ကိုလိုနီလက္ေအာက္သို႔ က်ေရာက္ခဲ့သည္၊ ကိုလိုနီစနစ္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံကို တိုင္းမင္းႀကီး အေရးပိုင္ နယ္ပိုင္ ၀န္ေထာက္အဆင့္ဆင့္ျဖင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့ၾကသည္။

ရွမ္းျပည္နယ္သည္ က်ယ္၀န္းသျဖင့္ ၿမိဳ႕နယ္ေပါင္း (၃၃)ၿမိဳ႕နယ္ရွိၿပီး ေစာ္ဘြားႀကီးမ်ားလည္း (၃၃) ေစာ္ဘြားျဖင့္ အသီးသီးရွိခဲ့ၾကသည္။ ၿမိဳ႕နယ္တစ္ၿမိဳ႕ နယ္တြင္ နယ္ပိုင္၀န္ေထာက္တစ္ဦးက်စီခန္႔ ထားၾကသျဖင့္ နယ္ပိုင္ ၀န္ေထာက္တို႔မွာ ေစာ္ဘြားႀကီးမ်ားအေပၚ ႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲ အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့သည္၊ ကိုလိုနီလက္ထက္တြင္ ေတာင္ပိုင္နယ္ ေစာ္ဘြားႀကီးမ်ားမွာ စ၀္ခြန္ခမ္းမိန္း၊ စ၀္ခြန္ဆာင္အြမ္ႏွင့္ စ၀္ခြန္ပန္းစိန္တို႔ျဖစ္ၾကသည္၊ ထိုစဥ္က အေရးပိုင္မင္း မွ ေတာင္ပိုင္ေစာ္ဘြားႀကီး စ၀္ခြန္ပန္းစိန္အား မဟာသေရစည္သူဘြဲ႔ကို ခ်ီးျမွင့္ခဲ့သည္၊

ေတာင္ပိုင္းေစာ္ဘြားႀကီးမ်ား လက္ေအာက္တြင္ အမတ္ခ်ဳပ္တစ္ဦး၊ တရားသူႀကီး အမတ္တစ္ဦး၊ အခြန္ေတာ္ အမတ္တစ္ဦး၊ ေငြတိုက္ အမတ္တစ္ဦး၊ နယ္လွည့္ အမတ္တစ္ဦး၊ ပုလိပ္အုပ္ခ်ဳပ္သူ ရာဇာ၀တ္အုပ္ အမတ္တစ္ဦး စသည္တို႔ျဖင့္ အသီးသီးခန္႔အပ္ထားသည္၊ အဆိုပါ အမတ္မ်ား လက္ေအာက္တြင္ ရုံးလုပ္ငန္း စာေရးစာခ်ီအစရွိေသာ ရုံး၀န္ထမ္းမ်ားျဖင့္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့ၾကသည္၊ ေတာင္ပိုင္ ေစာ္ဘြားႀကီး လက္ေအာက္တြင္ တိုက္တယ္မ်ားလည္း ရွိသည္၊

ယင္းတို႔မွာ ၿမိဳ႕မတိုက္၊ ဇယန္းႀကီးတိုက္နယ္၊ ေက်ာက္ျဖဴတိုက္နယ္၊ ေရွာ္လဲတိုက္နယ္၊ ေတာင္မ တိုက္နယ္၊ ခြန္ေဟာက္တိုက္နယ္၊ မန္စံတိုက္နယ္ တို႔ ျဖစ္သည္၊ တိုက္နယ္တိုင္းတြင္ တိုက္သူႀကီးေခၚ နယ္ပိုင္ၾကီးမ်ား ရွိၾကသည္၊ နယ္ပိုင္ေအာက္တြင္ သူႀကီးတာကဲ၊ တာကန္၊ အရပ္အုပ္၊ ထမုန္၊ သာမဓိ စသည္ျဖင့္ အသီးသီး ရွိၾကသည္။

ထို႔ျပင္ ေတာင္ပိုင္ေစာ္ဘြားႀကီးမ်ား လက္ေအာက္တြင္ နမၼတူၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ မိုင္ေငါ့ၿမိဳ႕တြင္ ၿမိဳ႕စားႀကီး တစ္ဦးစီခန္႔အပ္ထားသည္၊ ၿမိဳ႕စားႀကီးမ်ား လက္ေအာက္တြင္ ရုံးလုပ္ငန္းအတြက္ စာေရးစာခ်ီမ်ားလည္း ခန္႔ထားၾကသည္၊ ေစာ္ဘြားႀကီး အုပ္ခ်ဳပ္သည့္ ကာလအတြင္း (၁၉၄၁) ခုႏွစ္ ဒုတိယ ကမၻာစစ္ႀကီး စတင္ျဖစ္ပြားလာရာ ဂ်ပန္ေခတ္ကာလတြင္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ စနစ္တက် ပီပီျပင္ျပင္ မရွိေတာ့ဘဲ ၿမိဳ႕မ်ားမွာလည္း ပ်က္စီးခဲ့ရသည္၊ (၁၉၄၅) ခုႏွစ္ေရာက္ေသာအခါ အေမရိကန္ႏွင့္ အဂၤလိပ္မဟာမိတ္တပ္မ်ား ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ျပန္လည္၀င္ေရာက္ သိမ္းပိုက္ခဲ့ၿပီး ယခင္အုပ္ခ်ဳပ္မႈ စနစ္ေဟာင္း အတိုင္း အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့ျပန္သည္။

(၁၉၄၇) ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီလ (၁၂)ရက္ေန႔တြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ဦးေဆာင္ၿပီး ျမန္မာ၊ ကခ်င္၊ ခ်င္းႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္ရွိ ေစာ္ဘြားႀကီးမ်ားအားလုံး ျပည္ နယ္ျပည္မ မခြဲျခားဘဲ လြတ္လပ္ေရး ရယူရန္ ေတာင္းဆိုခဲ့ၾကသည္၊ ထို႔ေနာက္ ရွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္း ပင္လုံၿမိဳ႕တြင္ ေတာင္တန္းေဒသႏွင့္ ျပည္မ မခြဲျခားဘဲ တစ္ၿပိဳင္တည္း လြတ္လပ္ေရး ရယူရန္ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ၾကသည္၊ ထိုပင္လုံစာခ်ဳပ္ေရးထိုးပြဲတြင္ ေတာင္ပိုင္း ေစာ္ဘြား ႀကီး စပ္ခြန္ပန္းစိန္လည္း တက္ေရာက္လက္မွတ္ ေရးထိုးခဲ့ၾကသည္၊

(၁၉၄၈) ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလ (၄)ရက္ေန႔တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ အဂၤလိပ္အစိုးရထံမွ လြတ္လပ္ေရး ရယူခဲ့ၿပီး လြတ္လပ္ေသာ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ ပိုင္ ႏိုင္ငံေတာ္ကို ထူေထာင္ခဲ့သည္၊ လြတ္လပ္ေရး ရရွိၿပီးေနာက္ (ဖဆပလ) အဖြဲ႔မွ ဦးေဆာင္ၿပီး ပါလီမန္ဒီမိုကေရစီ စနစ္ျဖင့္ စီမံ အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့သည္၊ ထိုအခ်ိန္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတမွာ ေညာင္ေရြ ေစာ္ဘြားႀကီး စ၀္ေရြသိုက္ျဖစ္ၿပီး က်န္ေစာ္ဘြား မ်ားအားလုံးမွာ လြတ္ေတာ္ပါလီမန္ အမတ္ အျဖစ္ အလိုအေလ်ာက္ တင္ေျမာက္ျခင္းခံရသည္။ (၁၉၅၉) ခုႏွစ္ မတ္လ (၂)ရက္ေန႔တြင္ ရွမ္းျပည္နယ္ေစာ္ဘြားမ်ားအားလုံး အာဏာစြန္႔လြတ္ လုိက္ရၿပီး ေစာ္ဘြားစနစ္ခ်ဳပ္ၿငိမ္းခဲ့သည္။ ေတာင္ပိုင္းေစာ္ဘြားႀကီး စ၀္ခြန္ပန္းစိန္သည္ ေကာဇာ သကၠရာဇ္ (၁၂၉၅)မွ (၁၃၂၁)ခုႏွစ္အထိ ေစာ္ဘြားႀကီး အျဖစ္ အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့ရာ ခရစ္သကၠရာဇ္ (၁၉၅၉) ခုႏွစ္တြင္ ေစာ္ဘြား အာဏာကို စြန္႔လြတ္ခဲ့ရသည္၊ ေတာင္ပိုင္းေစာ္ဘြားႀကီး မ်ိဳးႏြယ္စဥ္ဆက္ မ်ား ေတာင္းပိုင္းနယ္တြင္ ဆက္လက္ေနထိုင္လွ်က္ ေနထိုင္ခဲ့ၾကသည္။ 

 

 

မူးယစ္ေဆး၀ါးၾကားက ဒုကၡသံ
လစ္လ်ဴ႐ႈ႕ခံဘဝမ်ား

PWO အေၾကာင္း

PWO-Logo

 ပေလာင္အမ်ဳိးသမီးအစည္းအရံုးကို အမ်ဳိးသမီးမ်ားအား ပညာေပးရန္ႏွင့္ စြမ္းရည္ျမွင့္တင္ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ ရည္ရြယ္ဖြဲ႔စည္းျခင္းျဖစ္ပါသည္။ သို႔မွသာလွ်င္ သူတို႔၏ ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင့္ကို ပိုမိုခုိင္မာစြာ က်င့္သံုးလာႏုိင္ၿပီး လူမႈအဖြဲ႔အစည္းအတြင္း တန္းတူရည္တူပါ၀င္ေဆာင္ရြက္လာႏုိင္ေစရန္ျဖစ္ပါသည္။

Read More...

ေနာက္ခံသမုိင္း

မြန္ဂိုလြဳိက္လူမ်ဳိးႏြယ္ႀကီး၏ မူရင္းေဒသမွ အာရွတုိက္တြင္ အမ်ားဆုံးေနထိုင္ၾကၿပီး အထူးသျဖင့္ အာရွတုိက္ ေျမာက္ပုိင္း၊ အလယ္ပုိင္း၊ အေရွ႔ပုိင္းႏွင့္ အေရွ႔ေတာင္ပုိင္းတုိ႔၌ ပ်ံ့ႏွံ႔ေနထုိင္ၾကသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဗီယက္နမ္၊ ခမာ၊ မြန္၊ ဝ၊ ပေလာင္ (ရိအာန္) မု႑၊ ဆန္သာလ္၊ ခါဆီစေသာ လူမ်ဳိးတို႔သည္ မြန္ခမာအႏြယ္္မွ ေပါက္ဖြားလာေသာ

Read More...

မိုင္းအိုက္ပန္း(ခ) ကိုျမေမာင္

 မိုင္းအိုက္ပန္း(ခ) ကိုျမေမာင္    ၁၉၆၂-၂ဝဝ၂ ၇၁ ဦးေျမာက္ အက်ဥ္းေထာင္အတြင္း ေသဆံုးရသူႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားရဲေဘာ္ မိုင္းအိုက္ပန္းသည္ ၁၉၈၄ ခုႏွစ္တြင္ ပေလာင္ျပည္နယ္ လြတ္ေျမာက္ေရးပါတီ အဖြဲ႔ဝင္တစ္ဦးအျဖစ္ စတင္ ပါဝင္လာခဲ့ပါသည္။ ၁၉၈၆ ခုႏွစ္တြင္ ကရင္အမ်ဳိးသားအစည္းအရုံး မာနယ္ပေလာဌာနခ်ဴပ္ရွိ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီတပ္ေပါင္းစု (မဒတ) ဗဟိုဌာနခ်ဴပ္ရုံးသို႔ ပေလာင္ျပည္နယ္လြတ္ေျမာက္ေရးပါတီ၏ ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ေစလႊတ္ျခင္းခံခဲ့ရပါသည္။

Read more...